Med den fortsatte mangel på kvalificeret arbejdskraft, den vedvarende kvalifikationskløft og tendenser som f.eks. den "the great resignation" og "quiet quitting" kæmper mange arbejdsgivere med at skaffe og fastholde de medarbejdere, de har brug for. Disse faktorer kommer samtidig på et tidspunkt, hvor det er vigtigere end nogensinde før at imødekomme svingende forbrugerkrav.

For at overvinde disse udfordringer anvender mange virksomheder alternative ansættelsesformer, f.eks. sæsonarbejdere og fleksibel arbejdskraft, for at imødekomme produktionskravene. Selv om denne strategi er effektiv, kan det gøre det ekstremt vanskeligt at opretholde en engageret og motiveret arbejdsstyrke.

Det, kan Randstad hjælpe med. Vi tilbyder skræddersyede rekrutterings- og bemandingsløsninger for at hjælpe organisationer som din med at opbygge en arbejdsstyrke med dygtige medarbejdere bestående af såvel fastansatte medarbejdere, som projektansatte, freelancere og vikaransatte. I dette indlæg ser vi nærmere på de vigtigste måder, hvorpå Randstad kan hjælpe din virksomhed med at opbygge den medarbejderstyrke, den har brug for.

over 60 års erfaring

Randstad har været førende inden for rekruttering og bemandingsløsninger i over 60 år. I løbet af denne periode har vi hjulpet tusindvis af kunder med at besætte utallige stillinger med medarbejdere af høj kvalitet. I dag har vi kontorer på over 38 markeder fordelt på fem kontinenter. Denne erfaring giver os en unik indsigt i det globale arbejdsmarked og en dybtgående forståelse af, hvordan regionale forskelle påvirker både arbejdsgivernes og arbejdstagernes forventninger.

I løbet af disse år har vi forstået behovet for at tilpasse og ændre vores rekrutterings- og bemandingsløsninger for at imødekomme de skiftende behov hos arbejdsgivere, arbejdstagere og jobsøgende.

I takt med at arbejdsgivere i dag står over for en lang række udfordringer, herunder mangel på kvalificeret arbejdskraft, kvalifikationskløfter og overgangen til et kandidatdrevet jobmarked, er vi stadig førende med innovative værktøjer, strategier og ydelser, der hjælper kunderne med at sikre og fastholde de medarbejdere, de har brug for, hvis de vil opnå succes i de kommende år.

indsigt i arbejdsstyrkens engagement

Vi forstår godt, at organisationer ikke blot har brug for at få besat åbne stillinger. De har snarere brug for at få disse roller besat med kandidater, der har de rette færdigheder, kvalifikationer og kompetencer, og som passer godt til jobbet og chefen. 

Ved hjælp af vores regelmæssige Workmonitor-undersøgelser, der belyser arbejdstagernes forventninger, og vores Randstad Employer Brand Research (REBR), som giver indsigt i, hvad der motiverer arbejdstagere til at skifte job, har vi fokus på indsamling og analyse af relevant arbejdsmarkedsdata. Disse data giver os mulighed for at udvikle innovative rekrutteringsstrategier til at tiltrække, engagere og ansætte de ideelle kandidater til lige netop din virksomhed.

Det bedste af det hele er, at vi tilbyder disse indsigter til arbejdsgivere over hele verden, så de bedre kan forstå, hvad der motiverer kandidater globalt samt deres adfærd og forventninger. Disse data gør det muligt for organisationer at opbygge arbejdsmiljøer og politikker, der giver genklang hos deres medarbejdere.

innovative værktøjer og teknologi, der engagerer medarbejderne

Hos Randstad bruger vi avanceret teknologi til at finde og ansætte medarbejdere og sikre bedst mulig bemandingsplanlægning. Denne innovative teknologi gør det muligt for os at strømline rekrutteringsprocessen for at opnå konsekvente og effektive resultater. Fra at finde og engagere medarbejdere, der matcher dine fastsatte kriterier, til at forudse forskydninger på arbejdsmarkedet, så din virksomhed kan give konkurrencedygtige jobtilbud, forbedrer vores teknologi både ansættelsesresultaterne for vores kunder og rekrutteringsrejsen for jobsøgere. Denne kombination fører til højere fastholdelsesrater og forbedret jobtilfredshed.

Mens vores teknologi indsamler og lagrer værdifulde kandidatdata, omdanner vores analyser disse data til værdifulde kandidatindsigter. Disse indsigter bringer klarhed og viden ind i ansættelses- og bemandingsprocessen, da vi får bedre forståelse for vores kunders specifikke behov og vores jobsøgendes adfærd, motivationsfaktorer og forventninger.

Vi bruger disse oplysninger til at søge i vores store database med forhåndsscreenede kandidater for at opbygge en pulje af dygtige kandidater til vores kunder. Dette er med til at fremskynde ansættelsesprocessen og sikre, at du kan finde de rigtige medarbejdere på det rigtige tidspunkt.

I de sjældne tilfælde, hvor vi ikke kan finde en egnet kandidat i vores store kandidatpulje, udarbejder vi en solid rekrutteringsstrategi ved hjælp af vores mangeårige erfaring, kandidatindsigt og teknologi til at finde og engagere kvalificerede kandidater.

Smiling man and woman in an office
Smiling man and woman in an office

medarbejderengagement kræver en menneskelig indsats

Dét, der adskiller Randstad fra andre rekrutteringsvirksomheder, er blandt andet vores menneskelige tilgang. Vi forstår, at rekruttering betyder mere end blot at besætte ledige stillinger med kvalificerede kandidater. Vi ved, at vi ved at skabe en rekrutteringsproces, der giver bedre ansættelsesresultater, herunder øget fastholdelse, kræver, at vi matcher de rigtige kandidater med de rigtige virksomheder - i de rigtige stillinger.

Mens indsigt i kandidater og innovativ teknologi kan give os de værktøjer, vi har brug for til bedre at forstå kandidater og til bedre at finde kvalificerede ansøgere, er det kun, når dette kombineres med en menneskelig indsats, at de helt rigtige matchninger finder sted.

Dette trin kræver, at vores konsulenter først tager sig tid til at forstå vores kunders behov fuldt ud, herunder hvilke kompetencer de har brug for både nu og i fremtiden, om de har brug for traditionel eller fleksibel arbejdskraft eller en kombination af begge dele, samt andre virksomhedsspecifikke krav, de måtte have. Disse oplysninger gør det muligt for os at vide præcis, hvilken type kandidater kunden ønsker, og at udvikle skræddersyede profiler. Vi ser også nærmere på virksomhedskulturen, så vi kan ansætte medarbejdere, der passer perfekt til såvel jobbet som chefen.

Den anden del kræver, at vi engagerer os fuldt ud i de kandidater, der arbejder gennem Randstad. Vi tager os også tid til at forstå kandidaternes karrieremål, styrker, interesser og bekymringer. Gennem samtaler, feedback og interviews indsamler vi løbende indsigt i de talenter, vi arbejder for. Jo mere vi forstår de kandidater, vi arbejder med, jo bedre er vi i stand til at placere dem i stillinger, som de vil blive i. Denne faktor kan til gengæld hjælpe din organisation med at forbedre både medarbejdertilfredshed og fastholdelsesprocent.

kundeglæde skaber engagement på arbejdspladsen

I et forsøg på at styrke vores brug af teknologien og den menneskelige indsats, lægger vi vægt på vores Customer Delight-tilgang. Kort sagt indebærer Customer Delight en ændring i tankegangen fra en datadrevet rekrutteringsproces, der primært fokuserer på resultater, til en proces, som stadig prioriterer resultater, men samtidig sætter mennesket først. Denne videnskabelige tilgang identificerer de følelsesmæssige, transaktionelle og latente drivkræfter hos både vores kandidater og kunder, hvilket giver os en uvurderlig indsigt. 

Vi har indset, at data, selv om de er vigtige, ikke viser hele billedet. Vi kan f.eks. udfylde tusindvis af stillinger med kvalificerede kandidater, der matcher kundens specifikke krav, men er vi sikre på, at vi placerer de bedste kandidater i de bedste stillinger? Sørger vi for matchninger, der er i både arbejdsgiverens og kandidatens bedste interesse?

Det håber vi virkelig, at vi gør, men vores Customer Delight-program er designet til at sikre, at disse perfekte match er en del af det, Randstad er. Customer Delight giver os mulighed for at føre samtaler med både kandidater og arbejdsgivere for bedre at forstå deres behov, forventninger og mål.

For kandidaternes vedkommende vil vi gerne kende til deres interesser, behov, forventninger til arbejdspladsen og deres fremtidige drømme og karrieremål. For arbejdsgivernes vedkommende vil vi gerne kende til deres behov, kultur og virksomhedens fremtidige mål.

Hvis vi tager os tid til bedre at forstå vores kunders behov på begge sider af rekrutteringsprocessen, kan vi forbedre ansættelsesresultaterne, øge fastholdelsen af medarbejdere og øge medarbejdernes engagement lige fra starten.

kundeglæde og fleksibel arbejdskraft

Arbejdsgiverne har altid anset, at det er vigtigt med engagement på arbejdspladsen, men de har primært fokuseret på engagementet blandt fastansatte på fuld tid. I dag har den øgede efterspørgsel efter ikke-traditionelle arbejdstagere, herunder fleksibel arbejdskraft og midlertidigt ansatte, skabt en ny trend inden for medarbejderengagement. Flere arbejdsgivere fokuserer nu på at udvikle strategier til at øge medarbejdernes engagement hos hele arbejdsstyrken, herunder fleksibel arbejdskraft.

Virkeligheden er, at mange arbejdsgivere i dag er afhængige af fleksibel arbejdskraft for at imødekomme svingende produktionskrav. De ønsker, at de skal blive i virksomheden, men de ved, at det kan være yderst vanskeligt at fastholde denne fleksible arbejdskraft uden at spore og måle medarbejdernes engagement.

Heldigvis kan vores Customer Delight-program hjælpe med denne proces, fordi det omfatter alle vores kandidater, herunder dem, der søger både traditionelle og utraditionelle stillinger. Vores høje niveau af engagement med vores talentpulje giver fordele for både arbejdsgivere og kandidater.

F.eks. kan en medarbejder, der fungerer som fleksibel arbejdskraft, have arbejdet for din virksomhed i flere måneder og have gjort et godt stykke arbejde. Gennem samtaler med denne medarbejder får vi at vide, at vedkommende er glad for sin rolle og for at arbejde for virksomheden, og at vedkommende meget gerne vil søge en fast stilling i virksomheden.

Med disse oplysninger kan vores teams sammenligne arbejdstagerens erfaring og færdigheder med arbejdsgiverens ledige stillinger for at afgøre, om vi kan finde et match. Vi kan derefter gå til arbejdsgiveren med disse oplysninger og afgøre, om de er interesseret i at ansætte arbejdstageren i en fast stilling.

Hvis en arbejdsgiver henvender sig til os efter at have identificeret en medarbejder, der er ansat som fleksibel arbejdskraft, som en god kandidat til en fast stilling, kan vi håndtere processen i omvendt retning. Vi kan gå i dialog med arbejdstageren for at afgøre, om en fast stilling opfylder vedkommendes nuværende behov og fremtidige karrieremål.

Disse forbindelser kan simpelthen ikke opnås med teknologi og indsigt alene. De kræver en menneskelig indsats.

fordele ved at glæde kunderne

Vi implementerede vores Customer Delight-program i Belgien i 2017 som et pilotprogram. Efter at have oplevet stor succes begyndte vi at udvide programmet i 2019. I dag bruger vi Customer Delight i 23 lande.

En af de vigtigste ting, vi indså, var, at vi kunne se reelle resultater i løbet af få måneder, fordi det giver os mulighed for at identificere de sande latente drivkræfter for vores kunders og kandidaters tilfredshed. Vi kunne forbedre medarbejdernes lykke, jobtilfredshed og engagement på blot et par måneder. Som vi ved, kan disse faktorer bidrage til at øge fastholdelse, produktivitet og rentabilitet og samtidig reducere fravær, medarbejderomsætning og lønomkostninger.

Det vigtigste er, at ved at bruge Customer Delight til identificering af de vigtigste drivkræfter, der påvirker tilfredsheden tidligt i rekrutteringsprocessen, er medarbejderne fuldt engagerede fra dag ét. Dette kan forbedre forholdet mellem arbejdsgiver og ansatte, selv med ikke-traditionelle arbejdstagere.

tjenester, der kan tilpasses

Vores teams hos Randstad tilbyder en bred vifte af løsninger til rekruttering og personaleadministration for at imødekomme medarbejderbehovene hos vores mange forskellige kunder. Fra talent sourcing og onboarding til uddannelse af medarbejdere og vagtplanlægning – vi tilbyder end-to-end-løsninger, der opfylder alle arbejdsgiveres behov.

Vi er dog klar over, at ikke to organisationer er ens. Hver arbejdsgiver har snarere sine egne specifikke medarbejderbehov, sin egen unikke kultur og sine egne kriterier for kandidater. Derfor tilbyder vi fuldt tilpassede tjenester. Som arbejdsgiver bestemmer du præcis, hvilke tjenester du ønsker, vores teams skal håndtere, og hvilke tjenester du ønsker at beholde in-house.

Det indebærer, at din virksomhed kun betaler for de specifikke tjenester, den har brug for, og ikke for dem, den ikke har brug for. Hvis du ønsker, at vores teams skal håndtere hele rekrutterings- og personaleadministrationsprocessen, kan vi gøre det. Hvis du kun ønsker, at vi skal finde kvalificerede kandidater og overlade selve ansættelsesprocessen til dig, kan vi også gøre det.

vil du vide mere om, hvordan Randstad kan hjælpe dig med at forbedre dine medarbejderes engagement?

Vores teams hos Randstad har kompetencen, erfaringen, indsigten og teknologien til at matche din virksomhed med kandidater, der opfylder de kriterier, du har fastsat. Det er dog vores menneskelige indsats, der adskiller os fra andre. Vores Customer Delight-program giver os mulighed for bedre at forstå arbejdsgiverens behov for kvalifikationer og kandidatens karrieremål, interesser og behov. Denne faktor gør det muligt for os at levere bedre match for arbejdsgivere og jobsøgende.

book et møde

jeg vil gerne vide mere

Hvert år gennemfører Randstad en global undersøgelse af medarbejderbranding, også kendt som Randstad Employer Branding Report (REBR). I en verden i konstant forandring bliver det stadig vigtigere at opbygge et brand, som medarbejdere og kandidater kan lide at arbejde med. Download rapporten, og få mere at vide om de seneste tendenser inden for employer branding.

om eksperten
author lars kjaerulf
author lars kjaerulf

Lars Kjærulf

director, operational talent solutions

Lars er overordnet ansvarlig for Randstad Operational Talent Solutions og Randstad Inhouse Services i Danmark. Lars har en stærk forståelse for virksomheders HR-udfordringer og begrænsninger og bidrager med sine mange års erfaring indenfor bemandingsløsninger, personaleoptimeringer og procesoptimering til at skabe værdi for vores kunder med behov for en stor fleksibel arbejdsstyrke.

hold dig opdateret om de seneste nyheder, trends og tendenser om rekruttering og arbejdsmarkedet.

tilmeld