Randstads ’World of Work’-rapport afslører de tre største udfordringer, som HR-chefer står over for: At øge produktiviteten, at fastholde de bedste medarbejdere og at håndtere interne forandringer. Undersøgelsen bekræfter også, at mange arbejdsgivere er nødt til at styrke deres HR-strategier, hvis de både skal øge produktiviteten og fastholde medarbejderne på den mellemlange sigt.

Her er de fem bedste tip til at styrke HR-indsatsen:

  1. Find de største talenter blandt medarbejdere på alle niveauer – og især på de nøgleområder, der er kritiske for virksomhedens fremtidige succes.
  2. Overvej, hvilken erfaring, viden, kompetencer og kapacitet, der er nødvendig, for at organisationen kan fungere.
  3. Få overblik over virksomhedens strategiske position – medtag faktorer som arbejdsstyrkens størrelse og mangfoldighed, dine forretningsmæssige mål, og dine langsigtede planer om ekspansion eller diversificering.
  4. Husk at indregne de brede politiske, økonomiske, sociale og tekniske forudsætninger, som din virksomhed er afhængig af for at få succes inden for de næste to til fem år (arbejdstagerrettigheder, antallet af kvinder i ledelsen og outsourcing af HR-opgaver får stigende betydning i de kommende år).
  5. Gør HR-strategien til en del af den overordnede forretningsstrategi, og sørg for, at der bliver skabt handlingsplaner, så det er muligt at følge og måle udviklingen.

Næsten halvdelen af virksomhederne lægger ingen planer for deres arbejdsstyrke et år frem i tiden, og kun 13 procent planlægger to år frem. HR-afdelingerne har en væsentlig opgave i at få virksomhederne til at tænke mere langsigtet, for det er den eneste måde, man kan skabe en fødekæde, der kan indfri behovet for nye medarbejdere både nu og i fremtiden.