Danskerne er de medarbejdere i verden, der forstyrres mindst af chefen i ferien, viser Randstads Workmonitor. Under en femtedel (19,6%) af de danske medarbejdere siger, at deres chef forventer, at de er til rådighed på mail og telefon i ferierne. Og sammenligner vi os med vores nordiske naboer Sverige (29,1%) og Norge (36%), så er dette tal ganske lavt – til trods for, at de også ligger i den lave ende.

»Det er meget positivt, at vi ligger, som vi gør. Det kan vi være stolte over, og det skal vi værne om,« mener Randstads direktør, Nima Astanehdost.

»Det er som leder meget vigtigt at respektere, at medarbejderne har brug for deres ferie, og at sommeren er det tidspunkt på året, hvor de skal have ladet batterierne op. Får medarbejderne ikke mulighed for at lade batterierne op, kan man risikere, at de ikke performer optimalt, når de er tilbage på jobbet.«

Nima Astanehdost understreger dog samtidig, at det kan være nødvendigt at tage kontakt til en medarbejder men også, at man kun bør gøre det som en sidste udvej.

»Den dygtige leder kan hurtigt fornemme, om man skal isolere medarbejderen totalt i ferieperioden, eller om man kan forstyrre ham eller hende. Som udgangspunkt synes jeg dog, at det er bedst totalt at frede vedkommende og kun tage kontakt, hvis opgaven absolut ikke kan vente. Skal man tage kontakt, kan det være en god idé, hvis man eventuelt sender en sms i forvejen om hvornår, man forstyrrer mindst muligt,« siger Nima Astanehdost.

Kan ikke slippe arbejdet i ferien

Men selv om vi ikke føler, at vi bliver kontaktet af chefen i ferien, så viser undersøgelsen samtidig, at vi alligevel ikke helt kan slippe arbejdet i ferien.

En tredjedel af danskerne (33%) tager sig af arbejdsrelaterede opgaver i ferien, fordi de gerne vil holde sig opdateret på, hvad der sker på arbejdspladsen.

»Når folk i dag ikke helt kan slippe arbejdet i ferien, så tror jeg, det hænger sammen med, at ens arbejde og fritid i mange henseender går i et – kombineret med, at medarbejderen har en smartphone, så man kan tjekke sine mails løbende. Når et fåtal af medarbejderne samtidig ikke føler sig presset til at besvare og tjekke mails i ferien, kan man godt drage den slutning, at mange gør det af egen fri vilje,« siger Nima Astanehdost, men han forudser samtidig, at der vil komme en tendens til, at man lukker mere og mere af i ferien.

»Jeg synes, at man mærker en tendens til, at generation Z i visse situationer lukker helt ned og ikke er tilgængelig på hverken e-mail eller telefon. Og det tror jeg, at man i stigende grad vil opleve i fremtiden.«