For mange virksomheder er efterspørgslen sæsonbestemt - den stiger og falder i løbet af året. På grund af disse skiftende krav er det ikke altid økonomisk muligt at opretholde en fuld bemanding året rundt.

Hvis din virksomhed er i en lignende situation, er sæsonansættelse en mulig løsning. At ansætte ekstra medarbejdere i højsæsonen kan hjælpe med at imødekomme efterspørgslen og holde lønomkostningerne i skak, samtidig med at det øger fleksibiliteten i din organisation.

I denne artikel vil vi dykke ned i fordelene og ulemperne ved at rekruttere sæsonarbejdere og identificere de specifikke situationer, hvor din organisation kan drage fordel af dem.

people

5 tegn på, at det er tid til at øge fleksibiliteten i din organisation

download guide

hvad er sæsonarbejdere?

Sæsonmedarbejdere er korttidsansatte, der opfylder ekstra personalebehov i din virksomheds travleste måneder, f.eks. juleassistance eller anden form for tidsbegrænset ansættelse i peak perider. Sæsonjobs varer typisk 6 måneder eller mindre; deres kontrakter har normalt en start- og slutdato, og medarbejderne kan arbejde på deltid eller fuld tid. Den specifikke sæson varierer fra branche til branche og fra virksomhed til virksomhed.

midlertidigt ansatte vs. sæsonansatte

Både sæsonarbejdere og vikarer arbejder for virksomheder i en begrænset periode. Men mens sæsonarbejdere kommer ind i løbet af en enkelt sæson, kan virksomheder til enhver tid ansætte vikarer til at dække kortvarige huller i bemandingen eller opfylde uventede produktionsstigninger. Hvis en af dine medarbejdere bliver sygemeldt, kan det være nødvendigt at ansætte en vikar til at tage over.

Virksomheder i mange forskellige brancher ansætter vikarer til at dække administrativt arbejde og kontorarbejde. Sundhedssektoren har en mere specialiseret tilgang og tilbyder midlertidige kontrakter til læger, sygeplejersker og teknikere for at sikre kontinuitet i plejen.

deltidsansatte vs. sæsonansatte

Deltidsansatte arbejder mindre end 37 timer om ugen, men de kan arbejde året rundt. Virksomheder ansætter ofte deltidsansatte for at udfylde huller i vagtskemaet, udvide kernekompetencerne og spare penge på lønninger og medarbejdergoder. Sæsonansatte kan have en deltidsplan, men de er stadig begrænset til et bestemt antal måneder. 

hotelpersonale, der redder seng og smiler
hotelpersonale, der redder seng og smiler

eksempler på sæsonarbejde

Visse brancher har udprægede udsving i efterspørgslen i løbet af året - virksomheder i disse områder har tendens til at drage størst fordel af sæsonarbejde. Følgende er eksempler på brancher med høj grad af sæsonafhængighed. 

landbrug

Landbrugsvirksomheder har ofte et stort behov for sæsonarbejdere. I USA ansætter landbruget hvert år mellem 2 og 3 millioner sæson- og migrantarbejdere. Også i Danmark er sæsonarbejdere en helt afgørende del af arbejdskraften i landbruget, f.eks.i form af høstmedarbejdere. Behovet for arbejdskraft stiger i høstsæsonen; resten af året kan mange klare sig med fuldtids- og deltidsansatte.

Sæsonarbejdere i landbruget arbejder ofte på gårde, hvor de hjælper med at indsamle, tørre og opbevare afgrøder. Andre hjælper med at forarbejde afgrøder og transportere dem til købere over hele verden.

Landbrug er i sagens natur uforudsigeligt. For at få succes har landmænd brug for pålidelig adgang til sæsonbestemt arbejdskraft. En fleksibel pulje af kandidater hjælper landmændene med at håndtere usikre produktionsniveauer på grund af vejr, skadedyr og jordkvalitet. Virksomhederne skal også være i stand til at justere bemandingen hurtigt som reaktion på årets høst.

bygge- og anlæg

I det meste af verden er byggearbejdet begrænset af klimaforholdene, også i Danmark ser man typisk en stigning i efterspørgslen efter sæsonarbejdskraft fra det sene forår til midten af efteråret. 

Næsten alle typer af virksomheder inden for bygge & anlæg er afhængige af sæsonarbejdere for at fremskynde byggeprocessen. Vejbyggeri reparerer skader på veje forårsaget af frostvand og saltnedbrydning. Bygherrer har brug for ekstra arbejdere til at grave fundamenter, betjene udstyr, skære materialer og opføre strukturer. Der ansættes også flere sommerarbejdere inden for landskabsarkitektur.

sportsbegivenheder

Virksomheder, der deltager i, administrerer og organiserer konkurrencer, oplever dramatiske skift i driften før, under og efter begivenheden. Sæsonarbejdere kan hjælpe med at bygge bro over de huller, der skabes af et pludseligt behov for særlige færdigheder eller en bestemt mængde medarbejdere. For eksempel har organisationer, der er involveret i Formel 1, brug for medarbejdere med specialiserede tekniske færdigheder til at hjælpe med at designe og fremstille biler til kommende løb. Virksomheder, der driver arenaer og andre sportssteder, har brug for et stort antal medarbejdere til at håndtere mad og billetsalg.

OL er et andet godt eksempel på en begivenhed, der finder sted hvert andet år, og som kræver en stor arbejdsstyrke i en kort periode. Men når konkurrencen er overstået, kan arbejdsbyrden hurtigt vende tilbage til det normale. Sæsonansættelser kan hjælpe med at dække den midlertidigt øgede efterspørgsel efter produkter og/eller tjenesteydelser.

turisme

Virksomheder i turistsektoren er blandt de største arbejdsgivere for sæsonarbejdere. Sommeren er højsæson mange steder på den nordlige halvkugle, da gunstige vejrforhold og skoleferier fører til en stigning i antallet af rejser.

En effektiv sæsonbestemt ansættelsesstrategi hjælper virksomheder i turistindustrien med at håndtere højere besøgstal og få mere ud af turistkronerne. Effekten på bundlinjen kan være betydelig - i Storbritannien brugte oversøiske indbyggere 24% mere i juni 2022, end de gjorde i maj. I Europa finder 43 % af alle turistovernatninger sted i juli og august.

Mange steder oplever også mindre sæsonbetingede stigninger. Sne-destinationer tiltrækker sæsonarbejdere under skisæsonen, mens efteråret nogle steder forlænger sommerkontrakterne ind i oktober for at imødekomme dem, der ønsker at opleve efterårsfarverne.

detailhandel

Detailhandlen er stærkt påvirket af sæsonudsving. Forbrugerefterspørgslen stiger og falder i løbet af året, hvilket skaber stadigt skiftende personalebehov. I mange lande er december en særlig travl tid, hvor kunderne køber gaver for at fejre jul og andre religiøse eller nationale højtider, hvilket skaber et behov for juleassistance; herefter kommer januarudsalget, hvorefter salget falder.

For at håndtere de drastiske udsving i ordrer og kundestrømme er detailvirksomheder afhængige af sæsonbetinget ansættelse De fleste stillinger er rettet mod kundekontakt og kræver minimal oplæring, f.eks. kasseassistenter og gulvmedarbejdere, men virksomhederne ansætter også personale til lager, læsning og opfyldning.

logistik

Fordi logistiksektoren er tæt forbundet med en række andre brancher, oplever den også en vis grad af sæsonudsving. Virksomhederne ansætter ofte ekstra medarbejdere, assistenter og chauffører i de travleste måneder af året.

Efterspørgslen efter medarbejdere afspejler typisk den tilknyttede branche. For eksempel ansætter logistikvirksomheder i detailhandlen en strøm af sæsonarbejdere i årets sidste kvartal. I 2022 slog UPS job op for mere end 100.000 sæsonarbejdere for at håndtere travlheden ved årets udgang, mens United States Postal Service hentede 28.000 mennesker ind. I høstsæsonen har landbrugets forsyningskæde brug for flere medarbejdere til at transportere og håndtere afgrøder efter salg. Ansættelser inden for byggelogistik topper om sommeren, når efterspørgslen på råmaterialer stiger.

Det er værd at bemærke, at disse eksempler blot er nogle få blandt mange. Selv virksomheder, der historisk set har oplevet konstante tendenser, kan blive overrasket af uventede forstyrrelser, der resulterer i uforudsete stigninger eller fald i deres efterspørgsel. I sådanne scenarier kan disse virksomheder også drage fordel af at ansætte sæsonmedarbejdere.

people

5 tegn på, at det er tid til at øge fleksibiliteten i din organisation

download guide

fordele og ulemper ved at ansætte sæsonarbejdere

For virksomheder med ustabile personalebehov er sæsonansatte både en fordel og en ulempe. Denne type korttidsarbejde er ikke det rigtige for alle virksomheder; når du udvikler en ansættelsesstrategi, er det vigtigt at overveje, hvordan de positive og negative faktorer kan påvirke din drift på lang sigt.

fordele ved sæsonansatte

mere fleksibilitet

Ansættelse af sæsonmedarbejdere er en værdifuld mulighed for at øge fleksibiliteten i din arbejdsstyrke. Denne øgede fleksibilitet forenkler processen med at udvide eller reducere arbejdsstyrken efter behov, hvilket er særligt vigtigt i usikre tider som disse.

lavere omkostninger

Når der er brug for flere medarbejdere i en bestemt periode, bliver det upraktisk at ansætte fuldtidsansatte. Ved at vælge sæsonansatte kan man effektivt eliminere de unødvendige udgifter, der opstår ved at ansætte og fastholde fuldtidsansatte ud over højsæsonen.

ansættelsesprøve

At tage sæsonarbejdere ind giver en værdifuld mulighed for at vurdere deres færdigheder og kompatibilitet med virksomheden med henblik på fremtidige permanente roller i virksomheden.

hurtigere ansættelse

At ansætte sæsonarbejdere er ofte hurtigere og billigere end traditionelle ansættelser. Hvis en medarbejder ikke passer ind, kan du udlade at ansætte vedkommende i fremtiden. Og da mange sæsonmedarbejdere har stillinger på begynderniveau, tager oplæring og onboarding kortere tid.

internationale arbejdere

Ved at ansætte internationale arbejdere får du adgang til en større pulje af kandidater. For at hjælpe virksomheder med at imødekomme sæsonbetonede ansættelsesbehov tilbyder regeringer flere steder særlige visumprogrammer for at udvide adgangen til internationale arbejdere.

Woman smiling looking away while sitting down and holding her phone.
Woman smiling looking away while sitting down and holding her phone.

ulemper ved sæsonansatte

lavere medarbejderengagement

Når en sæsonansat begynder at arbejde i din virksomhed, ved de, at jobbet er midlertidigt. Derfor kan de være mindre motiverede til at leve op til høje præstationsstandarder eller engagere sig i resten af teamet. Denne tankegang er udfordrende at overvinde, for i modsætning til fastansatte har sæsonarbejdere ingen eller kun en lille andel i organisationens langsigtede succes. Det kan også påvirke dine helårsansatte, påvirke moralen og underminere virksomhedskulturen.

højere medarbejderomsætning

Korte kontraktlængder kan begrænse sæsonarbejdernes loyalitet og gøre dem mindre engagerede i din virksomhed. Hvis de får et mere attraktivt tilbud, eller hvis de er utilfredse med stillingen, kan de forlade virksomheden uden de store konsekvenser. For at tage højde for en højere medarbejderomsætning kan det være nødvendigt at ansætte flere medarbejdere eller gennemføre en ny ansættelsesrunde midt i højsæsonen.

minimal oplæring og træning

Når du ansætter medarbejdere i 6 måneder eller mindre, er det ikke muligt at bruge flere uger på oplæring. Den komprimerede tidslinje tillader måske kun et par dage til oplæring, hvilket begrænser de typer job, du kan besætte med sæsonarbejdere. Minimal oplæring kan også gøre det sværere at finde arbejdskraft; McKinsey har fastlagt, at 75% af frontlinjemedarbejderne er interesserede i læringsmuligheder på arbejdspladsen.

juridiske spørgsmål

I de fleste lande er sæsonarbejde anderledes end fastansættelse. Det er afgørende at have en klar forståelse af reglerne for at styre uden om eventuelle juridiske problemer. På den anden side kan et samarbejde med en velrenommeret HR-virksomhed give værdifuld vejledning gennem hele processen.

er sæsonansatte det rigtige for din virksomhed?

Da der er mange fordele og ulemper ved sæsonarbejdere, er det vigtigt at overveje sine prioriteter nøje, før man forpligter sig.

Til at begynde med skal du undersøge forudsigeligheden af de årlige udsving i efterspørgslen. Jo længere tid du har været i gang, jo lettere er det at analysere salgsdata og identificere mønstre. Hvis højsæsonen er den samme fra år til år, kan sæsonarbejdere være det rigtige valg; ensartetheden gør det nemt at identificere nøglestillinger og strømline ansættelses- og oplæringsprocessen.

Uddannelse er en anden nøglefaktor. Hvis du kan forberede medarbejderne på åbne stillinger med en lille smule oplæring, kan sæsonarbejdere være et omkostningseffektivt alternativ til vikarer eller deltidsansatte.

Når efterspørgslen er mere uforudsigelig, eller når du har brug for folk med specialiseret ekspertise, er vikarer ofte en bedre løsning. De giver dig mere fleksibilitet til at imødekomme personalemangel i sidste øjeblik eller længere fravær blandt medarbejderne.

er det tid til at øge din arbejdsfleksibilitet?

Download vores guide med 5 tegn på, at det er tid til at øge fleksibiliteten i din organisation.

download guide
om eksperten
author lars kjaerulf
author lars kjaerulf

Lars Kjærulf

director, operational talent solutions

Lars er overordnet ansvarlig for Randstad Operational Talent Solutions og Randstad Inhouse Services i Danmark. Lars har en stærk forståelse for virksomheders HR-udfordringer og begrænsninger og bidrager med sine mange års erfaring indenfor bemandingsløsninger, personaleoptimeringer og procesoptimering til at skabe værdi for vores kunder med behov for en stor fleksibel arbejdsstyrke.

hold dig opdateret om de seneste nyheder, trends og tendenser om rekruttering og arbejdsmarkedet.

tilmeld