Alt for ofte sker det, at en nyuddannet kandidat har vanskeligt ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, fordi kandidaten ofte bliver mødt med et afslag på grund af manglende erfaring. Og det er fuldt berettiget fra virksomhedens side og svært at argumentere imod, men også dybt frustrerende for kandidaten, der på en måde føler sig malet op i et hjørne, siger Rasmus Heiberg, der er rekrutteringschef i Randstad.

»Jeg kan godt se, at det er drønærgerligt for kandidaten, at virksomhederne kræver erfaring, når man er nyuddannet og ikke har nogen erfaring, fordi man har koncentreret sig om at færdigøre sit studie og at opnå de bedste udmærkelser og karakterer,« siger Rasmus Heiberg.

Men når virksomheder skriger efter arbejdskraft – og samtidig kræver, at kandidaterne har den fornødne erfaring – så er det muligt at løse dette dilemma, forklarer rekrutteringschefen. Løsningen hedder praktikophold – noget, som han selv har succes med at gøre brug af i sit team af konsulenter i Randstad.

»Jeg er stor tilhænger af at bruge praktikanter, for det er ofte en stor gevinst for alle parter. Det er væsentligt, at virksomheden giver praktikanten mulighed for at gøre brug af sine kompetencer og giver ham eller hende lov til at afprøve teorien, som de har lært på skolebænken. Gør man det, så kan de øvrige medarbejdere i teamet faktisk også lære noget den anden vej,« siger han.

Obligatorisk praktik

Selvom der i dag er flere og flere uddannelser, der er omfattet af praktikordninger, er det stadig ikke tilfældet alle steder, og det kan godt undre rekrutteringschefen, for han mener, at det burde være i alles interesse.

»Jeg synes, det er lidt besynderligt, at der ikke er en eller anden form for praktikophold på alle uddannelser. Man kunne argumentere for, at det burde være obligatorisk for uddannelsesinstitutionerne, og at virksomhederne burde være forpligtiget til at gøre brug af praktikanter – særligt i lyset af, at mange virksomheder skriger efter arbejdskraft, og at det ikke ser ud til at ændre sig i den nærmeste fremtid,« siger han og tilføjer:

»Med et praktikophold har man virkelig mulighed for at prøve kandidaten af, og praktikanten får ikke bare den fornødne erfaring. Virksomheden får samtidig en kompentent og potentiel fremtidig medarbejder. Jeg tror ikke, at jeg nogensinde har oplevet, at vi har haft en praktikant, der ikke på en eller anden måde har vist en form for fandenivoldskhed til gavn for alle i teamet.«

Afstem forventninger

Rekrutteringschefen tilføjer dog samtidig, at der ikke er noget, der kommer af sig selv. Det kræver også en indsats af virksomheden.

»Ligesom når en medarbejder skal onboardes i en virksomhed, så er det naturligvis også tilfældet for praktikanter. Når de begynder, har de naturligvis ikke den fornødne erfaring – derfor er det afgørende, at man som virksomhed afstemmer forventninger med praktikanten og måske giver praktikanten en buddy eller mentor i forløbet og ikke mindst gør klart, hvad et givent praktikantophold kan ende ud i,« siger Rasmus Heiberg.

Rasmus Heiberg giver følgende råd til, hvordan du som virksomhed får det bedste ud af en praktikants praktikophold.

  • Lyt til, hvad praktikanten kan byde ind med i forhold til sit studie.
  • Giv ansvar. Lad være med at sætte praktikanten til at lave kaffe og dække op til møder. Jo mere ansvar, du giver praktikanten, desto mere vil han eller hun løfte sig i løbet af praktikopholdet.
  • Evaluer løbende. Sørg for at give løbende sparing og tilknyt en mentor til praktikanten.
  • Afstem forventninger. Fortæl reelt om, hvad et praktikophold kan føre til.
  • Stil krav.  Du kan sagtens stille krav, og jo mere praktikanten klarer, desto mere får du ud af praktikanten, og desto større er chancen for, at du ved praktiktidens udløb står med en dygtig, dedikeret medarbejder, der er klar til at indgå i dit team.

Hans Ole Schmidt Carstens har været praktikant hos Randstad. Hør her, hvad han fik ud af et praktikophold: