Hvis vi stiller tiden tilbage til 1997, hvor world wide web lige knapt var slået igennem, hvor receptionernes postbakker stadig bugnede, hvor der var flere fastnettelefoner end mobiltelefoner og hvor arbejdsløsheden var cirka 10 procent – hvordan var det så lige med HR-afdelingerne? Jo, de eksisterende stort set ikke, og hvis de gjorde, så var det under navnet 'personaleafdelingen'.

Organisationen DANSK HR har om nogen været på en rejse gennem de seneste 20 år - de har i den grad været med til at sætte dagsordenen inden for HR og ikke mindst været med til at sikre, at HR indtager en væsentlig funktion i de danske virksomheder i dag.

Chief of Staff hos Dansk HR, Mette Nørlem, har været med næsten hele vejen – siden 1998 - og ifølge hende er der ingen tvivl om, at HR i dag er noget ganske andet, end det var for 20 år siden.

»Man kan på mange måder sige, at HR har taget et kvantespring og er blevet mere og mere relevant. Før i tiden talte man om 'personaleafdelingen' i ordets bredeste forstand. Det var dem, der stod for kontrakter, virksomhedernes interne arrangementer, og ofte også løn, ferie og andet administrativt.  De folk, der var ansat i personaleafdelingen, var ofte administrative medarbejdere, og vejen til den øverste ledelse og de afgørende beslutninger var langt væk,« fortæller Mette Nørlem.

Men tingene har i den grad ændret sig, fortæller hun, og i dag har HR fået en langt vigtigere rolle i virksomhederne.

»Der er ingen tvivl om, at HR's betydning og indflydelse er blevet markant øget de senere år. Ja, i dag har hele 70% af HR-afdelingerne adgang til direktionen – noget der var helt urealistisk at forestille sig for 20 år siden. Faktisk var tallet i 1999 på bare 25 %.«

HR i nye klæder

Mette Nørlem fremhæver desuden, at HR i dag har en anden rolle end tidligere.

»Jeg tror, at hvis man ser tilbage på HR for 10-15 år siden, så var HR præget af de bløde værdier, men det har ændret sig – vel også som følge af, at HR i mange tilfælde er flyttet ind i direktionen. HR er i dag blevet langt mere forretningsorienteret – og det tror jeg er en nødvendighed, for når dagen er omme, så handler det jo alt andet lige om de resultater, som virksomheden er i stand til at skabe,« siger hun.

HR i fremtiden

Der er ingen tvivl om, at HR's rolle som den strategiske aktør i virksomhedernes topledelse også i årene fremover vil blive større og større.

»Kampen om de dygtige hoveder er i gang og vil blive intensiveret i årene fremover, hvilket gør, at HR's rolle vil blive endnu vigtigere end i dag. Der er dog heller ingen tvivl om, at vi i de kommende år vil opleve et arbejdsmarked under forandring med blandt andet flere freelancere og såkaldte 'contractors'. Dette nye arbejdsmarked vil få stigende betydning for hele onboarding-processen – herunder hvor hurtigt medarbejderne blive produktive i virksomheden, og i det lys tror jeg, at HR vil få afgørende betydning,« forklarer Mette Nørlem.

Randstad Danmark fylder 20 år den 1. oktober 2017, og selv om virksomheden har rødder tilbage til 1960, er det særligt igennem de seneste 20 år, at arbejdsmarkedet har oplevet væsentlige forandringer. I anledning af jubilæet har vi interviewet en række personer, som har været beskæftiget med arbejdsmarkedet i de seneste 20 år.

Denne gang er turen kommet til Mette Nørlem, der er Chief of Staff hos Dansk HR.

Mette har siden 1998 været tilknyttet Dansk HR, som er en forening for HR-chefer i Danmark, og som udgiver en række tidsskrifter som HR Chefen og Ledelse i Udvikling. Mette Nørlem er uddannet cand.jur. og har efterfølgende gennemført en MBA fra Aalborg universitet. Før 1998 har Mette Nørlem været beskæftiget som underviser, blandt andet hos Ledelsesakademiet.