Covid-19 har været hård for mange virksomheder, og pandemien har kostet flere mennesker deres job. Ledigheden i Danmark er ikke overraskende steget, og den forventes ikke mindst at få endnu et nøk opad i takt med, at hjælpepakkerne udløber. 

Men lad os alligevel slå fast: Det er ikke arbejdsgivers marked endnu. Markedet tilhører stadig arbejdstagerne, og det er dem, der løber med stafetten i dag – bare på en anden måde end tidligere.  Covid-19 har nemlig ifølge Randstads rekrutteringsdirektør, Hans Henrik Davidsen, haft stor indflydelse på arbejdsmarkedet og også rykket på måden, vi ansætter.

”Som en konsekvens af Covid19, er der flere, der er blevet sendt ud i ledighed ( i alt er cirka 26.000 netto sendt ud i ledighed siden den 9. marts 2020), men det er ikke ensbetydende med at jobmarkedet er gået i stå – tværtimod.  Faktisk var der cirka 200 flere stillinger slået op i august måned i år (35.735) sammenlignet med august sidste år – og dertil skal man så lægge de mange job, der aldrig nogensinde bliver slået op”, fortæller Hans Henrik Davidsen. 

Og han fastslår samtidig, at mange virksomheder er begyndt at tænke i nye ansættelsesforhold – særligt når det gælder specialisterne.

”Covid-19-krisen har fået virksomheder til allerede nu at efterspørge profiltyper, som vi ellers forestillede os først ville blive dominerende længere inde i fremtiden, nemlig freelancere og projektansatte,” fortæller han ”De forskellige markeder lige nu er præget af usikkerhed. Vi står alle i en situation, som ingen kender udfaldet af. Og netop den usikkerhed har gjort, at virksomhederne er noget mere kortsigtede. For mange er det i denne tid uhyre vigtigt at have en agil medarbejderstyrke, som man hurtigt kan skrue op og ned på, for selv om mange virksomheder i forbindelse med den første nedlukning fik de meget omtalte hjælpepakker, er det jo tvivlsomt om de vil blive uddelt, hvis vi rammer en ny bølge”, fastslår han.

Der er ingen tvivl om, at særligt fastansættelser i flere tilfælde har vist sig at være en hindring for, at virksomheder kan sadle om og tilpasse sig et marked, hvor Covid-19 har tvunget mange til at tage en uforudset drejning. Ved at anvende konsulenter i tidsbegrænsede ansættelsesperioder, som et supplement til den faste medarbejderstab, sikrer du en fleksibilitet og tilpasningsevne, så du bedre kan navigere i et omskifteligt marked og dermed styrke din forretning.

Hans Henrik Davidsen påpeger samtidig at virksomhederne typisk oplever en tillægsgevinst i disse nye ansættelsesformer.

”Det er klart at ved at bruge contractors eller freelancere så er der en barriere i form af en implicit opfattelse af at disse er for langt væk fra organisationen, men det er en forkert anskuelse, for det handler om at lukke disse nye medarbejdertyper ind i organisationen for således får du det mest optimale ud af det. Derudover skal man ikke glemme, at disse medarbejdere ofte ser organisationen ude fra og ind og ikke modsat - og netop den anskuelse viser sig ofte som et stort aktiv ikke mindst i forhold til at skabe noget innovation blandt de eksisterende medarbejdere”, fastslår Hans Henrik Davidsen.

Udviklingen med flere projektansatte og freelancere var allerede i gang inden Covid19-krisen, men der er ingen tvivl om, at krisen har givet udviklingen et skub. Læs mere om The gig economy og den nye måde at arbejde på her.

Ønsker du at høre mere om, hvordan Randstad kan hjælpe dig med at rekruttere faste medarbejdere, ansætte vikarer eller tilkoble eksterne konsulenter, er du altid velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud.