find info om jobbet som VVS-montør.

Som VVS-montør får du et alsidigt arbejde med en bred vifte af varierende arbejdsopgaver. Faget giver dig en lang række muligheder for at specialisere dig i VVS-opgaver, der strækker sig lige fra ydre faciliteter som tagrender og facader til indvendige opgaver med vand, varme og ventilationsanlæg. Læs her, hvad det kræver at blive VVS-montør, hvad jobbet består af, og hvad lønniveauet ligger på.

ledige stillinger
1

hvad er en VVS-montør?

Som VVS-montør står du for montering og vedligeholdelse af rør i private hjem og virksomheder. Disse rør kan blandt andet fungere som afløb af spildevand, vandingssystemer eller som tilførsel af rent drikkevand. Du skal have viden om bygningsregler, sikkerhedsstandarder og andre guidelines for at arbejde som VVS-montør. Nogle VVS-montører arbejder i tæt samarbejde med arkitekter, hvor de bistår med værdifuld fagviden til nye byggeprojekter. Arbejdet kan udføres på selve stedet, hvor du monterer de forskellige rørsystemer. Men arbejdet kan også have mere designmæssig karakter, hvor det udføres på tegnebrættet.

VVS-montører, der designer eller udarbejder tegninger, har fokus på at forbedre effektiviteten af ​​installationsprocessen. Indenfor VVS-branchen er der flere mulige karriereveje. De fleste VVS’ere starter med at udføre manuelle installationer, men de ender ofte senere med at specialisere sig i særlige forgreninger indenfor branchen. Ønsker du en højere løn, kan du netop vælge at specialisere dig i specifikke områder indenfor VVS-branchen. Hvis du specialiserer dig indenfor et unikt område i branchen, vil du opleve mindre konkurrence.

Jobbet som VVS-montør er et givende arbejde; de fleste bliver i branchen hele deres liv. Og selv når de når pensionsalderen, fortsætter mange typisk med at arbejde på deltid. Andre vælger at hjælpe den næste generation af VVS’ere ved at oplære og uddanne lærlinge, så de kan nå deres maksimale potentiale.

VVS-montør arbejdet som noget for dig? Så læs videre og find ud af hvilke kompetencer og kvalifikationer, der kræves for at blive en god VVS-montør.

087
087

find dit næste job via os

Hos Randstad har vi mange kunder, som har brug for dygtige VVS-montører Registrér dig i vores database og øg dine jobmuligheder.

opret profil
2

gennemsnitslønnen for en VVS-montør

Ifølge tal fra arbejderforbundet Blik & Rør ligger den gennemsnitlige timeløn for en VVS-montør på 214,76 kroner før skat. Selvsamme forbund anslår, at den gennemsnitlige løn (før tillæg) for en uddannet VVS-montør ligger på lidt over 36.000 kroner før skat. Man anslår derudover, at gennemsnitslønnen (før tillæg) for en VVS-montør på akkord ligger på cirka 58.000 kroner før skat.

hvilke faktorer kan påvirke en VVS-montørs løn?

Som VVS-montør afhænger din løn oftest af din erfaring. Du kan forhandle dig til en højere løn, når du har bred erfaring indenfor faget. VVS-montører, som udfører design og installationsarbejde, har større chance for at få en højere løn.

Din uddannelse spiller også ind på din lønpakke. At have videreuddannet dig er ikke som sådan nødvendigt indenfor branchen, men det vil oftest kunne påvirke din løn positivt. Jo mere trænet og specialiseret du er, desto højere løn kan du forvente.

Den geografiske beliggenhed for dit arbejde, kan også spille ind på lønniveauet. Efterspørgslen efter VVS-montører kombineret med høje leveomkostninger, kan øge lønniveauet i det pågældende område. Hvis du arbejder i de større byer, vil du ofte udføre arbejde for større virksomheder, hvilket tit er forbundet med en højere løn. I mindre byer består arbejdet ofte af opgaver i beboelsesområder. Det er til tider lavere lønnet.

Mange VVS-montører er omfattet af en overenskomst, som fastsætter minimumsløn og arbejdsvilkår.

find ledige job
3

typer af VVS-montører

De forskellige typer af VVS-montører omfatter blandt andet:

073
073

vikariat eller fastansættelse?

Mulighederne er mange og valget er dit. Vi kan hjælpe dig uanset, hvad du vælger.

ledige job
4

arbejdet som VVS-montør

Arbejdet som VVS-montør består især af montering og vedligeholdelse af rør i virksomheder og beboelsesejendomme. I det følgende tager vi et kig på arbejdsopgaverne for en VVS-montør.

arbejdsbeskrivelse af diverse VVS-opgaver

Som VVS-montør kan du støde på følgende arbejdsopgaver:

use checkmarks for bullet list

 • reparation af vandrør 

Som VVS-montør er det din opgave at udbedre alle problemer, der end måtte opstå på vandrørssystemer. Din opgave er at pejle dig ind på problemets karakter for derefter at anbefale den bedste løsning, for at sikre at VVS-systemerne virker. Arbejdsopgaverne kan både være i beboelses- og erhvervsejendomme.

 • montering af nye vandrør 

VVS-arbejdet kan også bestå i at installere og montere nye vandrør og VVS-systemer i beboelsesejendomme og virksomheder. Du gennemgår her tegningerne og planlægger installationen af nye systemer og rør. Et sådan arbejde foregår både ved renovering af ældre ejendomme såvel som ved konstruktionen af nye. 

 • montering af armaturer

Udover installationen af VVS-systemer i ejendomme, skal en VVS-montør også montere armaturer til systemerne. Det kan for eksempel være montering af haner, toiletter, vaske og brusere. Et byggehold kan også stå for selve den fysiske montering, men det er så din opgave som VVS-montør at gennemgå, om installationerne er udført korrekt.

 • betjene diagnostisk udstyr

Som VVS-montør er det altafgørende at diagnosticere et problem korrekt, før man anbefaler en løsning. Du skal derfor have erfaring med testudstyr for at kunne pinpointe problemerne og levere den rette vurdering.

 • sikre gældende reglementer og lovkrav

Som VVS-møntør skal du også sikre at VVS-arbejdet er i overensstemmelse med de relevante reglementer. Du sikre at afløbene i bygningen lever op til de gældende lovkrav, og du skal også sørge for at det arbejde, der udføres, er af høj kvalitet.

bliv en del af en god arbejdsplads

Jobmulighederne som VVS´er er gode, og der findes mange spændende virksomheder, som har brug for din arbejdskraft netop nu.

find dit næste job
5

arbejdsmiljø og arbejdstider

VVS-installatører arbejder på steder med rør og vandsystemer. Det kan være alt fra fabrikker og kontorer til private boliger. Som VVS-montør vil du til tider skulle løfte tunge materialer, arbejde i små rum og klatre på stiger. Mange arbejdsopgaver for en VVS-montør foregår indendørs, men der er også udendørs arbejde, hvis du eksempelvis arbejder med klassisk blikkenslagerarbejde. Her arbejder du med ydre rør, facader og tagrender på nybyggeri, ved renoveringer og eksisterende bygninger, der kan have behov for større eller mindre reparationer. Da det meste af arbejdet foregår på stedet, er du naturligvis forpligtet til at være tilstede. Hjemmearbejde eller muligheder for fjernarbejde er sjældne begreber for VVS-montører.

hvem er dine kolleger?

Som VVS-montør kan du arbejde i forskellige brancher lige fra byggebranchen til firmaer, der arbejder med ejendomsvedligeholdelse. Dine kolleger kan være alt lige fra elektrikere, tømrere, pedeller, handymen, viceværter og folk med forefaldende arbejde samt personer i byggebranchen. Du vil også kunne arbejde side om side med varme- og ventilationsingeniører samt køkkenmontører såvel som teknikere indenfor gasservice, badeværelsesmontører og meget mere.

arbejdstider

En almindelig arbejdsuge for en VVS-montør ligger på 37 timer. Men som i mange andre brancher kan der være dage med overarbejde, mens der tillige kan være dage, hvor opgaverne er få. Mængden af overarbejde afhænger både af den sektor og det geografiske områder, du arbejder i. Derudover spiller selve kravene til de individuelle opgaver også en vigtig rolle. 

Som for mange andre håndværksfag som f.eks. tømrere og elektrikere møder VVS-montører ofte tidligt ind, ofte omkring kl. 7.00 og arbejdstiden fordeler sig normalt mandag til fredag i dagtimerne.

akut arbejde

VVS-problemer opstår ofte uden varsel. De pågældende problemer kan hurtigt skabe omfattende skader, så der er et evigt behov for akut arbejde indenfor VVS-branchen. VVS-montører skal kunne træde til øjeblikkeligt. Derfor er mange VVS’ere også på standby 24 timer i døgnet og får naturligvis ekstra gebyrer for at stå til rådighed og arbejde udenfor normale arbejdstider.

070
070

hvem er dine kolleger?

Som VVS´er arbejder du ikke kun sammen med andre VVS´ere Du har også en tæt kontakt til mange andre faggrupper, f.eks. projektledere, akitekter, tømrere og elektrikere.

find dine næste kolleger her
6

uddannelse, færdigheder og karrieremuligheder

For at blive VVS-montør skal du optages på VVS-energiuddannelsen, som varer lidt over 4 år. For at komme ind på uddannelsens grundforløb kræver det, at du har folkeskolens afgangseksamen eller tilsvarende og karakteren 2,0 eller højere i matematik og dansk. Der er tale om både skoleophold og læreplads, hvor du lærer alle de grundlæggende færdigheder indenfor VVS-faget.

Ved sidste del af af uddannelsen vælger du et speciale, som kan være alt lige fra VVS-energispecialist, ventilationstekniker, VVS-installationstekniker eller blikkenslager og VVS.

færdigheder og kompetencer

En VVS-montør skal helst være i besiddelse af følgende kompetencer:

 • god fysisk

VVS-arbejde kræver fysisk styrke, præcision og koordinering. Det kræver især en god hånd-øje koordinering og fingerfærdighed at arbejde med værktøjer, armaturer og VVS-systemer. VVS-montører foretager ofte tunge løft, klatrer på stiger og går på trapper. Derfor er det vigtigt at være i god fysisk form for at kunne udføre opgaverne hurtigt og effektivt.

 • god til at kommunikere

Det er afgørende, at du er god til at lytte til kunderne, at du kan forstå problemet, og at du formår at svare på en letforståelig og rolig måde. Det er naturligvis også vigtigt at kunne komme med gode forslag og anbefalinger til problemløsninger.

 • god til at løse problemer

Som VVS-montør er det vigtigt, at kunne tænke klart, få et hurtigt overblik over situationen og at kunne drage de rette konklusioner og handle korrekt på de respektive problemstillinger. Det er også en fordel, hvis du er god til at organisere og forvalte din arbejdstid effektivt. Det kan i sidste ende øge indtjeningen. 

karrieremuligheder

Der er gode karrieremuligheder indenfor VVS-faget, eftersom det forgrener sig ind i byggebranchen såvel som ejendomsadministration- og vedligeholdelse. Når først du er blevet en erfaren VVS-montør, kan du påtage dig stillinger med større ansvar i VVS-firmaer eller andre virksomheder med ejendomsvedligeholdelse. Du kan også gå skridtet videre og få autorisation, så du kan blive selvstændig med dit eget VVS-firma. VVS-montører kan kan også gå andre veje og blive gasinstallatører eller sågar specialister indenfor køkken- og badeværelsesmontering.

7

fordelene ved at finde et VVS-montør job gennem Randstad

Hos Randstad hjælper vi virksomheder og kandidater med at finde det rette jobmatch. Vi rekrutterer VVS- og kølemontører til såvel faste som midlertidige stillinger, ligesom vi formidler kontakt mellem virksomheder og interim ansatte.

 • vikariater

Hos Randstad er vi mange kunder, som har behov for hjælp i kortere eller længere perioder. Ved at arbejde som vikar opbygger du erfaring, og du får indblik i flere forskellige virksomheder. Hvis du ønsker det og gør et godt stykke arbejde, kan et vikariat også føre til en fastansættelse.

 • projektansættelse

Randstad har mulighed for at kontraktansætte dig på time- eller månedsbasis alt efter dine og vores kunders ønsker. Vi sikrer dig ordentlige ansættelses-, kontrakt- og forsikringsforhold.

 • fastansættelse

Randstad rekrutterer VVS-montører til faste stillinger hos mange spændende virksomheder. Vi får løbende nye opgaver ind fra vores kunder i hele landet.

Upload dit CV i vores database og lad os hjælpe dig med at finde dit næste job.

091
091
klik her
8

ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål i forbindelse med VVS-montør arbejde

thank you for subscribing to your personalised job alerts.