reskilling af din arbejdsstyrke: 7 trin til succes

I en tid, hvor erhvervslivet og arbejdslivet ser ud til at ændre sig hurtigere end nogensinde før, er det vigtigt at forberede din organisation og dine medarbejdere på fremtiden ved at investere i kompetenceudvikling.

Reskilling af din arbejdsstyrke vil gøre dig mere modstands- og tilpasningsdygtig over for tendenser, der vil have en indflydelse på din virksomhed. Det kan omhandle alt fra de varige konsekvenser af COVID-19-pandemien til vækst og udvikling af automatiserede processer i din sektor.

Lad os se nærmere på nogle af grundene til, at reskilling kan vise sig at være afgørende for din organisation, og de praktiske trin, du kan tage for at implementere en vellykket strategi.

De nødvendige færdigheder

Selvom det altid har været tilfældet, at virksomheder har brug for relevante og brugbare færdigheder i deres arbejdsstyrke for at lykkes, har både de unikke udfordringer og krav, som COVID-19 har skabt, og hurtigt accelererende teknisk udvikling skubbet dette spørgsmål længere op på dagsordenen for mange arbejdsgivere.

I en Gartner-undersøgelse blandt HR-ledere, der blev offentliggjort i november 2020, nævnte 68 % af respondenterne opbygning af kritiske færdigheder og kompetencer som deres højeste prioritet i 2021. Dette blev efterfulgt af andre mål, der alle på én eller anden måde var forbundet med læring og udvikling af arbejdsstyrken:

  • Organisatorisk design og forandringsledelse (46 %)
  • Styrken ved den nuværende og fremtidige 'lederbænk' (44 %)
  • Fremtiden for arbejdet (32 %)
  • Medarbejderoplevelse (28 %).

Mark Whittle, vicepræsident for rådgivning i Gartner HR-praksis, kommenterede: "I kølvandet på COVID-19-pandemien bevæger HR-ledere sig væk fra krisestyring og mod at fokusere på, hvad der vil gøre deres organisationer stærke, både i dag og i fremtiden, herunder at have de rigtige færdigheder og kompetencer, opbygge modstandsdygtighed og have en stærk lederstab."

Disse resultater blev bakket op af separat forskning fra LinkedIn, som viste, at 59 % af lærings- og udviklingsfagfolk ser upskilling og reskilling som højeste prioritet for deres arbejdspladsprogrammer i 2021. Dette blev efterfulgt af ledelse og management (53 %) og virtuel onboarding (33 %).

Hvad angår oplevelsen hos medarbejderne, viste LinkedIn-undersøgelsen også, at 76 % af Gen Z-medarbejdere (dem, der er født efter 1997) mener, at læring er nøglen til en vellykket karriere. Denne positive holdning til udvikling vil placere denne generation godt i fremtidens arbejde, især i lyset af teknologiens stigende betydning for virksomheders drift.

Ifølge World Economic Forum vil automatisering fortrænge 85 millioner jobs i de næste fem år, men vil også åbne op for 97 millioner nye roller for medarbejdere, der har de rigtige færdigheder og egenskaber til at udfylde dem. Organisationen forudser, at analytisk tænkning, kreativitet og fleksibilitet vil være blandt de mest efterspurgte færdigheder inden 2025, og at kunstig intelligens, oprettelse af indhold og cloud computing vil være de bedste nye erhverv.

Når du ser fremad mod, hvad fremtiden kan bringe for din virksomhed, bør reskilling være kernen i din indsats for at forberede organisationen og dine medarbejdere.

Download vores guide om upskilling👇:

download guide

 7 praktiske trin til vellykket reskilling

Reskilling af din medarbejderstab kan sammenlignes med mange andre forretningsprojekter og processer i den forstand, at du skal have en struktureret og målrettet tilgang for at minimere ineffektivitet og få de bedste resultater.

Planlægning af de vigtigste trin og handlinger, du skal tage, vil sandsynligvis blive afgørende for dine endelige resultater.

1. Forsink ikke

Alle virksomheder og medarbejdere har noget at vinde ved konstant læring og udvikling. Organisationer får adgang til nye færdigheder og kapaciteter, der vil bidrage til fremtidige præstationer, mens medarbejdere kan få en større følelse af engagement i deres arbejde og øge deres langsigtede beskæftigelsesegnethed.

Reskilling er blevet vigtigere end nogensinde i den nuværende æra med digital transformation og grundlæggende ændringer for, hvordan virksomheder og industrier fungerer. Det er derfor vigtigt at gøre det til en prioritering for din organisation nu snarere end at se det som en "nice-to-have" eller et mål at opnå på et senere tidspunkt i fremtiden.

At anerkende vigtigheden af øjeblikkelig handling – og få hele virksomheden med på projektet, fra seniorchefer helt ned til juniorteammedlemmer – er et afgørende første skridt i processen.

2. Analysér dine nuværende færdigheder

For at sikre, at dine reskillingsaktiviteter er relevante og produktive, bør du have en klar idé om din nuværende position med hensyn til kompetencer i medarbejderstaben og deres ressourcer.

Det kan være nyttigt at foretage dedikeret research i de typer færdigheder og erfaringer, der allerede er afgørende i din sektor og sandsynligvis vil blive vigtigere i de kommende år. Hvad er de mest markante nye tendenser, udfordringer og muligheder i din branche, og har du de nødvendige kvaliteter og kapacitet til at reagere på dem?

Dette er en vigtig proces at gå igennem, hvis du ønsker at forbedre din forståelse for, hvor du i øjeblikket har gode ressourcer, og hvor du har færdighedsmangel, der kan vise sig at blive problematisk i fremtiden.

3. Kend dine mål

Undersøgelse af den nuværende tilstand af færdigheder i din arbejdsstyrke og tendenser på det bredere marked vil hjælpe med en anden afgørende del af reskillingsprocessen: at identificere de mål, du vil nå.

Det er vigtigt at have klare og håndgribelige resultater, som du ønsker at få ud af dette projekt. Dette vil give en værdifuld struktur for din reskillingsindsats og hjælpe dig med at måle resultater, efterhånden som projektet skrider frem.

En tilgang, der kan vise sig at være gavnlig, er at opstille SMART-mål:

  • Specifikt (Specific)
  • Målbart (Measurable)
  • Opnåeligt (Achievable)
  • Relevant (Relevant)
  • Tidsbestemt (Time-bound).

Dette kan være lige så nyttigt for de enkelte medarbejdere som for HR-afdelingen og virksomheden som helhed. Et eksempel på et SMART-mål, der kan resultere i øget fokus på dit reskillingprogram, er at øge antallet af it-medarbejdere, der er tilmeldt cybersikkerhedsuddannelser med 20 % i løbet af de næste seks måneder.

4. Kig efter ressourcer

Ligesom enhver anden virksomhed inden for erhvervslivet kan du ikke forvente at få gavnlige resultater af reskilling, hvis du ikke har de rigtige ressourcer til rådighed til at understøtte din indsats.

Heldigvis er der mange tiltag, der kan øge din indsats for at berige kompetencerne i din medarbejderstab - også selvom du har forskellige og geografisk fordelte teams, f.eks. pga. af fjernarbejde. Disse spænder fra gratis ressourcer som massive åbne online-kurser og offentligt tilgængelige videoer om relevante emner til flere specialiserede tjenester som branchecertificeringer og uddannelsesprogrammer, der er godkendt af faglige sammenslutninger.

Du kan måske finde det særligt gavnligt at lede efter værktøjer, der gør det lettere for mennesker at samarbejde og lære sammen, da dette ifølge den seneste LinkedIn Workplace Learning Report har vist sig at øge engagement. Undersøgelsen viste, at medarbejdere, der bruger sociale funktioner – eksempelvis Q & A-platforme, kursusdelingsværktøjer og læringsgrupper – ser 30 gange mere læringsindhold end dem, der ikke bruger dem.

5. Design skræddersyede og relevante reskillingsrejser

En af de største udfordringer i forbindelse med reskilling og udvikling af din arbejdsstyrke er læringsengagement. Hvis du vil have dine medarbejdere til at have et ønske om at lære og konstant opdatere deres færdigheder, er det vigtigt at levere positive, relevante oplevelser, der afspejler folks interesser og prioriteter.

Tag kontakt til dine medarbejdere for at finde ud af, hvad de gerne vil lære om, og hvordan de ser deres karrieres udvikling. Dette kan også være en ideel mulighed for at tale om medarbejdernes foretrukne tilgang til læring og de platforme, metoder og miljøer, de ville føle sig mest trygge ved.

En virksomhed, der har oplevet vækst med denne tilgang, er Sundt Construction, som har skabt cirka 70 forskellige læringsveje, der passer til forskellige positioner og behov i virksomheden.

6. Test og gentag

Løbende test og iteration hjælper dig med at sikre, at dine medarbejderes lærings- og reskillingsaktiviteter konstant udvikler og forbedrer sig og reagerer på den seneste udvikling, der er relevant for din virksomhed og din branche.
 
Du kan evaluere, hvordan dine programmer fungerer, ved at indsamle feedback fra deltagerne og indsamle forslag til, hvilke forbedringer der kan foretages i fremtiden.

Det kan også være vigtigt at fokusere på bestemte områder inden for performance eller produktivitet, som du mener vil have gavn af omskoling. Start med at foretage en grundlæggende vurdering af dine mest relevante præstationsmålinger, og hold øje med, hvordan disse indikatorer ændres, efterhånden som dine kompetence- og personaleudviklingsaktiviteter skrider frem. Dette vil hjælpe dig med at drage velinformerede konklusioner om, hvilke aspekter af dit reskillingsprojekt der fungerer godt, og hvor du skal ændre din tilgang.

7. Beskyt dit reskillingsbudget for fremtiden

Reskilling bør ikke blot ses som en 'one off' eller som et kortsigtet svar på en unik udfordring som COVID-19-pandemien, men som en løbende proces, der er en del af din virksomheds etik og kultur.

Det er derfor vigtigt at sikre, at det budget, du afsætter til denne proces, er beskyttet på lang sigt. Dette kan kræve, at du fremlægger en stærk business case for den løbende værdi af reskilling, hvilket er grunden til, at det som tidligere nævnt er vigtigt konstant at indsamle data og analysere virkningen af dit arbejde på dette område.

Ved at fremlægge klare, datarige beviser for, hvordan reskilling gavner virksomheden, kan du bidrage til at gøre det til en grundlæggende del af, hvordan din organisation fungerer. Dette vil sætte din virksomhed og dine medarbejdere i den stærkeste position, uanset hvordan arbejdsmarkedet ændrer sig i de kommende år.

Hvis du vil vide mere om upskilling, et andet vigtigt koncept, kan du downloade vores korte guide eller kontakte os for at tale om, hvordan vi kan understøtte dine HR- og rekrutteringsbehov.

download guide

artiklens ekspert

Rasmus Risvig Hansen - National Director, Randstad Danmark

Rasmus er ansvarlig for Randstad Danmarks Staffing-forretning og har mange års erfaring med rekruttering og bemanding.

< gå tilbage forrige side