Ingen virksomhed kan opnå succes uden de rigtige mennesker og kompetencer i sin arbejdsstyrke. Derfor er det vigtigt, at din rekrutteringsproces skræddersys til at hjælpe dig med at finde de stærkeste kandidater, som vil bringe din virksomhed videre.

En god rekrutteringsproces vil løfte din virksomheds succes til nye højder, hvorimod en forkert tilgang kan være decideret risikabelt. The Society for Human Resource Management (SHRM) har vurderet, at arbejdsgivere bruger gennemsnitligt 42 dage og 4,129 dollars (DKK 25.000) på at ansætte en medarbejder, hvilket alt sammen kan være forgæves, hvis du træffer den forkerte beslutning.

Der er nemlig mange potentielle følger forbundet med en forkert ansættelse, som f.eks.:

  • de økonomiske og operationelle omkostninger ved at ansætte en forkert kandidat
  • produktionstab, hvis din nye medarbejder ikke er i stand til at udføre den påkrævede opgave tilfredsstillende
  • afbrydelser og nedsat arbejdsmoral blandt dine nuværende medarbejdere
  • skade på dit employer brand ved en høj medarbejderomsætning

Disse er alle stærke argumenter for, hvorfor du bør samarbejde med en erfaren rekrutteringspartner for at minimere risici og træffe de rigtige valg, når du ansætter.

Illustration af en hånd, der holder en person

læs mere om vores "human forward"-tilgang til rekruttering

download guiden her

Her er fire andre store fordele, du kan få ved at bringe os om bord for at optimere dine rekrutteringsprocesser:

juridiske forpligtelser

Der er mange juridiske forpligtelser forbundet med rekruttering, hvilket du bør være opmærksom på for at beskytte dig selv mod sanktioner, der kan påvirke din virksomhed alvorligt. Manglende overholdelse af arbejdsretlige love - uanset om det sker bevidst eller på grund af manglende opmærksomhed - kan føre til bøder og varig skade på din virksomheds omdømme.

Hvis du er en mindre virksomhed, har du sandsynligvis hverken tid eller ressourcer til at følge med i den seneste udvikling inden for HR og arbejdsmarkedslovgivning. Det kan være særligt udfordrende, hvis du opererer i forskellige geografiske områder med egne, lokale regler og lovgivninger.

Enhver virksomhed, der opererer inden for EU eller ansætter EU-borgere, er underlagt den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Det betyder, at du skal overholde visse regler vedrørende personlige data, såsom at sikre at en jobansøgers personlige oplysninger ikke gemmes, når de ikke længere er relevante, og at kandidater kan få adgang til alle registrerede data, hvis de ønsker dette.Et anden ting, som arbejdsgivere bør være bekendt med er overenskomster med relevante fagforeninger. Disse fastlægger de overordnede vilkår i ansættelsen og omfatter som oftest:

  • Vilkår og betingelser for ansættelsen
  • Løn- og arbejdsforhold
  • Regler for ansættelse, afskedigelse og suspension

En overenskomst på arbejdsmarkedet er en kollektiv aftale mellem en arbejdsgiver og lønmodtagere.  Hertil kommer lokalaftaler, som er særlige tillægsaftaler til de kollektive hovedaftaler.I Danmark indgås kollektive overenskomster som oftest mellem arbejdsgiverorganisationer og lønmodtagernes faglige organisationer, og er en del af det, vi betegner som “Den Danske Model”.

Overenskomster er en fælles aftale som sikrer både arbejdsgiver og lønmodtagere.

Ved ikke at følge og respektere indgåede overenskomster kan du ende i problematiske situationer, som kan få alvorlige konsekvenser for din arbejdsstyrke og din virksomhed i det hele taget. Du har ganske enkelt ikke råd til at løbe risikoen ved manglende overholdelse af regler og forordninger. Derfor kan det betale sig at samarbejde med en pålidelig HR partner, som kan tilbyde den juridiske indsigt og ekspertise, som du behøver for at operere inden for reglerne og skabe stærke, langvarige relationer med dine medarbejdere. Vi begynder ethvert nyt samarbejde med vores kunder ved at lære den pågældende virksomhed at kende og forstå de forskellige behov, prioriteter og udfordringer. Det giver os mulighed for at skabe et detaljeret billede af dine og vores juridiske forpligtelser, mulige risici, og hvordan vi kan håndtere dem.

Randstad employer brand photo, internal, people, consultants, branch, branches
Randstad employer brand photo, internal, people, consultants, branch, branches

fleksibilitet

Fleksibilitet er vigtigt og værdifuldt for moderne virksomheder. Den traditionelle ide om et “8-16”-job på et kontor eller on-site er snart noget, der hører fortiden til; især set i lyset af COVID-19 pandemien, som har normaliseret ideen om en remote arbejdsstyrke.

For så vidt angår rekruttering kan en fleksibel tilgang føre til en række vigtige fordele for din virksomhed, såsom at være i stand til at skalere dine ressourcer op og ned på den hurtigste og mest effektive måde. Hvis du opererer i en branche, der er påvirket af sæsonbetingede tendenser, som f.eks. hotel- og restaurationsbranchen, detailhandlen eller byggeri, har du ikke brug for det samme antal medarbejdere hele året rundt.

Det er også muligt, at du mærker at dine ressourcebehov ændrer sig afhængigt af krav fra kunder, økonomiske tendenser og af specifikke projekter og kontrakter. 

Dette kan være problematisk, hvis du selv administrerer rekruttering og samtidig skal finde tid til at foregribe fremtidige krav og behov, ansætte det rigtige antal medarbejdere og sikre, at du ikke betaler for medarbejdere, du ikke har behov for.

Et samarbejde med et rekrutteringsbureau vil gøre vikar- og freelanceansættelser meget lettere. Vi arbejder tæt sammen med alle vores kunder for at forstå de forskellige tendenser og mønstre, som påvirker deres forretning, for at sikre at de kan ansætte de nødvendige kompetencer, når de har behov for det. Vi kan også give dig en direkte adgang til et stort netværk af erfarne og kompetente medarbejdere, når du har behov for at ansætte hurtigt. 

Noget kunne tyde på, at disse fordele bliver mere åbenlyse end nogensinde de kommende år. I Randstad Sourcerights Talent Trends Report fra 2021 siger 77% af HR ledere fra 17 globale markeder, at de var mere fokuseret på agilitet i arbejdsstyrken dette år end nogensinde før. "Dette år er fleksibilitet afgørende for at hjælpe din virksomhed med at tilpasse sig de hurtigt skiftende markedsforhold. Derfor benytter mange sig nu af vikarløsninger for at løse kritisk underbemanding… men også for at reducere omkostninger og få en hurtig adgang til kandidater.”

Michael Smith, Chief Executive Officer, Randstad Sourceright

Illustration af en hånd, der holder en person

læs mere om vores "human forward"-tilgang til rekruttering

download guiden her

fleksibilitet

Fleksibilitet er vigtigt og værdifuldt for moderne virksomheder. Den traditionelle ide om et “8-16”-job på et kontor eller on-site er snart noget, der hører fortiden til; især set i lyset af COVID-19 pandemien, som har normaliseret ideen om en remote arbejdsstyrke.

For så vidt angår rekruttering kan en fleksibel tilgang føre til en række vigtige fordele for din virksomhed, såsom at være i stand til at skalere dine ressourcer op og ned på den hurtigste og mest effektive måde. Hvis du opererer i en branche, der er påvirket af sæsonbetingede tendenser, som f.eks. hotel- og restaurationsbranchen, detailhandlen eller byggeri, har du ikke brug for det samme antal medarbejdere hele året rundt.

Det er også muligt, at du mærker at dine ressourcebehov ændrer sig afhængigt af krav fra kunder, økonomiske tendenser og af specifikke projekter og kontrakter. 

Dette kan være problematisk, hvis du selv administrerer rekruttering og samtidig skal finde tid til at foregribe fremtidige krav og behov, ansætte det rigtige antal medarbejdere og sikre, at du ikke betaler for medarbejdere, du ikke har behov for.

Et samarbejde med et rekrutteringsbureau vil gøre vikar- og freelanceansættelser meget lettere. Vi arbejder tæt sammen med alle vores kunder for at forstå de forskellige tendenser og mønstre, som påvirker deres forretning, for at sikre at de kan ansætte de nødvendige kompetencer, når de har behov for det. Vi kan også give dig en direkte adgang til et stort netværk af erfarne og kompetente medarbejdere, når du har behov for at ansætte hurtigt. 

Noget kunne tyde på, at disse fordele bliver mere åbenlyse end nogensinde de kommende år. I Randstad Sourcerights Talent Trends Report fra 2021 siger 77% af HR ledere fra 17 globale markeder, at de var mere fokuseret på agilitet i arbejdsstyrken dette år end nogensinde før. "Dette år er fleksibilitet afgørende for at hjælpe din virksomhed med at tilpasse sig de hurtigt skiftende markedsforhold. Derfor benytter mange sig nu af vikarløsninger for at løse kritisk underbemanding… men også for at reducere omkostninger og få en hurtig adgang til kandidater.”

Michael Smith, Chief Executive Officer, Randstad Sourceright

om eksperten
Hans Henrik Davidsen
Hans Henrik Davidsen

Hans Henrik Davidsen

national director - randstad danmark

Hans Henrik har indgående kendskab til og mange års erfaring indenfor rekruttering, bemanding og HR-løsninger. Som en del af Randstad Danmarks ledelsesteam er Hans Henrik med til at sætte retningen og konceptualisere visionen for de enkelte forretningsområder.

hold dig opdateret om de seneste nyheder, trends og tendenser om rekruttering og arbejdsmarkedet.

tilmeld