Vi skal have mere diversitet i de danske virksomhedsledelser. Sådan har det lydt i mange år, men få har reelt gjort noget aktivt ved det. Vi har stillet tre skarpe til stifteren af Danish Diversity Council, Tine Willumsen, om hvorfor tingene ikke flytter sig, når det gælder om at få flere kvinder i ledelsen.

People working in their desks. Primary colors: blue and yellow.
People working in their desks. Primary colors: blue and yellow.

hvorfor er det så væsentligt, at vi får flere kvinder ind i topledelsen i de danske virksomheder?

"Det er vigtigt af flere årsager. Som blandt andre, McKinsey & Co klart har bevist, via detaljeret research af 366 globale firmaer indenfor de fleste industrier, så giver mere kønsdiversitet i ledelsen simpelthen bedre finansielle resultater. Diversiteten i ledelsesbeslutningerne bringer også mere innovation, og mere mangfoldighed er faktisk ved at blive en konkurrencefordel, da kunderne og markedet begynder at efterspørge det. Det er desuden essentielt ikke blot for erhvervslivet, men også for vores samfundsøkonomi, at hele den veluddannede talent-pool forbliver i spil op igennem alle årene, og at både mænd og kvinder dermed når til direktionsgangene."

hvad er årsagen til, at vi år efter år taler om, hvor vigtigt det er at få flere kvinder i ledelsen, uden at der reelt er sket noget? 

"De mere visionære topledelser er begyndt at indse, at det er vigtigt at tiltrække de allerbedste talenter og at holde på dem for at kunne vokse og være fremtidens fortrukne arbejdspladser, men HR afdelingerne har i mange år ikke fået de nødvendige budgetter til at kunne lave virkelige ændringer på området. Nu hvor der er evidens omkring fordelen ved diversitet, er de første virksomheder ved at forankre en målrettet strategi, helt oppe i toppen af organisationen. Dette er netop grunden til, at vi i The Danish Diversity Council har etableret både en CEO komite for på denne måde at sikre en mere langsigtet tilgang til udfordringerne samt den nødvendige investering i at tiltrække og udvikle de kvindelige talenter på lige fod med mændene. DDC CEO komiteen mødes to gange om året for at finde de mest effektive fælles løsninger og tiltag sammen med globale eksperter, og samtidig arrangerer vi 3 årlige DDC HR workshops for at implementere de aftalte strategier. Når selve topchefen er engageret, lytter og agerer resten af ledelsen automatisk."

kan du pege på en virksomhed, som er det 'gode eksempel i klassen’?

"En del danske virksomheder har de seneste år søsat diverse initiativer for at identificere, udvikle og synliggøre deres kvindelige ledelsestalenter. Tryg er f.eks. en nordisk virksomhed, der tager emnet meget seriøst, og det er diversitet i bredeste forstand. Deres målsætninger er ambitiøse, og der bliver fulgt op på, hvordan tallene udvikler sig. Deres CEO er ikke bleg for at sige, at de ønsker at blive endnu bedre, og det, tror jeg, betyder rigtig meget for blandt andet de ambitiøse kvinder, som allerede er i virksomheden. Jeg har hørt, at de føler, at de vil kunne få lige muligheder hvis de ønsker at stige helt til tops i organisationen, og det er jo egentlig det det hele går ud på. Der er valg og dermed fravalg – men begge køn skal tilbydes de samme muligheder ud fra netop de forskellige kompetencer og tilgange, de bidrager med."