Der var engang, hvor feedback var noget medarbejderen fik efter endt opgave eller i forbindelse med den årlige MUS, hvis medarbejderen da overhovedet fik feedback. I de senere år har et begreb som feedback-kultur vundet mere og mere frem på arbejdspladserne. Og mange steder trænes medarbejderne sågar også i at give feedback til hinanden.


Af Randstads seneste workmonitor fremgår det, at 71 procent af de danske lønmodtagere siger, at de løbende opfordres til at give feedback til hinanden. Og det er væsentligt over gennemsnittet blandt lønmodtagere i de øvrige 34 lande (66 procent),som er adspurgt.


»Der er ingen tvivl om at feedback på udførelsen af en opgave har værdi for alle parter. Både medarbejdere og ledere i mellem. Og i dag er det lige så naturligt at give sin leder feedback, som det er, at lederen skal give medarbejderen feedback. Hvordan, feedback så modtages, handler meget om måden, man giver den på – om den er konstruktiv og brugbar fremadrettet,« siger Lotte Kristoffersen, konsulent i Randstad.


Og hun tilføjer, at det at kunne give og modtage feedback også er en parameter som arbejdsgivere i dag vægter højt.


»Generation Z er på vej ind på arbejdsmarkedet – en generation der har fået de sociale medier ind med modermælken. Og netop de sociale medier er kendetegnende ved, at her er der feedback omgående på en given handling, så set i det lys er der ingen tvivl om, at den kommende arbejdsstyrke forventer at få feedback og gerne nu og her,« påpeger Lotte Kristoffersen.

Lotte Kristoffersen har følgende råd til, hvordan man giver den bedste feedback

Feedback for alle

Feedback er for alle, og de fleste er stor tilhænger af feedback, for det er måden, vi udvikler os på. Så tøv ikke med at give din kollega og leder feedback.

Vent ikke

Feedback skal gives nu og her – hvor det er top of mind. Du kan ikke vente en uges tid, for så går meget i glemmebogen.

Ærlig

Du skal ikke være bange for at være ærlig. Hvis du udelader noget, tolker modtager det måske anderledes, end hvad hensigten var.

Ros

Når du giver feedback, skal du starte med at rose, så sætter du en positiv scene. Starter du med at være negativ og uddele ris, kan det hurtigt virke demotiverende.

Konstruktiv

Det er væsentligt, at du fokuserer på det, som vedkommende kan forbedre, og at det er realistisk, at det kan lade sig gøre.

Brug fakta

Fakta herunder konkrete eksempler er altid godt, også når du giver feedback.

Fokus

Fokuser på det der virker og undlad at bruge for meget tid på det, der ikke virker. Og så begræns dig til essensen og fremhæv eksempelvis tre væsentlige punkter.

Byg bro

Forsøg at bygge bro til det, som er gjort. Eksempelvis: "Du gjorde det på den måde…..men du kunne også prøve at gøre det på en anderledes måde, så tror jeg…."

Et skud i kassen

Du skal selvfølgelig bruge den tid det tager, men du skal heller ikke dvæle ved de enkelte emner, og så skal du være klar over, at du har ét skud i kassen. Du kan ikke bare fortsætte processen den næste dag eller dagen derefter.

Tag imod

Og husk så, at god og konstruktiv feedback går to veje. Husk at lytte, når du giver feedback og vær åben for den feedback, du selv modtager.