Med stadigt flere – og mere komplekse – love og regler er det vigtigt at have de helt rigtige rammer og ressourcer for at minimere risikoen.

HR-chefer bliver mødt med mange krav fra den øverste ledelse: Sørg for, at vi har de nødvendige kompetencer til at skabe vækst; Hold lønudgifterne nede – også når der er rift om medarbejderne; Og skab en mere effektiv og transparent proces. Men ét krav står i stigende grad øverst på listen: Sørg for, at vi lever op til alle relevante arbejdsregler og interne politikker. Når man tænker på, hvor vigtigt det er, er det noget overraskende, at mange virksomheder hverken har de fornødne strukturer eller den nødvendige viden og ressourcer til at sikre, at virksomheden lever op til reglerne alle de steder, hvor man driver forretning.Det er forståeligt nok en stor udfordring. Arbejdslovgivningen er en dynamisk størrelse i hele verden og er hele tiden i forandring. I Holland blev der i 2014 sat en grænse for, hvor mange successive kontrakter en arbejdsgiver må indgå med en medarbejder i en tidsbegrænset stilling. I USA har indførelsen af The Affordable Care Act – bedre kendt som Obama Care – skabt travlhed i virksomhederne for at etablere sundhedsordninger. I Indien har ministerpræsident Narendra Modi annonceret en lang række reformer, der skal gøre det mere attraktivt at investere erhvervslivet. Disse lande er blot nogle af de mange lande, der er ved at ændre deres arbejdslovgivning.Det er ikke kun offentlige myndigheder, der stiller krav. En lang række institutioner stiller deres egne krav, som virksomhederne må leve op til. Lokale regler kan være en særlig stor udfordring, fordi de stiller krav om, at virksomhederne bruge ressourcer på at følge reglerne på mange niveauer. I USA har mange stater eksempelvis indført arbejdslove, der skal forhindre udnyttelsen af arbejdstagerne og diskrimination. I den anden ende af spektret finder man internationale traktater – som EU's databeskyttelsesregler og FN's handelssanktioner over for visse lande.

Svært at følge med

Virksomheder, der driver forretning i flere lande med forskellig lovgivning, står med en særlig stor udfordring. Der er for det første brug for juridiske medarbejdere, der kan forstå og fortolke reglerne. Markedskendskab er også nødvendigt for at kunne navigere i svære situationer. Nogle lande kræver eksempelvis, at arbejdsgiverne har særlige certifikater til at ansætte medarbejdere, mens andre kræver, at udenlandske virksomheder skal samarbejde med en lokal partner. I nogle tilfælde er det faktisk en bedre løsning at benytte en samarbejdspartner ad hensyn til både regler og kultur. I sjældne tilfælde må virksomhederne endda opgive eller drastisk forandre deres forretningsplaner, fordi det er lokal sædvane at betale bestikkelsespenge for at få statslig godkendelse.Selv når virksomhederne har ressourcerne, kan de alligevel mangle den fornødne struktur til at følge reglerne. Især i meget komplekse organisationer kan der være tvivl om, hvem der har ansvaret for at leve op til reglerne. Det kan føre til manglende overblik eller en inkonsekvent efterlevelse af reglerne – og manglende intern kontrol. Et godt eksempel er risikoen ved at benytte eksterne konsulenter, som den ansættende leder – ofte utilsigtet – behandler på lige fod med de regulære medarbejdere. Det kan medføre fejlagtige handlinger, der kan føre til bøder og forkerte skatteindbetalinger.Så hvad kan arbejdsgiverne gøre for at sikre, at deres personalepolitik holder sig på den rigtige side af loven – alle de steder, virksomheden driver forretning?

Følg grundprincipperne

Randstad er verdens førende rekrutteringsbureau med kontorer i 39 lande, og vi hører ofte fra virksomheder, der er usikre på reglerne for bestikkelse og korruption, eksportrestriktioner, databeskyttelse og arbejdstagerbeskyttelse. Det bedste råd er, at altid forstå risikoen og – når der opstår tvivl – at følge sine grundprincipper. Der er ingen genveje, når det handler om at leve op til reglerne. Det bedste svar er nogle gange at tage den lange vej ved at vælge løsninger, der måske kræver mere arbejde, men som i sidste ende reducerer risikoen mest.I Randstad hjælper vi vores kunder med at hyre de bedste medarbejdere på den mest regelrette måde. Vi gør det ved at levere en stærk forståelse for lokale markeder og regler. Arbejdsgivere søger ofte vores råd, fordi vores globale tilstedeværelse og juridiske ressourcer spænder over mange markeder og gør os i stand til at tilbyde en viden og indsigt, som deres egne organisationer ikke er i besiddelse af. Vi fortæller dem ikke altid det, de ønsker at høre, men hvad de har brug for at vide. Det kan indimellem være en udfordring at følge både vores egne grundprincipper og vores kunders grundprincipper, men det er med til at sikre et gensidigt tilfredsstillende resultat – og et langsigtet, bæredygtigt partnerskab.Der følger store risici med at være arbejdsgiver i dagens komplekse regelmiljø, men ved at samarbejde med en indsigtsfuld partner, der forstår de globale og lokale bestemmelser, kan man minimere en stor del af den risiko. Det giver samtidig arbejdsgiveren tid til at koncentrere sig om den vigtigste opgave: at opbygge det stærkeste medarbejderteam til at skabe gode forretningsmæssige resultater.