I Randstads seneste arbejdsmarkedsanalyse, Workmonitor, har vi spurgt en række lønmodtagere, om de forventer en lønstigning til næste lønforhandling.
Resultatet er, at 38 procent af danskerne forventer en lønstigning i forlængelse af lønforhandlinger næste år, hvilket faktisk ikke er særligt mange, hvis vi sammenligner os med udlandet. Men er du overhovedet bekendt med, hvad du egentlig burde få i løn, og hvordan du udregner din markedsværdi?

Løn er langt hen ad vejen et tabuemne på danske arbejdspladser, og danskerne er ikke et folkefærd, der er specielt åbne omkring det emne. Derfor spekulerer mange i, om de egentlig får det i løn, som de fortjener. I starten af året holder mange virksomheder de årlige lønsamtaler, og så skader det jo ikke at være bevidst om, hvad man er værd.

»I mange brancher - og særligt inden for den offentlige sektor - er lønnen overenskomstreguleret, og på den måde er din markedsværdi eller din lønsats mere eller mindre fastlåst, men der findes andre steder, hvor lønnen er mere til forhandling. Og selv om man arbejder under overenskomstregulerede forhold, når det gælder løn, kan det være interessant at se, om ens markedsværdi stemmer overens med den løn, man får - og eventuelt kunne få i andre brancher,« siger Tine Ryg Cebrian og tilføjer, at der særligt er fem parametre, der skal tages hensyn til, når du beregner din markedsværdi, og det er: Branche, titel, uddannelse, ledelsesansvar erhvervserfaring og geografi.

Tjek hos din fagforening

De fleste fagforeninger og a-kasser har et lønberegningsmodul på deres hjemmeside, hvor du kan udregne din forventede løn med udgangspunkt i forskellige parametre. Arbejder du for eksempel med salg, kan du ved hjælp af Business Danmarks lønberegner udregne din markedsværdi. Udover ovenstående meget generelle parametre, findes der desuden yderligere parametre, som er typisk for en given branche. Blandt sælgere handler det for eksempel om aflønningsformen, og det er der ifølge Business Danmark en helt bestemt årsag til:

»Som sælger er aflønningsformen et væsentligt parameter i beregningen af din markedsværdi.  De fleste sælgere er ansat med en grundløn og en resultatorienteret løn. I vores lønberegningsmodul tager vi afsat i 4.500 sælgere, og det er tilpas mange til at give et ret præcist billede af ens markedsværdi. Det er dog vigtigt, at du er opmærksom på, om den lønberegner, du bruger, viser lønniveauet med eller uden pension og så får du typisk også svar på udbredelsen af personalegoder, når det gælder din profil,« fortæller Michael Krag-Svendsen, pressechef hos Business Danmark.

360 grader

Når man skal finde sin markedsværdi og på den måde gøre sig klar til en lønforhandling, er det ifølge Tine Ryg Cebrian vigtigt, at man tager afsæt i et 360 graders billede.

»Lønnen er naturligvis et væsentligt parameter, men det er desuden vigtigt, når du udregner din markedsværdi og gør dig klar til en eventuel lønforhandling, at du træder et skridt tilbage og evaluerer på, hvad der betyder noget for dig - for en lønforhandling handler oftest om meget mere end kroner og ører. Det kan jo for eksempel være, at du gerne vil have lidt mere fleksibilitet, eller måske vil du gerne gøre brug af nogle af de goder, som virksomheden tilbyder,« siger Tine Ryg Cebrian og tilføjer, at det ofte er en god idé at finde en at sparre med.

»Har du en god ven – og meget gerne en der arbejder i samme branche som dig - så kan det være en god idé tale med vedkommende. Benyt for eksempel chancen for at spørge ind til vedkommendes løn- og ansættelsesforhold og sammenlign så med dig selv.

Sådan forbereder du dig bedst til lønsamtalen

  • Find din markedsværdi for eksempel ved hjælpe af en lønberegner og find dit lønniveau. Print resultatet og tag det med til forhandlingen.
  • Tal med en god ven omkring dine forventninger og lad vedkommende høre dine argumenter.
  • Undgå ønsketænkning. Det er meget usædvanligt at stige 10, 20 eller 30 pct. i løn. Dit lønkrav skal være realistisk.
  • Afvent din chef og lad ham komme med udspillet
  • Lav en liste med dine arbejdsmæssige succeshistorier. Husk, at du skal kunne dokumentere dine succeser.
  • Forbered dig mentalt på en ”hvad-nu-hvis"-situation. Det kan f.eks. være, at chefen siger blankt nej til lønstigning. Hvad gør du? Eller hvis chefen giver dig en mindre lønstigning, end du havde forventet. Hvad gør du så?
  • Reaktionerne er individuelle, men husk at ledelsen har ret til at lede og fordele arbejdet. Det gælder også fastsættelse af det faktiske lønniveau og en eventuel lønstigning – medmindre du arbejder under en overenskomst, hvor lønnen reguleres efter kollektive aftaler.
  • Afslut med manér – lige meget om du skulle blive skuffet så undlad at smække med døren. Det er en god idé at tage en dyb indånding, før du foretager dig noget uovervejet

Kilde: Business Danmark og Randstad