Alt for mange frygter fremtiden og de forandringer, der kommer. Men hvorfor være så bange for teknologien? Et kig tilbage til internettets barndom afslører, at ikke alt var bedre i gamle dage.

Vikarbureauet Randstad blev stiftet i Holland i 1960 af Frits Goldschmeding, og den første oktober 1997 opkøbte virksomheden det danske rektrutteringsfirma 'Sejersen', som var etableret i Danmark i 1983, og dermed et de første af sin slags i markedet.

I år er det således 20 år siden, at Randstad etablerede sig på det danske arbejdsmarked. Og hvis man skal tale om disruption, så er arbejdsmarkedet i den grad et sted, hvor begrebet ikke er nyt.

Vi er faktisk blevet disrupted i hvert fald i 20 år, og der er ingen tvivl om, at det vil fortsætte. Vi befinder os i høj grad i et foranderligt marked – og heldigvis for det.

Hvis vi tænker 20 år tilbage, var det i den spæde internettid, hvor folk stadig var i tvivl, om begrebet ’www’ ville slå igennem. Hver onsdag og søndag udgav dagbladene en avis med en eller flere sektioner dedikeret udelukkende til jobopslag. Den kunne man som regel finde på dørmåtten - for den var simpelthen for tyk til at finde vej gennem brevsprækken.

mand og kvinde griner sammen på kontor
mand og kvinde griner sammen på kontor

Som ansat i et rekrutteringsbureau modtog man ansøgningerne i en postbakke, efter at posten var blevet fordelt fra de mange kasser, som var hentet posthuset tidligt samme morgen.

Der var ikke noget, der hed persondataforordningen, og de fremsendte CV’er blev opbevaret i store og tunge arkivskabe, hver især i et lille chartek og gerne påhæftet et uskarpt poloraidbillede, der gav associationer til forbryderfotos.

Når vikarerne havde været ude på en arbejdsplads, skulle de manuelt udfylde timesedler, der så blev afleveret i vikarbureaet lønbogholderi, der sad og tastede ind i dagevis - med risiko for masser af fejl til følge. Sikke en administration som vi nu - takket været den teknologiske udvikling - er foruden.

Et begreb som "en jobportal" havde endnu ikke fundet frem til ordbøgerne – og hvis man som jobsøger forsøgte at være innovativ og ville sende sin ansøgning som mail, kunne man være helt sikker på, at de forskellige tegn og linjeskift havde forskubbet sig, og at ansøgningen var ulæselig. Så var det langt sikrere med Postvæsenet, som stadig var rødt og pålideligt.

Og skulle man søge job i en given virksomhed, måtte jobsøger en tur på biblioteket for at læse mere om denne, for internetadgang var ret usædvanligt på det tidspunkt. Takket været den teknologiske udvikling er den proces i dag også blevet langt lettere.

Teknologien har i den grad sat sit præg på arbejdsmarkedet. Nye systemer er dukket op, og vi har blandt andet fået smartphones, som har betydet meget for vores tilgængelighed og muligheden for fleksibilitet. Og det er til fordel både for arbejdstager og arbejdsgiver.

For 20 år siden var det ikke alle, der var udrustet med en computer og da slet ikke en hjemmeopkobling, en smartphone eller bare en almindelig telefon. Det betød, at du i et eller andet omfang var stavnsbundet til din arbejdsplads og fastnettelefonen derinde - og muligheden for eksempelvis at hente et barn tidligt en dag - for så at koble sig op igen senere - var ikke-eksisterende. Puha - takket være teknologien har vi nu fået helt nye muligheder og en langt mere fleksibel hverdag.

Hvis vi ser tilbage i tiden er det nemt at få øje på alt det positive i det, teknologien har bragt ind på arbejdsmarkedet - og med de briller på bliver det spændende at se, hvilke forandringer vi vil møde i fremtiden.

Jobsøgere har i dag adgang til helt nye muligheder for at brande sig selv på nettet - først og fremmest via sociale medier - og her tror jeg også, at der vil åbne sig endnu flere muligheder i fremtiden, ligesom graden af fleksibilitet vil højnes yderligere.

Som rekrutteringsbureau vil der i fremtiden være yderligere fokus på de personlige kompetencer, ligesom vi hele tiden ved hjælp af teknologiske værktøjer bliver bedre og bedre i stand til at optimere matchet mellem virksomhed og kandidat – hvilket jo udgør hele rekrutteringsbranchens eksistensberettigelse.

For selv om vi får bedre og bedre teknologiske værktøjer, er det stadig mennesket, der er i fokus - og det kan ikke erstattes af teknologien.

Lad os takke den teknologiske udvikling for, hvor langt vi er nået i dag - og glæde os over at vi går en spændende udvikling i møde på arbejdsmarkedet - stadig med mennesket i fokus.