I dag er det blevet sådan, at rigtig mange mennesker tilbringer mere tid sammen med kollegaerne end sammen med familie og venner. Og derfor sker det selvfølgelig også engang imellem, at nogen bliver ramt af Amors pil på arbejdspladsen. Men hvad gør man som virksomhed, når denne situation indtræffer, og kan og skal man overhovedet forsøge at stikke en kæp i hjulet i forhold til to personer, der har fundet hinanden på arbejdspladsen?

Ifølge Randstads HR direktør, Tine Ryg Cebrian er det altid en vanskelig situation for virksomheden, men samtidig også i høj grad situationsbestemt.

»Som udgangspunkt bør virksomheden så vidt muligt blande sig udenom, men det kan være vanskeligt, for det kan hurtigt få indflydelse på arbejdskulturen i virksomheden. Arbejder kærester eller ægtefolk for eksempel sammen i et lille team, så er det sjældent den bedste løsning for virksomheden og ej heller for de pågældende parter,« siger Tine Ryg Cebrian.

Hun tilføjer, at der er flere ting, man kan gøre, før man stiller en eller begge stolen for døren.

»En analyse (red: analyse Danmark) viser, at 13 procent af danskerne har mødt deres partner via arbejdspladsen. Og hvis man skulle udstikke en fyreseddel, så snart to personer danner par på en arbejdsplads, så tror jeg hurtigt, at der vil ske det, at man vil få udfordringer i forhold til rekruttering. Jeg vil mene, at der er mange ting, man kan gøre forud for en eventuel opsigelse - som for eksempel at flytte den ene person til en anden afdeling eller sikre, at de implicerede parter så vidt muligt ikke involveres i fælles arbejdsopgaver.« 

Regler og politikker er en mulighed

Mange virksomheder har allerede en politik om, at to kærester ikke må arbejde i samme team og/eller i samme afdeling. Det kan ifølge Tine Ryg Cebrian være en god idé med den slags regler, for det kan med til at sikre, at de respektive personer er mere åbne, hvis de skulle rammes af Amors pil.

»Jeg er stor tilhænger af, at man har nogle klare retningslinjer i virksomheden om det at være kærester. Man kan naturligvis ikke undertrykke kærligheden, men man kan opfordre til, at ens medarbejdere fortæller deres nærmeste leder om problemet, og at de ikke holder det skjult, for det vil alt andet lige altid blive opdaget på et tidspunkt og så har det måske allerede skabt problemer. Med en åben dialog mellem lederen og medarbejderen er jeg sikker på, at man i langt de fleste tilfælde vil kunne finde en konsensus og en løsning, der tilgodeser alle parter,« fastslår hun.

Men hvis man har udtømt alle muligheder, og virksomheden for eksempel er af en størrelse, hvor det er vanskeligt, at de pågældende parter ikke involveres i hinandens arbejdsopgaver, så har Tine Ryg følgende råd:

  1. Sørg for at finde en løsning der tilgodeser alle parter og tænk på, at dette langt fra er den eneste virksomhed, hvor sådan noget er sket. Vælger du at bandlyse det og eksempelvis opsige en eller begge medarbejdere skal du overveje, hvilke signaler du sender til omverden (red: rummelig arbejdsplads)
  2. Sørg for at de to, som er kærester, ikke giver hinanden fordele i forskellige arbejdssituationer og understreg, at når de er på arbejde, så er det den professionelle kasket, de skal bære.

  3. Understreg over for parret at det at holde i hånd og kysse for eksempel er noget, der finder sted uden for arbejdspladsen.

  4. Evaluér løbende med den nærmeste leder om situationen og sørg for, at det ikke går ud over de involveredes arbejdsopgaver.

  5. Bed parret om at være åbne om forholdet overfor de øvrige kollegaer, så man undgår rygter og misforståelser.