I Danmark ligger vi højt, når det gælder om at yde frivilligt arbejde. Af Randstads seneste Workmonitor-undersøgelse fremgår det, at 39 procent af danskerne yder frivilligt arbejde, og at det er faktisk det næsthøjeste i Europa.

At vi ligger så højt, er der en god forklaring på, mener Tine Ryg Cebrian, HR-direktør i Randstad.

»Det er fantastisk, at Danmark ligger så højt sammenlignet med mange andre lande. Det er der flere grunde til, men en af disse er nok, at vores samfund i mange henseender bygger på foreningsarbejde. Hvis vi ikke havde så mange frivillige i idrætsklubber, og folk der bruger tid som besøgsven eller er engagerede i boligforeninger med videre - og som er med til at glæde en række mennesker, så tror jeg, at vores samfund virkelig ville mangle noget. Og vi skal huske at hylde og værdsætte de personer, der gør en indsats i form af frivilligt arbejde,« siger Tine Ryg Cebrian.

Ifølge Tine Ryg Cebrian er det - udover en god gerning – væsentligt, at såvel arbejdstager som arbejdsgiver har fokus på frivilligt arbejde og ikke mindst ser mulighederne.

Selv om frivilligt arbejde alt andet lige ikke giver et økonomisk afkast, så er der en masse at hente - og ikke bare for dem, som det frivillige arbejde bliver udført til støtte for, men også for dem der yder og for de arbejdsgivere, der har ansat folk, der yder frivilligt arbejde.

»Jeg mener, at kandidater nogle gange er for tilbageholdne med at skrive i deres CV, at de yder frivilligt arbejde. Det fortæller alt andet lige en positiv historie om vedkommende og vidner om overskud. Omvendt er det også væsentligt for en arbejdsgiver at lytte til, hvilken form for frivilligt arbejde en medarbejder er engageret i. Det frivillige arbejde er ofte bundet op omkring en passion for et område og en sag, og der ligger helt sikkert nogle ressourcer her, som givet kunne være nyttigt at kende til for virksomheden,« siger Tine Cebrian.

»I dag arbejder man rigtig meget i teams på arbejdspladserne, og når man ved, at de bedste resultater opnås ved at have en høj grad af diversitet på holdet, så er det jo ganske nyttig viden for en arbejdsgiver at få indsigt i de mere skjulte kompetencer hos en medarbejder,« tilføjer hun.

Randstad with Heart

I dag er der mange gøremål, og kompleksiteten er ikke blevet mindre i takt med, at vi løbende skal tjekke vores mobiltelefon og ikke mindst lige følge med i feeden på sociale medier. Så alt i alt er der nok blevet mindre tid til frivilligt arbejde, og man kan frygte, at den slags vil blive nedprioriteret i fremtiden. Spørgsmålet er, hvordan man kan få flere til at støtte op om en god sag og sikre, at folk fortsat har lyst til at yde frivilligt arbejde?

»Hos Randstad har vi i 2019 valgt at lancere et globalt projekt, der hedder ”Randstad with Heart”, som skal styrke graden af frivilligt arbejde og sætte fokus på frivilligt arbejde, for vi ved, hvor meget det betyder for alle parter,« fortæller Tine Ryg Cebrian.

»Projektet involverer alle Randstads cirka 40.000 medarbejdere i 39 lande. Hver medarbejder kan søge om at få en betalt fridag en gang om året, som så skal allokeres til en form for frivilligt arbejde. I Danmark har flere allerede meldt deres interesse, og jeg glæder mig utroligt meget til at følge projektet i 2019,« siger hun.