Der er skrevet meget om forskelle i lederstil mellem mennesker fra forskellige generationer, men vores undersøgelser viser, at der er mange ligheder og kun få forskelle, når det handler om syn på fleksible arbejdstider, omstillingsparathed og teknologi.

Forskelle i fokus og holdninger kan meget vel skyldes forskellig prioritering og livserfaring. Sikkert er det, at hver generation af ledere kan byde ind med både fælles og forskellige værdier og kompetencer, der kan bruges til at skabe nye og unikke HR-strategier.

Her er et overblik over de 10 nye regler i HR-strategispillet:

  1. Manglen på kvalificeret arbejdskraft forventes at fortsætte – endda også i de lande, hvor væksten er begyndt at falde – på grund af omstruktureringerne i mange lande og arbejdsmarkeder.
  2. Virksomheder har brug for inkluderende HR-strategier for at kunne tiltrække både lokal og global arbejdskraft.
  3. Effektiv medarbejderplanlægning kræver et miks af værktøjer, systemer og strategier til at tiltrække, udvikle og fastholde mere fleksibel og kompetent arbejdskraft.
  4. Den store efterspørgsel på specialister og tekniske kompetencer får flere virksomheder til at overveje at outsource opgaven til eksperter i strategisk planlægning og talentudvikling.
  5. Outsourcing af rekrutteringsprocessen kan give adgang til nichemarkeder med kompetencer, som kan være svære at finde, kan forbedre rekrutteringseffektiviteten og øge medarbejderstabens fleksibilitet.
  6. Vi befinder os midt i en ledelseskrise, og virksomhederne har brug for at nytænke deres måde at tiltrække og udvikle talentfulde ledere.
  7. Virksomheder, der har brug for kreative og fleksible ledere, bør søge efter personer med bred erfaring fra mange forskellige brancher og jobfunktioner – personer, der har det godt med usikkerhed og kan lide at tage en risiko.
  8. Medarbejderanalyser kan give ledelsen indblik i de mest attraktive kandidaters adfærd og præferencer, så det bliver lettere at tiltrække og fastholde de rette medarbejdere og dermed skabe en fødekæde af dygtige ledere.
  9. Start i det små, når det gælder medarbejderanalyser. Vælg én bestemt HR-udfordring, som du bliver nødt til at gøre noget ved, og find ud af, hvordan medarbejderdata kan bidrage til at finde en løsning.
  10. HR-afdelingen kan gøre god reklame for medarbejderanalyser ved at skabe målbare resultater på områder, der er af central betydning for rekrutteringsstrategiens succes.