Manglen på arbejdskraft breder sig i øjeblikket som en steppebrand til forskellige brancher. Og med sig følger gerne et lønpres, som virksomheder til tider kan have svært ved at modstå.

Men hvad kan man gøre, for at lønningerne ikke løber løbsk.

Denne gang har vi rettet de tre skarpe mod arbejdsmarkedsforsker Jørgen Stamhus fra Aalborg universitet, der giver sit bud på hvilke brancher, der er særligt udsatte i øjeblikket, og hvilke håndtag virksomhederne kan skrue på for at undgå, at lønningerne ikke kommer ud af kontrol.

Hvilke områder oplever lige nu geografisk/fagligt de største lønstigninger?

De største lønstigninger inden for det sidste år er sket inden for ejendomshandel (3,0%), Bygge & anlæg (2,8%) og Industrien (2,5%). Gennemsnittet var i den private sektor på 2,3% fra 2. kvartal 2017 til 2. kvartal 2018. Region hovedstaden fører an lønmæssigt i de senere år, efterfulgt af Region Midtjylland.

Der er en tendens til at lønstigningstakten følger vidensniveauet, når man betragter lønstigningerne på tværs af stillingskategorier.

Hvad kan man gøre, hvis man vil sikre at lønnen ikke eksploderer?

Den klassiske markedsmekanisme er et højere arbejdsudbud, men det kan være svært at ændre på kort sigt. Derudover kan det være vigtigt at sikre virksomhedsintern opkvalificering, så man undgår arbejdskraftmangel, der kræver ekstern rekruttering. Jeg vil også pege på vigtigheden af fællesforståelser mellem arbejdstagere og ledelse om vigtigheden af at bevare konkurrenceevnen og beskæftigelsen gennem moderate lønstigninger.

Hvad kan man tilbyde medarbejderen, hvis ikke det er løn?

En god arbejdsplads og et godt arbejdsmiljø kan være vigtigt for at fastholde arbejdskraften. Derved mindsker virksomhederne behovet for ekstern rekruttering, der kan medføre et lønpres.