Mange faktorer påvirker medarbejdernes sociale, mentale, fysiske og økonomiske velbefindende. Alt fra stressfaktorer på arbejdspladsen og personligt ansvar til globale bekymringer, såsom stigende omkostninger, den truende recession og geopolitisk uro, påvirker medarbejdernes generelle velbefindende.

Mange arbejdsgivere ser medarbejdernes sundhed som et personligt anliggende, men det faktum, at det har en direkte indvirkning på virksomhedens resultater, gør det til et emne, som arbejdsgiverne skal prioritere. Ja, medarbejderne skal tage personligt ansvar for deres eget velvære, men arbejdsgiverne kan og bør give deres medarbejdere de værktøjer, de har brug for til at gøre det. 

Denne artikel ser på tips og best practices til at opbygge effektive programmer for medarbejdernes trivsel. 

Få flere tips. Download vores guide til strategier for at forbedre medarbejdernes sundhed og trivsel.

Få mere at vide. Download vores guide til at forbedre medarbejdernes sundhed og trivsel

download guide

tips til at opbygge et trivselsprogram for dine medarbejdere

Der er flere faktorer, du bør overveje, når du skal opbygge et effektivt program for medarbejdertrivsel, bl.a: 

skab fleksibilitet på arbejdspladsen

Evnen til at opretholde en sund balance mellem arbejde og privatliv er afgørende for de fleste medarbejdere i dag. Vores 2024 Workmonitor viser, at medarbejdere over hele verden anser balancen mellem arbejde og privatliv for at være næsten lige så vigtig som løn. 

Flere arbejdsgivere kan hjælpe deres medarbejdere med at opretholde en sund balance mellem arbejdsliv og privatliv ved at tilbyde fleksible arbejdstider, mulighed for hjemmearbejde eller endda ubegrænset mulighed for at holde fri. 

For andre arbejdsgivere, f.eks. inden for produktion og logistik, er det ikke så let at være fleksibel. For at disse brancher kan fungere, kræver det, at medarbejderne møder fysisk op på arbejdspladsen, og at alle vagter er besat. Det betyder ikke, at fleksibilitet i disse brancher er umulig. Muligheder som firedages arbejdsuge, vagtskifte og fleksible mødetider kan give medarbejderne den fleksibilitet, de har brug for, uden at forstyrre produktionen. 

Betalt frihed er en anden fordel, der kan hjælpe medarbejderne med at opretholde en sund work-life balance. At tilbyde mere frihed kan selvfølgelig også give problemer for arbejdsgivere, især dem, der er afhængige af, at alle vagter er besat. Strategier som krydstræning og omskoling kan hjælpe med at udfylde tomrummet, når medarbejderne tager fri.

Målet med trivselsprogrammer, der fremmer en sund balance mellem arbejdsliv og privatliv, er at give medarbejderne den tid, de har brug for til at tage sig af personlige forpligtelser, hvad enten det drejer sig om at deltage i skolearrangementer og lægebesøg eller tage en velfortjent ferie. Husk dette, når du udvikler dine programmer.

skab en støttende arbejdskultur

At skabe et effektivt program for medarbejdernes trivsel kan kræve et komplet skift i den traditionelle tankegang, hvor medarbejderne forventes selv at tage sig af deres trivsel. I stedet skal arbejdsgiverne forstå den rolle, organisationen spiller for at sikre, at deres medarbejdere har de værktøjer, de skal bruge for at tage sig af deres velbefindende. 

Det betyder, at der skal skabes en arbejdskultur, som prioriterer velvære og opmuntrer medarbejderne til at opsøge støtte og hjælp efter behov. Komponenter i en støttende arbejdskultur omfatter:

 • Karriereudvikling: I en tid, hvor medarbejderne er bekymrede for deres jobsikkerhed, er det vigtigere end nogensinde at tilbyde karriereudviklingsmuligheder. Overvej at implementere forskellige uddannelsesmuligheder, f.eks. opkvalificerings- og omskolingsmuligheder, mentorordninger, intern uddannelse og refusion af undervisningsudgifter. 
 • Åben kommunikation: Åben kommunikation med dine medarbejdere kan ikke kun opbygge tillid, det kan også fremme en god og støttende arbejdskultur. Overvej at holde månedlige møder for at italesætte mål, succeser og udfordringer og opfordre medarbejderne til at dele ærlig feedback.
 • Inkluderende kultur: Opbygning af en arbejdskultur, der prioriterer mangfoldighed og fremmer samarbejde på alle niveauer, kan skabe et miljø, hvor medarbejderne føler sig trygge og værdsatte. Overvej at investere i træning om diversitet og mangfoldighed, invitere kulturelle oplægsholdere til det næste månedlige møde eller organisere teambuilding-arrangementer, f.eks. venskabelige konkurrencer, brainstorming-sessioner eller en skattejagt på arbejdspladsen. 
 • Stærkt lederskab: Lederne bør tage det første skridt ved at bruge de tilgængelige ressourcer. Hvis virksomheden f.eks. beslutter at bygge et fitnesscenter til sine medarbejdere på arbejdspladsen, kan ledelsen vise vejen ved også at bruge det. 
 • Trygt arbejdsmiljø: Det er vigtigt, at medarbejderne føler sig trygge ved at bruge de ressourcer, der er til rådighed uden risiko for latterliggørelse eller gengældelse. Hvis dine medarbejdere føler sig udskammet, fordi de har brug for støtte til mental sundhed, vil de måske aldrig føle sig trygge nok til at bruge de programmer, du tilbyder. 

Anerkendelse af medarbejdere: I betragtning af sammenhængen mellem medarbejdernes trivsel og anerkendelse på arbejdspladsen skal arbejdsgivere tage skridt til at koordinere disse to initativer. Den gode nyhed er, at når medarbejderanerkendelse og programmer for velvære på arbejdspladsen går hånd i hånd, kan det hjælpe med at reducere medarbejdernes udbrændthed, øge medarbejdernes engagement og hjælpe dine medarbejdere med at styrke relationerne i både deres arbejdsliv og privatliv.

RM_202-tech.webp
RM_202-tech.webp

skab et omfattende sundheds- og trivselsprogram for medarbejderne

Trivsel og sundhed handler ikke kun om at være fysisk aktiv, spise den rigtige mad og gå regelmæssigt til lægen. Det handler ikke engang kun om at være glad hele tiden eller have mange venner. Trivsel og sundhed omfatter hele personen. Det handler om at sikre, at dine medarbejdere har de værktøjer, de skal bruge for at fremme deres fysiske, mentale, følelsesmæssige, sociale og økonomiske velbefindende. 

For at sikre, at dine medarbejdere tager sig af deres generelle velbefindende, er det vigtigt at skabe programmer, der går ud over det grundlæggende. For at opnå de bedste resultater er det vigtigt at skabe et omfattende program, der omfatter en række forskellige initiativer, f.eks:

fysisk velbefindende

Alle jobs kan påvirke medarbejdernes fysiske velbefindende.

Arbejdere har en tendens til at arbejde længe, hvor de måske skal stå op i lange perioder ad gangen og udføre manuelt arbejde eller gentagne opgaver. Denne type arbejde kan være utroligt belastende for kroppen og føre til en række helbredsproblemer, herunder rygproblemer, smerter i kroppen, hovedpine, ledsmerter, depression og træthed. 

På den anden side har funktionærer en tendens til at bruge timer på at arbejde ved deres skriveborde, mødes med kunder eller deltage i møder. Denne type arbejde er måske ikke så fysisk krævende, men kan stadig være ødelæggende for kroppen. Faktisk kan inaktivitet i lange perioder føre til lændesmerter, fedme og diabetes. De medarbejdere, der bruger timer på deres computer eller mobile enheder, kan også få hovedpine og overanstrengte øjne. 

Både arbejdere og funktionærer kan drage fordel af sundhedsprogrammer på arbejdspladsen, som f.eks:

 • opmuntre til hyppige pauser
 • tilbyde næringsrige måltider og mellemmåltider
 • træningscenter på arbejdspladsen eller medlemskab af fitnesscenter
 • vandreklubber
 • sundhedsklinikker på arbejdspladsen

Mens arbejdere og funktionærer begge står over for potentielle sundhedsproblemer på grund af deres job, viser forskning, at arbejdere er mindre tilbøjelige til at bruge medarbejdernes sundhedsprogrammer. Det er op til lederne i organisationen at slå tonen an og opmuntre medarbejderne til at gøre fuld brug af disse programmer. 

mentalt velbefindende

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen går arbejdstagere hvert år glip af 12 milliarder kollektive dage på grund af psykiske problemer, herunder angst og depression. Dette problem koster arbejdsgivere på verdensplan 1 billion dollars hvert år. 

Desværre er der stadig et stigma, når det gælder mental sundhed, hvilket forhindrer mange medarbejdere i at få den behandling, de har brug for til at fremme mental trivsel. Det kan ikke kun føre til højere fravær og påvirke produktiviteten, men det kan også skabe et usundt arbejdsmiljø. Når medarbejdere ikke formår at håndtere deres psykiske problemer effektivt, kan det føre til høje niveauer af angst, depression og i nogle tilfælde aggression - hvilket påvirker alle medarbejdere. 

Arbejdsgivere kan gøre meget for at hjælpe med at bryde dette stigma ved at tilbyde støtte og ressourcer til mental sundhed på arbejdspladsen. Det kan omfatte telerådgivning, uddannelsesressourcer, værktøjer til stresshåndtering og workshops. 

Lederuddannelse er også afgørende. Hvis du hjælper dit ledelsesteam med bedre at forstå mental sundhed, og hvordan det kan påvirke dine medarbejdere, kan du arbejde på at nedbryde stigmatiseringen af mental sygdom. Uddannede ledere kan også være mere empatiske i forhold til at give medarbejderne fri til at søge psykisk behandling eller spotte problemer på arbejdspladsen, før de fører til udfordringer.

jobsikkerhed

Arbejdsgivere kan også tage skridt til at fjerne nogle af de faktorer, der kan påvirke det mentale velbefindende. For eksempel er jobusikkerhed en voksende bekymring blandt mange arbejdere i dag. Under pandemien oplevede arbejdstagere over hele verden afskedigelser, lukninger og nedsat arbejdstid i et hidtil uset omfang. Mens den globale arbejdsløshed fortsat falder, er arbejdstagerne stadig bekymrede for at miste deres job. Der er ingen tvivl om, at den nuværende økonomiske situation bidrager til disse bekymringer.

Ifølge vores 2024 Workmonitor rangerer medarbejdere langsigtet jobsikkerhed som den tredje vigtigste drivkraft, når de søger job. Prioritering af initiativer som karriereudvikling, opkvalificering og omskoling kan hjælpe medarbejderne med at vokse med virksomheden ved at udvikle de færdigheder, der er brug for i fremtiden. 

sundt arbejdsmiljø 

Ifølge American Psychological Association mener 22% af medarbejderne, at deres dårlige arbejdsmiljø bidrager til deres mentale helbredsproblemer. Det er sandt, at usunde arbejdsmiljøer kan føre til stress, angst og depression blandt dine medarbejdere. Vores undersøgelser viser desuden, at et behageligt arbejdsmiljø er så vigtigt for arbejdstagere nogle steder i verden, at det er den næststørste drivkraft, når de søger job, kun overgået af lønnen. 

finansiel stabilitet

På grund af stigende omkostninger og recession er økonomisk velbefindende et stort problem for medarbejdere i dag. Naturligvis kan konkurrencedygtige lønninger vise medarbejderne, at du værdsætter deres arbejde og hjælpe dem med at opbygge økonomisk stabilitet. Vores undersøgelser viser, at medarbejderne også er på udkig efter økonomisk støtte, der går ud over standardlønnen, f.eks. tilskud til leveomkostninger, børnepasning eller medlemskaber. Ud over økonomisk støtte kan arbejdsgivere også tilbyde finansielle wellness-programmer, f.eks. budgetteringsværktøjer, online-ressourcer og møder med finansielle rådgivere, som kan rådgive om finansielle mål og pensionsplanlægning. 

Få flere tips. Download vores guide til strategier for at forbedre medarbejdernes sundhed og trivsel.

download vores guide for at få flere tips til at opbygge en effektiv strategi for medarbejdervelvære

download guide

medarbejdernes trivselsprogram: bedste praksis

Undersøgelser viser, at 80 % af arbejdsgiverne mener, at medarbejdernes velbefindende er en vigtig prioritet. Men 90 % af medarbejderne hævder, at deres arbejdsliv er blevet forværret i samme tidsrum. Følgende sæt af best practices kan forhindre denne type uoverensstemmelse i at skade dine trivselsinitiativer.

evaluer den aktuelle medarbejdertrivsel

Det er vigtigt at forstå, hvordan det står til med trivslen på dit marked. Det kan hjælpe dig med at identificere potentielle udfordringer og tendenser. Men det er lige så vigtigt at forstå dine medarbejderes specifikke behov og bekymringer.

Før din organisation investerer i sundhed og trivselsinitiativer, er det vigtigt at evaluere medarbejdernes velbefindende. Tag dig tid til at gennemføre undersøgelser, personlige interviews og exit-samtaler for bedre at forstå de bekymringer, der påvirker dine medarbejdere. Denne type evaluering kan også hjælpe dig med at vurdere, hvilke typer initiativer der er mest behov for. 

byg et brugervenligt program

Undersøgelser viser, at 68% af arbejdsgiverne indrømmer, at de ikke udnytter de sundheds- og trivselsprogrammer fuldt ud, som deres arbejdsgivere tilbyder. Nogle hævder, at disse tilbud er for komplekse, tidskrævende og besværlige. Det kan være et reelt problem. Det sidste, du ønsker, er at investere i ydelser og ressourcer, som dine medarbejdere ikke bruger. 

Der er flere ting, du kan gøre for at skabe et enkelt og brugervenligt trivselsprogram, bl.a:

 • Klar kommunikation: Når man introducerer nye medarbejderfordele, er det vigtigt med klar kommunikation. Dine medarbejdere skal fuldt ud forstå de tilgængelige tjenester, deres betydning, og hvordan de får adgang til dem. 
 • Konsistens: At tilbyde programmer og så ikke følge dem til dørs eller aflyse dem med kort eller intet varsel kan gøre mere skade end gavn. Hvis du f.eks. indfører en ny gåklub til frokost, men ofte aflyser den på grund af andre forpligtelser, kan det frustrere dine medarbejdere. 
 • Digitale værktøjer: Der findes mange digitale værktøjer i dag, f.eks. platforme til anerkendelse og belønning af medarbejdere, som kan hjælpe dine medarbejdere med at administrere deres fordele. Det kan give dem adgang til de oplysninger, de har brug for på arbejdet eller derhjemme. 

sørg for ledelsens opbakning

Som med alle vellykkede strategier er det afgørende at sikre opbakning fra virksomhedens interessenter, herunder C-suite og bestyrelsesmedlemmer. Ved at hjælpe lederne med at forstå, hvilken indflydelse medarbejdernes trivsel kan have på fastholdelse, produktivitet, arbejdsmoral og overskud, kan du sikre dig støtte fra disse interessenter. 

invester i ledelsestræning

Som nævnt ovenfor er sundheds- og trivselsprogrammer ikke et HR-initiativ alene. Det er snarere et program for hele virksomheden. For at sikre, at dit program implementeres korrekt, er det vigtigt, at ledere, herunder dem, der arbejder direkte med dine medarbejdere, har en klar forståelse af, hvordan trivselsprogrammerne og sundhedsinitiativerne fungerer. 

Det kræver ofte en investering i uddannelse af ledere og managers. Ledelsen på alle niveauer i virksomheden bør forstå alle elementer i medarbejdernes trivselsprogram og de primære mål med denne type investering. Denne træning kan sikre, at dit ledelsesteam opmuntrer dine medarbejdere til at bruge de muligheder, de har brug for. 

Få flere tips. Download vores guide til strategier for at forbedre medarbejdernes sundhed og trivsel.

Få flere tips. Download vores guide til strategier for at forbedre medarbejdernes sundhed og trivsel.

download guide
om eksperten
author lars kjaerulf
author lars kjaerulf

Lars Kjærulf

director, operational talent solutions

Lars er overordnet ansvarlig for Randstad Operational Talent Solutions og Randstad Inhouse Services i Danmark. Lars har en stærk forståelse for virksomheders HR-udfordringer og begrænsninger og bidrager med sine mange års erfaring indenfor bemandingsløsninger, personaleoptimeringer og procesoptimering til at skabe værdi for vores kunder med behov for en stor fleksibel arbejdsstyrke.

hold dig opdateret om de seneste nyheder, trends og tendenser om rekruttering og arbejdsmarkedet.

tilmeld