find info om jobbet som økonomiassistent

Som økonomiassistent er du en vigtig brik i driften af en virksomheds økonomi- eller regnskabsafdeling, hvor du assisterer med hjælp til udførelsen af en bred vifte af administrative opgaver indenfor økonomi og regnskab. Som økonomiassistent er der rige muligheder for at få arbejde indenfor konsulent- og revisionsfirmaer eller blot i enhver virksomhed, der har en regnskabs- eller økonomiafdeling tilknyttet. 

Interesseret i at høre mere om arbejdet som økonomiassistent, så læs med i denne artikel, hvor vi stiller skarpt på løn, arbejdsopgaver og karrieremuligheder.

ledige stillinger
1

hvad er en økonomiassistent?

Som økonomiassistent indtager du en støttende arbejdsrolle i en virksomheds økonomi- eller regnskabsafdeling, da du tager dig af de daglige aktiviteter i afdelingen og rapporterer videre til økonomi- eller regnskabschefen. Afdelingens drift afhænger blandt andet af, om du formår at gennemføre de administrative opgaver effektivt og korrekt. Som økonomiassistent skal du også være fortrolig med virksomhedens regnskabsprincipper og politikker for regnskabsaflæggelse.

hvad laver en økonomiassistent?

Arbejdet som økonomiassistent er et entry level job og vil hovedsageligt omfatte bogførings aktiviteter og administrative opgaver. Dit arbejde består her for eksempel i at håndtere bankafstemninger og udgifter ved hjælp af databaser og andet software for at sikre, at virksomhedens regnskaber er opdaterede. Du opdaterer også månedlige prognoser og virksomhedens budgetter og sender rapporterne videre til de relevante ledere. Nogle gange samarbejder du med personaleafdelingen i forbindelse med at udarbejde lønninger eller med salgs- og indkøbsafdelingerne i forbindelse med at udstede fakturaer eller betale leverandører og udarbejde kvartalsvise selvangivelser.

Som økonomiassistent skal du være meget organiseret og kunne jonglere med flere forskellige opgaver. Du skal have viden om økonomi herunder for eksempel indsigt i bogføring og regnskab. Det er også vigtigt at du er særligt detaljeorienteret, da regnskaberne skal være nøjagtige.

Kan du se dig selv i jobbet som økonomiassistent, hvor du får muligheden for at udfolde dine administrative evner indenfor økonomi og regnskab? Så læs videre og se hvilke kompetencer og kvalifikationer, der skal til for at blive økonomiassistent.

Two males talking. Both have beards. One wears glasses. One male in the background. Informal setting. Inside. Checkered shirt. Supporting color blue.
Two males talking. Both have beards. One wears glasses. One male in the background. Informal setting. Inside. Checkered shirt. Supporting color blue.
se ledige jobs
2

gennemsnitslønnen for en økonomiassistent

Lønnen for en økonomiassistent kan variere en del alt efter hvilken type økonomiasssistent, der er tale om og hvilke type ansvarsområder og arbejdsopgaver den pågældende har. Ifølge Danmarks Statistik ligger lønnen i et spænd mellem 26.000 kroner om måneden før skat og op til cirka 38.000 kroner om måneden før skat.

faktorer der kan spille ind på en økonomiassistents løn

Som nævnt er der en hel del parametre, der kan være afgørende for en økonomiassistents løn. Erfaring og uddannelsesmæssig baggrund kan være en stor faktor, da man med øget ekspertise vil kunne få mere ansvar og varetage mere komplekse opgaver, som i sidste ende vil kunne øge lønnen. Som økonomiassistent kan man også stå for mere forefaldende kontorarbejde indenfor almindeligt regnskabs- og bogføringsarbejde, hvor lønniveauet ligger lavere.

Din geografiske lokation kan også spille ind på lønnen. I områder med større leveomkostninger, hvor der tilmed er større efterspørgsel vil lønnen ofte ligge højere end gennemsnittet. For Danmarks vedkommende vil en økonomiassistents løn derfor oftest være højere i storbyområderne og i særdeleshed hovedstadsområdet.

3

typer af økonomiassistenter

En økonomiassistent kan stå for overordnet bogføringsarbejde, men han eller hun kan også specialisere sig i specifikke områder indenfor den pågældende økonomiafdeling. De forskellige områder af økonomiassistenter omfatter blandt andet:

smilende kvinde
smilende kvinde
se ledige jobs
4

arbejdet som økonomiassistent

Hvis du har flair for tal og økonomi og har blik for detaljen, så vil et arbejde som økonomiassistent sandsynligvis være noget for dig. Arbejdet kræver fokus på nøjagtighed i registreringen af regnskabsoplysninger samt gode organisatoriske evner til at håndtere de daglige aktiviteter. I det følgende afsnit ser vi nærmere på en økonomiassistents opgaver og arbejdsmiljø.

arbejdsopgaver og ansvarsområder

En økonomiassistents arbejdsopgaver og ansvarsområder omfatter blandt andet:

 • Assistere ledende medarbejdere: Dit arbejde består i at støtte økonomichefen og de ledende revisorer med deres respektive opgaver. Du hjælper dem med at udarbejde regnskabsrapporter og hjælper med budgettering og strategisk planlægning. Nogle gange omfatter dine opgaver også planlægning af møder med investorer på vegne af økonomicheferne.
 • Udføre administrative kontoropgaver: Dit arbejde omfatter rutineprægede kontor- og administrationsopgaver. Du skal for eksempel arkivere økonomiske dokumenter og fotokopiere eller organisere filer for dine overordnede. Du indsamler og registrerer også finansielle data i regneark og regnskabsprogrammer. Det er vigtigt at have alle oplysninger opdateret løbende for at kunne sikre korrekt finansiel rapportering.
 • Udarbejde økonomiske rapporter: Som økonomiassistent anvender du diverse regnskabsteknikker til at udarbejde virksomhedens regnskab. Du laver regnskaberne under ledelsens tilsyn, og dit job omfatter desuden grundlæggende bogholderiopgaver som for eksempel udarbejdelse af kvitteringer og bilag samt registrering af disse i regnskabsprogrammerne. Dit job består i at foretage regnskabsberegninger og identificere uoverensstemmelser, inden du udarbejder regnskaberne. Du kontrollerer også, at de finansielle optegnelser er korrekte i rapporteringsfaserne.
 • Hjælp til revision: Som økonomiassistent tager du del i regelmæssige revisioner, og du sikrer, at virksomhedens regnskabssystem er i overensstemmelse med den gældende politik og de gældende regler. Du håndterer også henvendelser vedrørende virksomhedens økonomiske politik og procedurer. Hvis du arbejder under en intern revisor, gennemgår du regnskaberne for at sikre at alt er udført korrekt og med den fornødne gennemsigtighed.
 • Forberede budgetter: Dit arbejde i finansgruppen består i at planlægge og lave budgetter. Du udarbejder for eksempel en liste over virksomhedens udgifter og indtægtskilder, der drøftes på møderne, og står for udarbejdelsen af nødvendige overslag.
5

arbejdsmiljø og arbejdstider

Som økonomiassistent kan du få arbejde i vidt forskellige brancher og industrier. Det kan være alt lige fra en produktionsvirksomhed til et større eller mindre byggefirma. Der er økonomi- og regnskabsafdelinger i virksomheder i alle brancher, og der er derfor ofte tilsvarende brug for økonomiassistenter. Som økonomiassistent arbejder du for det meste i et kontormiljø med andre, mens de ledende medarbejdere i økonomiafdelingen ofte har deres eget private kontor.

hvem er dine kolleger

Afhængigt af den branche, du arbejder i, kan dine kolleger omfatte alt lige fra revisorer, regnskabsassistenter og financial controllere. Du vil også kunne arbejde tæt sammen med kreditchefer og salgschefer samt lønbogholdere, kreditorbogholder, finansanalytikere og product managere.

arbejdstider

En økonomiassistent kan både være fuldtidsansat og ansat på deltid. Som fuldtidsansat vil din arbejdsuge være på 37 timer, mens du som deltidsansat ofte er ansat på op til 30 timer. En typisk arbejdsdag starter klokken 8 eller 9 om morgenen og slutter klokken 16-17 om eftermiddagen. Der kan dog også være tale om fleksible arbejdstider, hvor du selv kan få medbestemmelse over tiderne. Aftenarbejde og weekendarbejde er en sjældenhed, selvom der naturligvis kan forekomme overarbejde i perioder med ekstra travlhed. Eksempelvis i skatte- og revisionsperioder. Der er ikke meget rejsen forbundet med jobbet som økonomiassistent, medmindre du arbejder for en virksomhed, som yder tjenester til flere forskellige klienter. Korttids-kontraktarbejde og freelancearbejde kan forekomme omend det ikke er kutymen.

kvinde smiler til nogen
kvinde smiler til nogen
ledige stillinger
6

uddannelse og karrieremuligheder

Du kan uddanne dig som økonomiassistent ved at tage kontoruddannelsen. Der er tale om en 4-årig erhvervsuddannelse, hvor man får indblik i alt lige fra markedsføring, økonomi og informationsopgaver. I den sidste del af uddannelsen kan man specialisere sig indenfor flere forskellige områder, heriblandt økonomi og revision.

færdigheder og kompetencer

Som økonomiassistent skal du helst besidde følgende kvaliteter og færdigheder:

 • Matematiske evner: Som økonomiassistent skal du have flair for matematik, da du skal kunne udføre hurtige og til tider komplekse beregninger, som skal danne grundlag for vigtige rapporter og analyser. Med de rette matematiske evner sikrer du præcision og nøjagtighed i virksomhedens økonomiske dokumenter. 
 • Kommunikation og interpersonelle evner: En økonomiassistent arbejder side om side med en lang række andre medarbejdere i virksomheden. Det er derfor vigtigt, at kunne kommunikere og samarbejde med andre for at kunne opretholde et solidt arbejdsfællesskab og en effektiv kommunikation. 
 • Tidsadministration: Som økonomiassistent har du ofte mange forskellige bolde i luften samtidig med at du skal overholde forskellige deadlines. Det er derfor afgørende, at du formår at administrere og forvalte din tid optimalt, så du kan holde trit med arbejdsprocessen og dine opgaver.
 • Omhyggelighed og blik for detaljen: En økonomiassistent sørger for, at de økonomiske data er nøjagtige, eftersom selv de mindste fejlberegninger kan forårsage alvorlige problemer. Med et godt blik for detaljen og en stor omhyggelighed vil du bedre kunne opdage fejl i regnskaber og regneark under rapporteringsprocessen.
 • It-evner: Mange virksomheder benytter sig af regnskabsoftware og computerstyrede systemer til at registrere transaktioner. Derfor skal du som økonomiassistent helst have et godt indblik i IT for at kunne navigere i og beherske diverse softwareprogrammer og systemer i arbejdsprocessen.

karrieremuligheder

En stilling som økonomiassistent er et glimrende springbræt til andre senere stillinger indenfor økonomi, regnskab eller revision. Du kan arbejde dig op til at blive ledende medarbejder i den pågældende økonomiafdeling, eller du videreuddanne dig og bygge bro til et arbejde som eksempelvis revisor.

7

fordele ved at finde et job som økonomiassistent via randstad

Hos Randstad hjælper vi virksomheder og kandidater med at finde det rette jobmatch. Vi rekrutterer økonomiassistenter til såvel faste som midlertidige stillinger, ligesom vi formidler kontakt mellem virksomheder og freelancere.

 • specialister finder specialister

Hos Randstad er vi specialister inden for rekruttering af økonomiassistenter. Vores rekrutteringskonsulenter inden for økonomi har selv en baggrund i branchen og kender derfor både markedet og kunderne.

 • freelancers

Randstad ejer Europas største freelancer database twago og er eksperter i at identificere de rigtige freelancere til de rigtige projekter både lokalt og globalt.

 • projektansættelse

Randstad har mulighed for at kontraktansætte dig på time- eller månedsbasis alt efter dine og vores kunders ønsker. Vi sikrer dig ordentlige ansættelses-, kontrakt- og forsikringsforhold.

Randstad rekrutterer økonomiassistenter til faste stillinger hos mange spændende virksomheder. Vi får løbende nye opgaver ind fra vores kunder i hele landet.

Du har talentet. Virksomhederne har behovet. Vi skaber forbindelsen.

kolleger taler
kolleger taler
se ledige jobs
8

ofte stillede spørgsmål

De oftest stillede spørgsmål vedrørende arbejdet som økonomiassistent.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.