find info om jobbet som kreditor

Hvad laver en kreditor? Hvad er lønnen? Hvordan ser arbejdsdagen ud? Og hvad kræver det af uddannelse, kompetencer og erfaring at blive kreditorbogholder? Læs det her.

ledige stillinger
1

hvad er en kreditor?

En kreditor udfører en lang række kontor- og regnskabsopgaver i forbindelse med kreditor processen i en virksomhed eller organisation. Det omfatter alt lige fra sporing og registrering af indkøbsordrer, behandling af betalinger samt administration og kontrol af fakturaer. Det daglige arbejde omfatter også betaling af leverandører, udstedelse af stop betalinger eller ændringer af indkøbsordrer og udbetaling af småbeløb. Selv om arbejdet som kreditorbogholder ikke nødvendigvis kræver en uddannelse, så har mange kreditorer en kandidatgrad eller anden uddannelsesmæssig baggrund i regnskab. De vigtigste dyder for at kunne levere et vellykket arbejde som kreditor tæller dog fremfor alt stærke tidsstyrings- og kommunikationsevner samt en ekstra fin sans for detaljer.

hvad laver en kreditor?

En kreditor arbejder med eksisterende virksomhedskonti samt indgående og udgående betalinger. Du skal arbejde i overensstemmelse med virksomhedens politikker og procedurer i forbindelse med at udføre økonomiske transaktioner, udfærdige regninger og foretage bankindbetalinger. Udover at skulle følge virksomhedens retningslinjer og politik, skal du også ofte udføre dit arbejde i overensstemmelse med statslige eller kommunale regler og procedurer på området.

Som kreditor spiller du en vigtig rolle i virksomheden, da du holder styr på indgående og udgående udgifter og organiserer data på en måde, så de er lette at finde og spore. Du skal afstemme posteringer for at bringe regnskaberne i balance ved at føre regnskabsbøger og bogføre transaktioner på konti. Du skal sammenligne system rapporter med balancer, da en lille fejl kan føre til større problemer senere hen. Regnskabsfejl kan føre til økonomiske problemer eller endda problemer med skattevæsenet i tilfælde af at der ikke er foretaget de rette indberetninger i forbindelse med indtægter og udgifter.

Kan du se dig selv i stillingen som kreditor, hvor du får muligheden for at udfolde dine regnskabsmæssige evner og flair for økonomi? Læs hvilke kompetencer og kvalifikationer, der skal til for at blive kreditor eller kreditorbogholder. 

image
image
se ledige jobs som kreditor
2

gennemsnitslønnen for en kreditor

En kreditors løn kan variere afhængigt af flere forskellige faktorer. Ifølge Danmarks statistik svinger lønnen fra cirka 26.000 kroner om måneden før skat og op til cirka 38.000 kroner om måneden før skat

faktorer der kan spille ind på en kreditors løn

Din løn som kreditor eller kreditorbogholder kan blive påvirket af en lang række parametre. Eksempelvis vil mængden af arbejde og ansvar spille ind på lønpakken, ligesom din ekspertise og uddannelsesmæssige baggrund tillige vil kunne påvirke lønnen. Derudover vil virksomhedens størrelse også spille en væsentlig rolle. 

Din geografiske lokation kan også spille ind på lønnen. I områder med større leveomkostninger, hvor der tilmed er større efterspørgsel vil lønnen ofte ligge højere end gennemsnittet. For Danmarks vedkommende vil en kreditors løn derfor oftest være højere i storbyområderne og i særdeleshed hovedstadsområdet.

find ledige stillinger
3

typer af kreditorer

Ud over stillingen som kreditor eller kreditorbogholder findes der også kreditor specialister. En kreditor specialist har til opgave at sørge for, at en virksomheds regninger bliver betalt. Kreditorspecialister vil, i samarbejde med kreditorer og kreditorbogholder, udarbejde rapporter, registrere transaktioner og holder styr på udgifterne. Selve stillingsbetegnelsen kreditor kan være anderledes afhængigt af branchen, du er ansat i. Nogle steder kaldes en kreditor for bogholder, regnskabsmedarbejder eller ligefrem revisor. Du udfører dog i princippet mange af de samme opgaver uanset din titel.

Kvinde der holder møde
Kvinde der holder møde
4

arbejdet som kreditor

I det følgende afsnit tager vi et nærmere kig på de mange forskellige aspekter ved arbejdet som kreditor. Vi kigger her blandt andet på arbejdsmiljø, ansvarsområder og arbejdsopgaver såvel som potentielle kolleger og karrieremuligheder.

arbejdsopgaver og ansvarsområder

En kreditor har en lang række arbejdsopgaver og ansvarsområder, der blandt andet omfatter:

 • Indberetning af omsætningsafgift ved at beregne kravene på betalte fakturaer
 • Udbetaling af småbeløb
 • Betaling til leverandører
 • Udarbejdelse af checks
 • Administration af indkøbsordrer
 • Vedligeholdelse af hovedbøger
ledige stillinger
5

arbejdsmiljø og arbejdstider

Som kreditor tilbringer du normalt din arbejdsdag på et kontor under tilsyn af en chef eller leder. Du tilbringer meget af din tid foran en computer med at registrere og indtaste data i et regneark. Hvis du leverer tjenester til flere virksomheder, kan du hænde at skulle rejse rundt til flere forskellige arbejdspladser i løbet af din arbejdsdag.

hvem er dine kolleger?

Selv om du udfører en stor del af dit arbejde alene, så har du også ofte tæt samarbejde med andre medarbejdere og kolleger. Det kan være alt lige fra revisorer, finansielle ledere, og andre regnskabsmedarbejdere. Du kan også samarbejde med lønbogholdere eller eksempelvis salgschefer.

arbejdstider

En kreditor eller kreditorbogholder arbejder som oftest fuldtid i en arbejdsuge på cirka 37 timer. Som kreditor arbejder du hovedsageligt indenfor normale kontortider fra mandag til fredag. Der kan dog forekomme overarbejde og længere arbejdsuger i forbindelse med månedlige eller årlige revisioner eller ved regnskabsårets afslutning. Selvom man typisk er ansat fuldtid, så forekommer der også deltidsstillinger indenfor kreditor-faget. I takt med forøgelsen af cloud baserede systemer samt bedre og mere sikkert internet, vil flere og flere kreditorer også kunne arbejde hjemmefra eller i form af fjernarbejde.

mand og kvinde griner sammen på kontor
mand og kvinde griner sammen på kontor
6

uddannelse og karrieremuligheder

Der findes ikke blot en, men flere forskellige uddannelsesmæssige veje, som kan føre til et arbejde som kreditor. En direkte vej til stillingen som kreditorbogholder kan gå via kontoruddannelsen. Her er der tale om en 4 årig erhvervsuddannelse som kan tages på en af de danske erhvervsakademier. Det er også muligt at blive kreditor, hvis du har berørt uddannelsesmæssige elementer indenfor økonomi eller revision. Uddannelse er som sådan ikke et krav, da nogle virksomheder tilbyder oplæring i kreditor-arbejder under tilsyn og supervision af en erfaren eller fagudlært medarbejder. En økonomi- eller regnskabsrelateret uddannelse vil dog stadig stille dig godt i jobsøgningen.

færdigheder og kompetencer

Som kreditor skal du helst besidde følgende kvaliteter og færdigheder:

 • It-evner: Du udfører en stor del af dit kreditor-arbejde på computeren, hvilket betyder, at computerfærdigheder er afgørende. Du kan forvente, at dit daglige arbejde omfatter regneark og bogføring software. Du vil også arbejde med virksomhedsspecifikke programmer og systemer, og en stor del af din kommunikation vil foregå digitalt.
 • Kommunikation: Som kreditor er det vigtigt, at du udvikler stærke kommunikationsevner. Selv om du ofte arbejder alene, kommunikerer du regelmæssigt med medarbejdere og ledere i din afdeling og andre områder af virksomheden. Du drøfter finansielle rapporter og skal være i stand til klart at kunne videreformidle vigtige oplysninger om virksomhedens regnskaber.
 • Integritet og etik: Kreditorer har adgang til meget følsomme virksomhedsoplysninger. Derfor er det vigtigt, at du opretholder integritet og fortrolighed, når du håndterer de mange forskellige fortrolige dokumenter. Du skal også sikre, at der er transparens i regnskaberne og du skal samtidig beskytte dig bedst muligt mod ethvert potentielt misbrug af virksomhedens midler.

Udover ovenstående kompetencer kræver arbejdet som kreditorbogholder også gode matematiske evner, færdigheder indenfor dataindtastning. Derudover skal du have visse analytiske evner og være god til at multitaske.

karrieremuligheder

Selvom mange af arbejdsprocesserne som kreditor og kreditorbogholder efterhånden er blevet automatiseret via cloud systemer og innovative softwareprogrammer, så er der stadig brug for denne type arbejdere. Eftersom arbejdet er beslægtet med både revision, økonomi og regnskab, så vil der også være rig mulighed for at kunne videreudvikle sig og bestride andre stillinger med tiden. Med de rette videreuddannelser, kurser og arbejdserfaring vil man kunne opnå større stillinger med mere ansvar indenfor revision eller økonomi.

find ledige stillinger
7

fordele ved at finde et job som kreditor via Randstad

Hos Randstad hjælper vi virksomheder og kandidater med at finde det rette jobmatch. Vi rekrutterer kreditorer til såvel faste som midlertidige stillinger, ligesom vi formidler kontakt mellem virksomheder og freelancere.

 • specialister finder specialister

Hos Randstad er vi specialister inden for rekruttering af kreditorer. Vores rekrutteringskonsulenter inden for økonomi og regnskab har selv en baggrund i branchen og kender derfor både markedet og kunderne.

 • freelancers

Randstad ejer Europas største freelancer database twago og er eksperter i at identificere de rigtige freelancere til de rigtige projekter både lokalt og globalt.

 • projektansættelse

Randstad har mulighed for at kontraktansætte dig på time- eller månedsbasis alt efter dine og vores kunders ønsker. Vi sikrer dig ordentlige ansættelses-, kontrakt- og forsikringsforhold.

Randstad rekrutterer kreditorer til faste stillinger hos mange spændende virksomheder. Vi får løbende nye opgaver ind fra vores kunder i hele landet.

Du har talentet. Virksomhederne har behovet. Vi skaber forbindelsen.

gennemfB8relse20planen
gennemfB8relse20planen
8

ofte stillede spørgsmål

De oftest stillede spørgsmål vedrørende arbejdet som kreditor.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.