De tre skarpe rettes denne gang mod cheføkonom Steen Bocian fra Dansk Erhverv, der giver sit bud på temperaturen på arbejdsmarkedet lige nu, samt hvad vi kan forvente os i fremtiden.

Hvordan ser du på arbejdsmarkedet lige nu?

Generelt går det rigtig godt for dansk økonomi i øjeblikket, og det har det gjort i flere år. Og det påvirker også arbejdsmarkedet, som jeg lige nu vil karakterisere som 'varmt'. Vi har en lav ledighed, og der er tydeligvis godt gang i opsvinget, så lige nu ser det rigtig godt ud. Den teknologiske udvikling har betydet, at nogle job er forsvundet og erstattet af teknologien. Men samtidig er der også blevet skabt nye job. Men et varmt arbejdsmarked betyder også at der i horisonten er nogle udfordringer som virksomhederne bør forholde sig til.

Hvad kan vi forvente os af arbejdsmarkedet i fremtiden?

Mit bedste bud er, at opsvinget vil fortsætte et stykke tid endnu. Vi vil dog også opleve, at flere og flere brancher får svært ved at tiltrække arbejdskraft, og det udgør en trussel mod opsvinget. Vi har allerede i nogle brancher set, at efterspørgslen efter arbejdskraft overstiger udbuddet, og den tendens vil tage til. Derudover tror jeg også, at vi vil fortsætte processen hen imod, at nogle job forsvinder, og at nye opstår, som følge af den teknologiske udvikling – og det er nødvendigvis ikke negativt, men kræver at vi ændrer mange processer og udvikler kompetencerne hos medarbejderne fremadrettet.

Hvad kan vi gøre for at forberede os til fremtidens udfordringer?

Der hvor vi bedst muligt kan sætte ind, er i forhold til arbejdskraften, hvor vi skal sikre, at vi har det rette udbud af kvalificeret arbejdskraft til at modsvare efterspørgslen. Virksomhederne skal til at tænke mere skævt i rekrutteringsprocessen, eksempelvis ved at rekruttere flere seniorer, flygtninge, nyuddannede og så videre. Disse mennesker skal så trænes og oplæres til at kunne varetage fremtidens opgaver. Når det gælder den teknologiske udvikling handler det om at tænke processerne igennem, således at man som virksomhed også gearer sig til fremtiden og ikke mindst rekrutterer herefter.