Året er ved at rinde ud og et nyt år begynder. I anledning heraf er det nærliggende, at se på, hvad vi kan forvente af arbejdsmarkedet i det kommende år. Vi har spurgt Peter Halkjær, Arbejdsmarkedschef i Dansk Erhverv, hvad vi kan forvente i forhold til den økonomiske udvikling, beskæftigelsen og ikke mindst hvilke udfordringer, som han mener, virksomhederne vil møde i 2019

Hvordan forventer du, at dansk økonomi vil udvikle sig i 2019?

Mit bedste bud er, at vi kommer til at se en fortsat om end mere afdæmpet økonomisk vækst.

 

Hvordan tror du, arbejdsmarkedet vil udvikle sig i 2019?

»Beskæftigelsen vil fortsætte med at stige, men vi kommer til at se en afdæmpning i væksten sammenlignet med udviklingen de seneste fem år på grund af stigende rekrutteringsudfordringer. Ledigheden har passeret det strukturelle niveau, der gør det svært at rekruttere yderligere, konkurrencen om den vandrende udenlandske arbejdskraft i Europa er tiltagende, og gamle arbejdsmarkedsreformer løfter ikke udbuddet af arbejdskraft nok til at dække virksomhedernes behov.«

 

Hvad, mener du, vil være de største udfordringer, som danske virksomheder vil møde i 2019?

»Forudsat scenariet med en afdæmpet økonomisk vækst kommer til at holde stik, så vil stigende rekrutteringsudfordringer genere især vækstvirksomhederne, uden at det skaber yderligere problemer. I tilfælde af accelererende lønstigninger som følge af stigende mangel på arbejdskraft og faldende afsætningsmuligheder på eksportmarkederne som konsekvens heraf, vil flere virksomheder til gengæld blive ramt af udfordringer med faldende omsætning og behov for færre medarbejdere.«