Danmark er i den grad et foreningsland. Næsten 40 pct. af de danske lønmodtagere yder – ifølge Randstads Workmonitor - en eller anden form for frivilligt arbejde, hvad enten det er som træner i den lokale idrætsklub, som medlem af bestyrelsen i boligforeningen, som besøgsven eller noget helt andet. Og faktisk mener hele 62 procent af de danske lønmodtagere i selvsamme undersøgelse, at disse frivillige ildsjæle i den grad bidrager til, at hjulene i samfundet kan dreje rundt.

»Jeg synes virkelig, at det er fantastisk, at vi i Danmark er så gode til at byde ind med forskellige arbejdsopgaver, som kommer andre folk til gode. Jeg er selv en af dem, der yder frivilligt arbejde, og selvfølgelig gør jeg det primært, fordi jeg ved, at andre får glæde af det, men man skal heller ikke undervurdere den gevinst, man selv opnår i forbindelse med frivilligt arbejde,« siger Jørn Emil Sørensen, der er rekrutteringskonsulent i Randstad.

Masser af muligheder for at byde ind

Ifølge Jørn Emil har du med frivilligt arbejde alle muligheder for at byde ind på områder, hvor du selv har interesse og føler, at du kan gøre en forskel - og han giver et godt eksempel på, hvordan han selv fik styret sig ind på sit frivillige arbejde.

»Jeg har egentlig altid arbejdet frivilligt, og i dag er jeg for eksempel både beskæftiget som instruktør, som medlem af en hal-bestyrelse og så som mentor for tidligere udsendte soldater med henblik på at gøre disse mere jobparate,« fortæller han.

Og særlig sidstnævnte er ifølge Jørn Emil et godt eksempel på, hvor han virkelig føler, at han giver noget til nogen, der i den grad fortjener det.

»Jeg er selv for mange år siden uddannet reserveofficer inden for forsvaret, og jeg har utrolig stor respekt for de soldater, der har været udsendt til forskellige brændpunkter. Her kan man virkelig tale om, at nogen gør en forskel for os alle sammen. Men en dag stødte jeg så på en artikel, der handlede om, hvordan de hjemvendte soldater ofte har svært ved at få foden inden for på arbejdsmarkedet, når de skal skabe sig en civil karriere efter udsendelsen. Og det fik mig til at tænke, at det kan da ikke være rigtigt. De personer har masser at byde ind med – de skal bare lære, hvordan de sælger sig ind til virksomhederne på den rette måde,« fortæller Jørn Emil Sørensen, der efterfølgende tog kontakt til foreningen ”Velkommen hjem”.

»Jeg ringede til foreningen og præsenterede mig selv og fortalte, hvor jeg mente, at jeg kunne gøre en forskel, særligt set i lyset af mit virke som rekrutteringskonsulent. Min henvendelse blev rigtig godt modtaget, og jeg blev efterfølgende tilknyttet som mentor, og det har været en gevinst begge veje,« fastslår Jørn Emil.

»Når det som mentor lykkes at få en soldat i job, så giver det en stor tilfredsstillelse. Og det har vi også nogle gode eksempler på i løbet af de seneste to år, hvor jeg har været tilknyttet foreningen. I mit daglige arbejde giver det selvfølgelig også et kick, hver gang vi finder det perfekte match mellem en kandidat og en virksomhed. Og på samme måde er det naturligvis også en stor tilfredsstillelse, når det lykkes for en af de kandidater, jeg har været mentor for, at blive ansat i en virksomhed,« fortæller han. 

Husk det frivillige arbejde

Det er fantastisk, at så mange mennesker bidrager med frivilligt arbejde på den ene og den anden måde, og selv om det ikke er et lønnet job, så er det alligevel vigtigt, at man husker at skrive det på sit CV.

»Frivilligt arbejde fortæller rigtig meget om, hvem du er, og derfor er det meget vigtigt at sætte det på sit CV og på Linkedin. Det er der desværre rigtig mange, der glemmer, fordi de ikke tror, at det er relevant - og det er en stor fejl,« påpeger Jørn Emil.

»Dit frivillige arbejde fortæller som regel meget om, hvordan du er som person og hvor engageret og dedikeret, du er. Og så er det jo også et oplagt emne til jobsamtalen, hvor du så virkelig har mulighed for at bidrage med det lille ekstra. Som rekrutteringskonsulent kigger vi naturligvis på engagement, passion og personlighed, og det er især disse tre elementer, der kommer til udtryk igennem det frivillige arbejde,« forklarer Jørn Emil Sørensen.