Den stigende mangel på arbejdskraft og den voksende kvalifikationskløft gør det udfordrende for arbejdsgiverne at tiltrække kvalificerede kandidater. Desuden viste en nylig undersøgelse, at 41 % af lønmodtagerne på verdensplan overvejer at forlade deres job. Denne procentdel stiger til over 50 % for arbejdstagere mellem 18 og 25 år.

For at overvinde disse hindringer øger mange virksomheder lønnen til medarbejderne. Denne tendens gælder næsten hele verden. Undersøgelser fra World Economic Forum viser, at lønningerne stiger i:

 • 100% af landene i Nordamerika
 • 92 % af landene i Latinamerika
 • 91 % af landene i Sydøsteuropa
 • 87 % af landene i Vesteuropa
 • 78 % af landene i Asien og Stillehavsområdet
 • 76 % af landene i Central- og Østeuropa
 • 50 % af landene i Mellemøsten og Asien

Hvis din virksomhed skal forblive konkurrencedygtig nok til at tiltrække nye talenter og fastholde nuværende medarbejdere, bør I regelmæssigt revurdere jeres løntilbud for at sikre, at de opfylder eller endda overgår branchestandarderne. Denne gennemgang er blot ét skridt i den overordnede proces til at udvikle en lønstrategi.. Med den rigtige løn og attraktive personalegoder kan din virksomhed øge medarbejderfastholdelsesgraden og samtidig profilere jer som en attraktiv arbejdsgiver.

Læs videre for at for at vide, hvordan du kan udvikle en effektiv lønpakke, der kan tiltrække og fastholde de bedste talenter. Du kan også downloade disse tips i en overskuelig oversigt, som du kan have ved hånden, når du arbejder på din lønplan.

forstørrelsesglas illustration

sådan udvikler du en optimal lønpakke

download

tilpas lønnen til virksomhedens mål.

Det første skridt er at tilpasse din lønstrategi til dine overordnede forretnings- og HR-mål.  Dette trin kræver, at I som arbejdsgiver har en strategisk drøftelse om virksomhedens vision og værdier, jeres employee value proposition (EVP) samt identificering af, hvilken adfærd I ønsker at belønne jeres medarbejdere for. Med dette input kan I som arbejdsgiver begynde at udvikle et framework for løn og personalegoder.

tilpas lønnen til virksomhedens mål
tilpas lønnen til virksomhedens mål

Hos Randstad lægger vi f.eks. stor vægt på tre adfærdsmønstre, nemlig udvikling, samarbejde og præstation. Derfor fokuserer vi i vores framework på at tilbyde fordele og belønning, der giver incitamenter til medarbejdere, der udmærker sig på disse områder.

forstå dit marked.

Hvis du vil udarbejde en konkurrencedygtig lønpakke, skal du først forstå det generelle jobmarked og markedet for din specifikke branche. At have indblik i nye markedstendenser, fastlægge de mest efterspurgte færdigheder og kvalifikationer og identificere gennemsnitslønninger for din specifikke branche og placering kan vise sig at være uvurderligt, når det er tid til at fastsætte lønninger.

For eksempel står den globale fremstillingsindustri over for en betydelig mangel på arbejdskraft. Eksperter anslår faktisk, at industrien kan komme til at mangle 8 millioner medarbejdere i 2030. Derfor kan man roligt sige, at konkurrencen i denne branche er stor, og at konkurrencedygtige lønninger er et must for enhver produktionsvirksomhed, der ønsker at besætte ledige stillinger både nu og i fremtiden.

kend dine konkurrenter.

Det er godt at kende din branche som helhed, men det er lige så vigtigt at foretage en detaljeret analyse af dine konkurrenter. Det er vigtigt at erkende, at dine konkurrenter på arbejdsmarkedet ikke altid er de samme som dine direkte konkurrenter. Dette gælder især, når du søger medarbejdere med specifikke færdigheder.

Denne dybdegående analyse giver et indblik i, hvad du er oppe imod. Disse oplysninger kan hjælpe dig med at fastsætte lønninger og justere din virksomheds personalegoder, så de svarer nøje til eller endda overgår konkurrenternes tilbud. Uden disse data risikerer du at sætte lønningerne for lavt eller at undlade at medtage vigtige personalegoder.

bed dine medarbejdere om input.

Når undersøgelser viser, at over 40 % af medarbejderne overvejer at forlade deres job, kan din virksomhed ikke bare se passivt til. I stedet kan du med fordel tage skridt til at forebygge denne udskiftning ved at erkende dine medarbejderes behov, bekymringer og forventninger.

Er de f.eks. blot på udkig efter mere løn, eller er avancerede personalegoder som f.eks. fleksible arbejdstider eller mere betalt fritid lige så vigtigt?

Den bedste måde at få disse input fra dine medarbejdere på er ved at spørge dem ved hjælp af f.eks. fratrædelsesinterviews, fælles møder på arbejdspladsen, individuelle samtaler eller medarbejderundersøgelser. Sørg for at give medarbejderne stor frihed til at give udtryk for deres bekymringer og behov, så du sikrer dig, at du får et komplet billede af hvilke typer personalegoder, de virkelig ønsker.

magnifying glass illustration

vejledning om løn og medarbejdergoder

download

forstå, hvad talenter ønsker.

Du er også nødt til at forstå de jobsøgendes forventninger. For at hjælpe dig med denne proces, foretager vi undersøgelser på mere end 30 markeder af, hvad der tiltrækker kandidater til en virksomhed eller organisation. Vi offentliggør disse resultater i vores årlige Randstad Employer Brand Research-rapport for at hjælpe dig med at forstå, hvordan lønmodtagernes forventninger ændrer sig. Denne indsigt er afgørende, når du udvikler en lønpakke med personalegoder.

F.eks. viser dette års undersøgelse, at 57 % af arbejdsstyrken mener, at en sund balance mellem arbejdsliv og privatliv er en vigtig drivkraft for at skifte job. Disse data viser, at goder som f.eks. fleksible arbejdstider, jobsikkerhed, et godt arbejdsmiljø og karriereudvikling er yderst vigtige for nutidens arbejdstagere.

udvikling af lønpakke
udvikling af lønpakke

udvikling af lønpakke.

Når du har fået et bedre kendskab til dine konkurrenter, indsamlet viden om kandidaterne og tilpasset dine aflønningsmål til din virksomheds overordnede filosofi, kan du begynde udviklingsfasen. Nedenfor er et indblik i de primære dele af en lønpakke inklusiv medarbejderfordele, som du kan overveje.

 • fast løn

  Denne løn, der også kaldes grundløn, repræsenterer medarbejdernes faste måneds- eller timeløn.
 • variabel løn

  Variabel løn omfatter overarbejdstimer, provision, drikkepenge, incitamenter, bonusser og medarbejderaktier. Selv om denne løntype ikke er garanteret, bør den stadig betragtes som en del af den samlede lønpakke.
 • personalegoder

  Personalegoder er en central del af enhver lønpakke og omfatter bl.a. sygeforsikring, pensionsordninger, betalt fritid, feriepenge og godtgørelse af undervisningsudgifter for at nævne nogle få.
 • ikke-økonomiske belønninger

  Ud over personalegoder er der en række ikke-økonomiske belønninger som f.eks. fleksible arbejdsmuligheder, anerkendelsesprogrammer og sågar virksomhedens beliggenhed, hvis det er i centrum, eller der er gode offentlige forbindelser.

Når du udarbejder en lønpakke, er målet at sætte lønnen højt nok til at forblive konkurrencedygtig i din respektive branche, men ikke så højt, at det påvirker virksomhedens finansielle stabilitet negativt. Selv om denne proces kan være vanskelig, kan brugen af markedsundersøgelser, især løndata, hjælpe din virksomhed med at fastlægge den optimale lønpakke.

sikre complience.

Overholdelse af lov og regler er et must. Det er helt afgørende, at du forstår de regler og bestemmelser vedrørende lønninger og personalegoder for arbejdstagere, der er gældende i dit specifikke område. Disse detaljer kan omfatte forståelse af, hvilke ydelser der er skattepligtige, og hvilke formularer der eventuelt skal udfyldes og hvor ofte.

F.eks. kan tilskud til børnepasning eller etablering af hjemmekontor være skattepligtige i visse lande. Hvis du ikke overholder disse regler og bestemmelser, kan din virksomhed blive pålagt store bøder.

lige løn for arbejde af samme værdi.

Ved at implementere en strategi for mangfoldighed og inklusion og udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder kan du forbedre dine forretningsresultater og forbedre din rekrutterings- og fastholdelsesindsats.

Ifølge en nyere rapport fra UN Women tjener kvinder på verdensplan kun 0,77 dollar for hver 1,00 USD, mænd tjener. Denne uoverensstemmelse er ikke gået ubemærket hen. Snesevis af lande rundt om i verden har indført politikker for at hjælpe med at udligne denne lønforskel mellem kønnene. F.eks. kræver eller anmoder lande som Sverige, Spanien og Danmark arbejdsgiverne om at foretage årlige lønrevisioner for at identificere lønforskelle mellem kønnene udarbejde handlingsplaner til at afhjælpe disse forskelle. Uanset om din virksomhed er beliggende i et af disse lande eller ej, er det en god praksis at indføre.

At lønforskellene mellem kønnene skal udlignes, er ikke det eneste, som medarbejderne ønsker. Vores undersøgelser viser, at næsten hver tredje medarbejder gerne vil have mere mangfoldighed og inklusion på arbejdspladsen. Undersøgelser viser også, at arbejdspladser, som har fokus på mangfoldighed og inklusion har tendens til at have et højere niveau af innovation, bedre kommunikation i det enkelte team og ofte klarer sig bedre økonomisk.

gennemførelse af planen
gennemførelse af planen

gennemførelse af planen.

Det ville være meningsløst at gå igennem alle trin i udarbejdelsen af en lønpakke uden at nedskrive den. Før gennemførelsen bør der udarbejdes en skriftlig politik for hver type goder, som virksomheden tilbyder.

Hvis din virksomhed f.eks. tilbyder sundheds- eller livsforsikringer, skal der være en klar politik, der forklarer, hvem der kan komme i betragtning, og hvor meget virksomheden bidrager med til denne ydelse. En politik, der forklarer uddannelse- og udviklingsmuligheder, bør fastlægge berettigelse og beskrive de skridt, som medarbejderne skal tage for at få del i disse goder.

HR-teamet bør også have en kommunikationsplan på plads for at sikre, at alle medarbejdere forstår lønstrukturen og de tilbudte personalegoder. Derudover er det en god idé at medtage disse personalegoder på virksomhedens karriereside eller som punktopstillinger i stillingsopslaget.

Målet her er at skabe opmærksomhed om det fulde beløb, som din virksomhed investerer i sine medarbejdere. Virkeligheden er, at medarbejderne ofte undervurderer den faktiske værdi af deres lønpakke. Den omfatter mere end bare løn og bonusser. Hvis du lægger alle de ekstra personalegoder sammen, f.eks. betalt fritid og pensionsordninger, stiger den hurtigt i værdi.

Din samlede lønpakke inklusiv personalegoder bør være udformet på en måde, der fremhæver denne merværdi.

Denne form for gennemsigtighed kan være nok til at hjælpe dig med at tiltrække de bedste talenter og få dem til at takke ja til et jobtilbud hos netop jer. 

mål succes.

Når du udarbejder en lønpakke, skal du inkludere en proces til at måle dens succes. Din virksomhed bør f.eks. vurdere lønningerne mindst hver 12. måned. Med den høje inflation og den store konkurrence på arbejdsmarkedet, som vi oplever i øjeblikket, kan lønningerne meget vel fortsætte med at stige, indtil manglen på arbejdskraft aftager en smule. Det er vigtigt at vurdere disse lønninger årligt for at sikre, at de stadig opfylder branchens standarder.

Derudover vil det være bedst at følge forskellige målinger, herunder de samlede omkostninger til arbejdsstyrken, personaleomsætning, fravær, overtidsudgifter, time-to-hire og besættelsesgrad for at afgøre succesen. Disse målinger kan også vise, hvor meget din virksomhed har sparet ved at implementere en revideret lønpakke.

Nu er tiden inde til at tage proaktive skridt ved at udvikle stærke lønpakker. Download disse tips i en overskuelig oversigt, så du kan have dem ved hånden som hurtig reference, mens du arbejder på din plan. 

magnifying glass illustration

vejledning om løn og medarbejdergoder

download
om eksperten
Hans Henrik Davidsen
Hans Henrik Davidsen

Hans Henrik Davidsen

national director - randstad danmark

Hans Henrik har indgående kendskab til og mange års erfaring indenfor rekruttering, bemanding og HR-løsninger. Som en del af Randstad Danmarks ledelsesteam er Hans Henrik med til at sætte retningen og konceptualisere visionen for de enkelte forretningsområder.

hold dig opdateret om de seneste nyheder, trends og tendenser om rekruttering og arbejdsmarkedet.

tilmeld