Hos Randstad har vi oplevet en eksplosiv efterspørgsel på kortere, specialiserede ansættelser under corona – også kendt som the gig economy. Området er tidoblet siden januar 2020, fortæller vores administrerende direktør, Nima Astanehdost, der forudsiger, at udviklingen fortsætter.

Tager vi en tur over Atlanten, har der i en årrække været en voksende tendens til at gøre brug af specialister på fleksible konsulentkontrakter frem for at fastansætte. Den såkaldte gig economy har vundet stort indpas i det amerikanske erhvervsliv og giver større bevægelsesfrihed for medarbejderne og mere fleksibilitet for virksomhederne. Danmark halter efter USA og andre europæiske markeder som Holland og Tyskland, men meget tyder på, at corona har været med til at sætte turbo på udviklingen af the gig economy i Danmark. 

Randstads administrerende direktør, Nima Astanehdost, er ikke i tvivl om, at corona spiller en betydelig rolle i udviklingen. Han mener, at de dygtigste virksomheder formår at tilpasse sig situationen og finder nye veje til at hente de rigtige folk ind.

”Konkurrencen bliver jo ikke mindre af en pandemi – tværtimod. Og her skal man som virksomhed være på forkant med udviklingen, hvis man vil ud på den anden side med en sund forretning. Da krisen brød ud, var mange virksomheder tilbageholdende og afventede ift., hvordan tingene ville udvikle sig. Men der er ikke råd til at sidde i venteposition – så kører toget. Derfor har de mest agile virksomheder set fordelen i fleksible og projektorienterede ansættelser, så man fortsat kan løse opgaverne og holde gang i forretningen,” siger Nima Astanehdost.

Udviklingen fortsætter efter corona

Det er typisk specialiserede medarbejdere som ingeniører, udviklere og konsulenter, der er efterspurgte til de fleksible kontrakter, men feltet bliver bredere og bredere. Ifølge Randstads direktør kommer markedet til at modne sig endnu mere i 2021. Det giver god mening for både arbejdsgiver og arbejdstager.

”Det er både fornuft og forretning i at tænke i fleksible stillinger, da virksomhederne kan hente specialiseret arbejdskraft ind med relativ kort varsel og få løst konkrete opgaver – særligt i perioder med usikkerhed. Det styrker forretningen og agiliteten. Samtidig giver det en stor frihed til de enkelte specialister, der kan bruge deres kompetencer helt optimalt”, siger Nima Astanehdost, der fortæller, at det i Danmark typisk er kandidater på 35-45 år med specialiseret viden og erfaring, der efterspørger gig-ansættelser.

”Jeg vurderer, at udviklingen vil fortsætte i 2021, men også efter, at corona er kommet under kontrol. Vi har ikke været first movers i Danmark, men virksomhederne er i dag mere modne og kan se de forretningsmæssige fordele. Samtidig er der også flere kandidater, der ønsker mere fleksibilitet i deres ansættelsesforhold,” siger Nima Astanehdost, administrerende direktør i Randstad.

Nima Astanehdost opfordrer derfor både virksomheder og lønmodtagere til at være åbne overfor ændringer i ansættelsesstrategien og gøre brug af kortere og fleksible ansættelser. Samtidig pointerer han, at han ikke er ude på at disrupte den danske model eller ændre noget ved vores stærke og velfungerende

jobmarked i Danmark.

"Konsulentkontrakter skal ikke ses som en erstatning for fastansættelser, der fortsat vil være en afgørende del af den samlede arbejdsstyrke. Målet er derimod et mere dynamisk, vidende og konkurrencedygtigt arbejdsmarked.", uddyber han.