find info om jobbet som vicevært.

Som vicevært får du muligheden for at udfolde alle dine praktiske færdigheder indenfor have- og gartnerarbejde til vedligeholdelse af inventar på alt lige fra skoler til svømmehaller og boligområder. Der er muligheder for job i virksomheder, organisationer samt foreninger indenfor det offentlige og den private sektor. 

Lyder et job som vicevært som noget for dig? Vi ser på alle væsentlige aspekter vedrørende arbejdet. Læs her hvad du kan forvente i løn, hvilke arbejdsopgaver der venter, hvilke kompetencer og færdigheder der kræves og hvilket arbejdsmiljøer du eventuelt kan ende med at arbejde i.

ledige stillinger
1

hvad er en vicevært?

En vicevært er en altmuligmand, der er ansat af et boligselskab, forening eller offentlig instans til at varetage vedligeholdelsen af bygninger, sportshaller, boligblokke, svømmehaller, plejehjem eller lignende. En vicevært kan typisk bo i eller i nærheden af boligområdet eller den pågældende bygning, som han eller hun varetager driften af. En vicevært kan være ansat af en privat forening, privat eller offentligt boligselskab, sportsforening eller sportsklub eller noget helt femte.

hvad laver en vicevært?

En vicevært tager sig af en lang række vedligeholdelsesopgaver såvel som reparationer på bygninger og i boliger rundt om i landet. Arbejdet kan indeholde alt lige fra have- og gartnerarbejde til vedligeholdelse af baggårde, legepladser, trappeopgange, kælder- og loftsrum. Vicevært arbejdet kræver derfor know how i flere forskellige praktiske opgaver og kan tillige være fysisk krævende. Det er til gengæld et arbejde med en stor portion selvstændighed og ansvar, hvor det forventes, at den pågældende kan forvalte sin tid på bedst mulige måde uden opsyn fra arbejdsgiveren, der oftest ikke befinder sig på arbejdsområdet. 

Er du interesseret i at høre mere om arbejdet som vicevært, så læs videre. Vi går i dybden med de forskellige kompetencer og færdigheder, der kan være ekstra gavnlige i arbejdet som vicevært.

kvinde, der arbejder hjemmefra
kvinde, der arbejder hjemmefra
2

gennemsnitslønnen for en vicevært

En vicevært kan arbejde både indenfor det offentlige og i den private sektor. Lønnen er dog mere eller mindre den samme. Ifølge Danmarks Statistik får en vicevært indenfor det offentlige en gennemsnitsløn på cirka 27.000 kroner om måneden før skat inklusiv pension, mens en vicevært i den private sektor kan forvente en gennemsnitsløn på cirka 28.000 om måneden før skat inklusiv pension

ledige stillinger
3

typer af viceværter

Man kan være vicevært på flere forskellige måder og på flere forskellige områder. De forskellige typer af viceværter omfatter blandt andre:

kvinde med covid-maske på
kvinde med covid-maske på
4

arbejde som vicevært

I det følgende afsnit tager vi et kig på en viceværts typiske arbejds- og ansvarsområder. Vi kaster også et blik på eventuelle kolleger samt de pågældende miljøer, en vicevært kan arbejde i.

vicevært jobbeskrivelse

Følgende arbejdsopgaver vil man kunne støde på i stort alle vicevært-jobs på tværs af brancher:

 • Rengøring og sanitet: hvis der ikke ligefrem er ansat rengøringspersonale, er det også din opgave som vicevært at sørge for at trapper og opgange bliver vasket og at udendørsarealer fejes for blade og skidt samt sneryddes, når det er påkrævet.
 • Have- og gartnerarbejde: Som vicevært står du også ofte for de grønne arealer på boligområdet. Her skal du klippe hæk, slå græs, tilskære træer, vedligeholde bed og lignende på jævnlig basis.
 • Føre tilsyn med ejendommene: dit primære ansvar som vicevært er at holde øje med den pågældende ejendom eller boligområde. Du skal sørge for, at der ikke foregår vandalisering eller hærværk, og det er din pligt at indrapportere hændelser, hvis det forekommer. Dit job kan også indebære at åbne og lukke indgange og fællesarealer eller betjene alarm-, belysnings- og varmesystemer.
 • Vedligeholdelse og reparation: Som vicevært er det din opgave at inspicere bygningerne regelmæssigt for at sikre, at de sociale faciliteter og systemer er i god stand. Hvis der er tale om mindre VVS- eller el problemer, vil du selv kunne stå for udbedringen. Men nogle gange er du nødt til at kontakte officielle håndværkere til at udføre reparationer. Dit arbejde kan også omfatte reparation og/eller maling af facader og lignende, hvis det er påkrævet.
 • Rapportering: når du varetager vedligeholdelsen af en ejendom eller et boligområde, så skal du også rapportere tilbage til boligselskabet. Der skal dokumenteres for udført arbejde på bygningerne, så der er kontrol over de løbende opgaver. 
 • Betaling af regninger: som vicevært kan du også håndtere betalinger for fagfolk, der kaldes ud til særopgaver, som du ikke har berettigelse til at udføre. Regningerne skal herefter bogføres hos boligselskabet.
ledige stillinger
5

arbejdsmiljø og arbejdstider

Dit arbejde som vicevært vil, uanset branche og arbejdsplads, veksle mellem udendørs og indendørs arbejde. Det gælder både, hvis du er ansat som vicevært i en svømmehal eller på et plejehjem, eller hvis du er ansat i et boligselskab eller på en skole. Der vil for det meste være udendørs arealer, som kræver en kærlige hånd, såvel som en masse praktisk arbejde indendørs. Nogle gange kan arbejdet kræve meget gående og stående arbejde, andre gange kan arbejdet involvere opgaver på stiger.

hvem er dine kolleger?

Afhængigt af hvor du er vicevært, så vil dine kolleger kunne omfatte eksempelvis elektrikererengøringsassistenter og VVS-arbejdere. Du kan også arbejde sammen med byggepladsledere, ejendomsadministratorer, vedligeholdelsesledere såvel som sygeplejersker, rørlæggere, skoleledere og sågar sikkerhedsvagter.

arbejdstid

En vicevært arbejder typisk en almindelig 37 timers arbejdsuge. Der kan dog være tale om skæve arbejdstider og arbejdstimer i tilfælde af skader eller andre nødstilfælde, som kræver viceværtens tilstedeværelse. Er man ansat som vicevært på et plejehjem eller et andet sted, der kræver løbende opmærksomhed døgnet rundt, så kan der være tale om skifteholdsarbejde. Her kan der forekomme aften- og weekendarbejde.

Waiter serving a drink to a woman.
Waiter serving a drink to a woman.
6

uddannelse og karrieremuligheder

Der er som udgangspunkt ingen uddannelsesmæssige krav til arbejdet som vicevært. Alle vil kunne søge omend, der i visse boligselskaber og organisationer kan være kvalifikationskrav. Nogle stillinger kræver, at du er uddannet ejendomsservicetekniker. Det er en erhvervsuddannelse, der tager 3 år og 9 måneder. Som uddannet ejendomsservice-tekniker vil du således også have et stort forspring i jobsøgningen efter stillinger, som ikke kræver uddannelsesmæssig baggrund.

Har du ikke en ejendomsservicetekniker uddannelsen, så kan du ruste dig til jobsøgningen til vicevært ved at have relevant arbejdserfaring. Måske har du berørt VVS-arbejde, elektriker-arbejde eller tømrerfaget. Enhver arbejdserfaring indenfor håndværkerfag vil stille dig bedre i kampen for at sikre dig et job som vicevært. 

færdigheder og kompetencer

Følgende færdigheder og kompetencer er vigtige at besidde for at kunne begå sig i arbejdet som vicevært:

 • Pålidelighed: din arbejdsgiver er afhængig af, at du udfører den korrekt. Du skal møde til tiden, så folk ved, at de kan regne med dig i den pågældende arbejdstid. Du arbejder ofte meget selvstændigt, og din arbejdsgiver skal kunne stole på at du kan forvalte din arbejdstid hensigtsmæssigt for alle parter.
 • Fleksibilitet: som vicevært er du ansvarlig for en bred vifte af opgaver. Du skal derfor være alsidig og fleksibel. Med en stor alsidighed vil du også bedre kunne imødekomme beboernes forskellige forespørgsler og behov.
 • Problemløsningsevner: en vicevært er både handyman og problemløser. Der kan opstå flere forskellige problemer, som kræver en hurtig reaktion eller beslutning fra din side. Det er også dig, der sørger for at lappe eventuelle rør lækager inden du kontakter en fagmand for at udbedre skaden.
 • Gode kommunikationsevner: som vicevært er du ofte i kontakt med mange mennesker i løbet af en arbejdsdag eller arbejdsuge. I et boligområde er du ofte bindeleddet mellem beboere og bestyrelse eller boligselskab, og du skal derfor både kunne lytte og videregive vigtig information. Derudover skal du også tage dig af forespørgsler og eventuelle klager fra beboere.

karrieremuligheder

Der er relativt gode muligheder for at få arbejde som vicevært. Viceværter bruges i en lang række forskellige opgaver i diverse brancher. Og det er særligt viceværtens alsidige arbejdsevner, som gør ham eller hende til en eftertragtet arbejder. Som uuddannet vicevært kan man eventuelt stræbe efter at uddanne sig som ejendomsservicetekniker. Er man allerede uddannet ejendomsservicetekniker, så er man på forhånd kvalificeret til flere videregående uddannelser. Nogle viceværter kan også vælge at blive selvstændige og trække på deres erfaring som vicevært ved at oprette deres eget private vedligeholdelsesfirma.

ledige stillinger
7

fordele ved at finde et arbejde som vicevært gennem Randstad

Finder du dit vicevært arbejde gennem Randstad, vil du kunne nyde godt af vigtige fordele som for eksempel:

 • en bred vifte af kurser og videreuddannelse
 • en erfaren kontaktperson der kan assistere dig, hvis du har brug for hjælp
 • en lang række muligheder i dit område
 • blive lønnet ugentligt eller på månedsbasis afhængig af det pågældende job 
 • midlertidige eller faste kontrakter

På udkig efter en fast stilling? Et midlertidigt arbejde som vicevært er ofte et springbræt til en attraktiv fast stilling. Hvert år ansættes tusindvis på en fast kontrakt takket være et midlertidigt arbejde, som de har fundet hos Randstad. Udover det rekrutterer mange virksomheder også deres fastansatte via Randstad!

image
image
8

ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål om arbejdet som vicevært

thank you for subscribing to your personalised job alerts.