​Vi nærmer os hastigt rekorden i lavest antal ledige eller flest danskere i arbejde.

Ifølge de seneste beskæftigelsestal er 2.720.604 personer i job. Men selv om tallene ser fantastiske ud, er der sket en stor forandring i forhold til de job, som danskerne er beskæftiget i dag i forhold til for 10 år siden, hvor vi slog den aktuelle rekord, og hvor helt præcist 2.722.204 var i arbejde (kilde: Danmarks Statistik).

Men det var også før, vi rigtig havde stiftet bekendtskab med begrebet ”disruption” - og før den teknologiske tidsalder virkelig satte damp under kedlerne. Også før Linkedin og Facebook – sidstnævnte var kun fire år gammel og ifølge Computerworld havde hver tiende en profil på det den gang ”nye medie”.

»Det vidner om, at vi har været inde i en voldsom udvikling – en udvikling der gør, at vi i dag i den grad er styret og ikke mindst afhængige af teknologiens enorme kræfter,« siger Nima Astanehdost, administrerende direktør i Randstad.

Han understreger samtidig, at en masse rutineprægede opgaver er blevet fjernet, og mere udfordrende og spændende opgaver har set dagens lys.

»Jeg var selv ansat i Randstad for 10 år siden, og jeg synes at vi har gennemgået en enorm udvikling, hvor vi er blevet langt mere procesorienterede, og hvor opgaverne ikke mindst er blevet langt mere udfordrende. Den måde, man finder kandidater på i dag, kræver langt mere af os, men det er også langt mere spændende. Vi bruger i dag den digitale verden og de redskaber, som findes her, og så kombinerer vi dem med den enkeltes netværk – noget der gør den enkelte rekrutteringskonsulent og dennes kompetencer endnu mere væsentlige. For 10 år siden kunne rekrutteringskonsulenten indrykke en annonce i et dagblad, eller hvis bølgerne gik højt uploade et elektronisk jobopslag på en af de moderne jobportaler. I dag findes der ikke mange stillingsannoncer i dagbladene, og jobportalerne er stort set ikke-eksisterende eller har fundet andre indtægtskilder,« siger Nima Astanehdost.

Og den tendens fortsætter ikke bare i rekrutteringsbranchen men i stort set alle brancher. Job der kan automatiseres forsvinder, og efterspørgslen efter nye kompetencer stiger. I en rapport udarbejdet af McKinsey til regeringens disruptionråd fremgår det, at 40 procent af danskernes arbejdstimer i dag har mulighed for at blive automatiseret. Og teknologiens muligheder gør at den enkelte skal omstille sig på tværs af samfundet samt at næsten alle beskæftigede skal lære nye færdigheder og flere skal finde nye jobs. (kilde: Mckinsey)

Det er så absolut tal, der giver stof til eftertanke, og som ikke mindst stiller store krav til at være på forkant med udviklingen - at være klar til at uddanne sig for at kunne imødekomme fremtidens spændende arbejdsmarkedsudfordringer,« siger Nima Astanehdost.

Han fremhæver samtidig, at danskerne ifølge Randstads Workmonitor-undersøgelse er klar til at tage udfordringen op.

»Hvis vi skal være konkurrencedygtige i fremtiden, kræver det, at vi er klar til at uddanne os, og at den enkelte er klar til at tage ansvar. Hvis vi sammenligner os med andre lande, synes jeg, at det er utroligt positivt, at så mange mener (86 pct.) at det er deres eget ansvar at holde sig arbejdsparate på fremtidens arbejdsmarked. I andre lande er der mere enighed om, at det i høj grad er virksomhedernes eller statens ansvar, at den enkelte bliver arbejdsparate i fremtiden. Løsningen ligger naturligvis hos en kombination af de tre enheder, men medarbejderens vilje til at udvikle og uddanne sig skal først og fremmest komme fra den enkelte selv,« fastslår Nima Astanehdost. Han er samtidig fortrøstningsfuld, når det gælder fremtidens udfordringer.

»Kombinerer man den danske flexicurity-model med resultaterne fra McKinseys rapport, de seneste beskæftigelsestal og Randstads Workmonitor, mener jeg således, at vi i Danmark står stærkt over for fremtidens udfordringer,« siger han.