I oktober 2015 fremlagde regeringen projektet “Bedre Balance Danmark 1“. Et projekt der handlede om at flyttet 3.900 arbejdspladser ud af København for at skabe en bedre balance i udbuddet af arbejdspladser i Danmark. I januar 2018 kom så ”Bedre Balance Danmark 2”, som blandt andet handler om at skabe uddannelsespladser i de pågældende områder. Når man laver så store forandringer, er det klart, at det deler vandene i befolkningen og blandt landets opionsdannere.  I forlængelse heraf synes vi, at det er interessant at stille ’de tre skarpe’ i dette nyhedsbrev til chefanalytiker Mie Dalskov Pihl  fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd omkring hendes syn på regeringens tiltag.

Er regeringens plan ’Bedre Balance Danmark’ nok til, at vi reelt får bedre balance – og hvad er fordelene og ulemperne?

»Regeringens udflytningsplaner virker som symbolpolitik. På den ene side flytter man statslige arbejdspladser ud, men samtidig gennemfører man besparelser i kommunerne og på vores uddannelser, som koster mange tusinde ansatte. Dermed giver man med den ene hånd og tager med den anden. Det klinger lidt hult.« 

»Problemet er, at regeringen ikke skaber et Danmark i bedre balance, når den fører en politik, der har betydet færre kommunalt ansatte. Det er vigtigt at huske på, at det ikke er de statsligt ansatte, der står for pleje af de ældre eller for at passe og undervise vores børn. De kommende år bliver der markant flere ældre og børn ude i kommunerne, som har brug for offentlig service, og den service er ikke noget, de statsligt ansatte kan løfte.«

Findes der tilstrækkeligt med arbejdskraft i de pågældende områder?

»Det er et godt spørgsmål. Vi er bekymrede over, om man kan skaffe det helt optimale match mellem arbejdsgiver og arbejdstagere. Vi skal huske på, at nogle af institutionerne som eksempelvis De Økonomiske Råd i dag har en utrolig specialiseret arbejdskraft.«  

Hvilke tiltag kunne man ellers igangsætte for at skabe flere arbejdspladser uden for København og uden for de øvrige storbyer?

»Et Danmark i balance kommer ikke af at flytte rundt på nogle statslige arbejdspladser, når man samtidig sparer på den kommunale velfærd og på vores uddannelsessystem.«

»Et Danmark i balance kræver en ordentlig prioritering af den kommunale velfærd og af vores uddannelser. Vi ved, at uddannelsessteder har stor betydning for den regionale udviklingspolitik. Derfor skal vi sikre et ordentligt grundlag for den kommunale velfærd og uddannelsesmuligheder i hele landet.«

»Med de seneste udflytningsplaner har regeringen oprettet nogle nye uddannelsesstationer rundt om i landet. Det er positivt, men det er desværre også kun en halv løsning. Det er alt for lidt til overhovedet at betyde noget for den store ubalance, vi har i dag. I sidste ende er det mest symbolikken i det, man kan glæde sig over.«

De tre skarpe

De tre skarpe stilles hver gang til en person, der har en mening om og indsigt i et aktuelt område. Det er væsentligt at have for øje, at udsagnene ikke nødvendigvis stemmer overens med Randstads holdninger, men at de repræsenterer den interviewede persons mening.