It-chefer over hele landet fortæller om, hvordan de unge generationer i arbejdsstyrken er i fuld gang med at omforme forretningsmiljøet og drive it-afdelingerne til at begynde at bruge nye teknologier, som for eksempel mobile teknologier, cloud, big data og sociale medier, kan man læse i en ny undersøgelse fra Randstad Technologies og IDG Research Services. Mens to-tredjedele af it-cheferne siger, at de allerede har eller er i gang med at udforme en plan for at kunne opfylde de nye generationers teknologi-behov, indrømmer en tredjedel af de interviewede, at de ikke har nogen plan på området.

En særlig bekymring for it-afdelingerne er den store kløft mellem det, de nye generationer efterspørger og det, som afdelingerne rent faktisk kan tilbyde. For eksempel fortæller bare en tredjedel af virksomhederne, at de er 'ekstremt' eller i hvert fald 'meget' sikre på, at de er klædt på til at håndtere det såkaldte 'millenial shift', som betegner omformningen af alt fra kommunikation og teknologi til innovation, både inden for og uden for organisationen.

"Millenials er opvokset i en digital verden med teknologi indblandet i nærmest alle aspekter af deres liv," fortæller Bob Dickey, der er Group President of Technology and Engineering hos Randstad Technologies. "Som konsekvens heraf forlanger de unge adgang til de samme teknologier på arbejdspladsen, som de har derhjemme. For at tiltrække og fastholde de unge talenter, skal it-cheferne sørge for at give adgang til teknologier, der er fremme i tiden, og fokusere på fremtidssikrede løsninger. Organisationer, som ikke er i stand til at honorere de unges teknologi-krav vil opleve en større udskiftning og få sværere ved at rekruttere top-talenterne fra denne del af arbejdsstyrken,"

Undersøgelsen fra Randstad Technologies og IDG Research Services har fokuseret på it-ledere, herunder it-chefer, teknologi-chefer, ledere og it-arkitekter. Den undersøgte blandt andet respondenternes opfattelse af og planer for omskiftningen af forretnings- og it-strategier for at møde de unges krav. Undersøgelsen udpeger de centrale teknologier, som it-afdelingerne bør understøtte, og hvor virksomhederne planlægger at lægge deres investeringer:

Mobile teknologier er de mest centrale for unge

Mere end to-tredjedele (78 procent) af it-lederne har oplevet en stigning i organisationens mobile arbejdsstyrke, hvilket forklarer, hvorfor 'mobility' scorede højest blandt teknologier, som er nødvendige for at imødekomme det såkaldte millenial shift. 70 procent af respondenterne pegede op disse teknologier. Derudover planlægger 60 procent af it-cheferne at øge investeringerne i mobile teknologier i løbet af det kommende år.

Kommunikations- og samarbejds-værktøjer

Mere end halvdelen (57 procent) af it-cheferne anser værktøjer til kommunikation og samarbejde for at være centrale for de unge generationer, og 43 procent af it-cheferne planlægger at investere mere i disse områder. Kommunikations- og samarbejds-værktøjer er ikke bare vigtige for at understøtte millenials, der arbejder bedst i grupper (på arbejdspladsen eller mobilt), men også for den ældre generation, der gerne vil blive i arbejdsstyrken som deltidsansatte eller konsulenter.

Med den voksende tendens mod kontraktansættelser og konsulentarbejde frem for traditionelle fuldtidsjob, er det desuden vigtigt for organisationer at anvende pålidelige værktøjer til kommunikation og samarbejde. Alligevel er det kun 22 procent af de interviewede it-chefer, der bruger integrerede teknologier til centraliseret læring og vidensdeling, og ud af dem som endnu ikke har udviklet centraliseret vidensdeling er det kun 42 procent, der fortæller, at de allerede er i gang med eller har planer om at investere på området inden for de kommende 12 måneder.

Sikkerhed skal udvikles til at omfatte nye teknologier

Virksomhederne har allerede indset, at nye teknologier skaber nye bekymringer i forhold til sikkerheden, og 43 procent af it-afdelingerne anser sikkerhedshåndtering for at være et centralt område i forhold til det nye skifte på arbejdsmarkedet. Derudover planlægger 51 procent af respondenterne at øge investeringerne i sikkerheds-håndterings-systemer i løbet af det kommende år.

Cloud computing vil understøtte muligheden for at arbejde alle vegne på alle tidspunkter

Den nye generation bruger allerede cloud-baseret e-mail og projekt-håndterings-systemer, så det er ikke mærkeligt, at 40 procent at virksomhederne ser cloud computing som en krav for at håndtere det kommende skifte i dynamikken på arbejdspladsen. 49 procent af respondenterne fortæller, at de vil øge investeringerne i cloud computing i løbet af det kommende år.