Ny international undersøgelse viser, at 21 områder vil få stor betydning for HR de næste 10 år. Og udviklingen ser ud til at gå endnu hurtigere i kølvandet på covid19-tiden - blandt andet i forbindelse med HR-områdets betydning for organisationen som helhed. "HR for bare fem år siden er langt fra hvad HR er i dag. For fem år siden havde HR typisk mere en rolle af at være en personaleafdeling, hvis opgave var at sikre at mange af de administrative opgaver, såsom løn og ansættelseskontrakter var på plads. I dag er HR blevet langt mere strategisk, og jeg er sikker på, at den udvikling vil blive endnu mere tydelig i årene fremover, i takt med at teknologien vinder endnu mere frem på arbejdsmarkedet," fortæller Nima Astanehdost, administrerende direktør i Randstad. Og han tilføjer:

"I Randstad arbejder vi målrettet med at sikre, at mennesket er i stand til at kunne udnytte den teknologi, der findes. Den teknologiske tidsalder vi lige nu befinder os i, giver virksomhederne nogle unikke muligheder – men gevinsten af teknologien kan kun nås, hvis mennesket er med, og det er her, HR vil spille en afgørende rolle i fremtiden. Med afsæt i dette tankesæt er det interessant at læse nærværende rapport fra konsulenthuset Cognizant, hvor det er tydeligt, hvilke områder HR skal fokusere på i fremtiden, og hvilke kompetencer du som HR- person skal have for at varetage de pågældende funktioner," forklarer Nima Astanehdost."Som udgangspunkt er der ingen tvivl om, at HR fremadrettet i endnu højere grad vil komme til at indtage en nøglerolle ude i virksomhederne. HR’s indflydelse vil blive styrket i løbet af de kommende år, og det forudsætter en indgående forståelse for forretningen, som skal være i centrum for alle HR-afdelingens beslutninger", fortæller Robert Brown, der er ansvarlig for ”Cognizant - future of work” og har været med til at udarbejde undersøgelsen.Robert Brown peger på, at HR skal arbejde langt mere strategisk, end hvad man hidtil har været vant til."HR skal ikke "bare" være et ”backoffice-kontor”, der optræder reaktivt og kun varetager juridiske spørgsmål og lignende. HR skal højere op i hierarkiet og tage del i det strategiske arbejde, for menneskene i virksomheden vil sammen med anvendelsen af teknologiens muligheder blive to kardinalpunkter for virksomheders succes i fremtiden. Og det er på den spillebane, at HR skal agere," forklarer han.Rapporten peger på 21 nye jobtyper, som vil blive højaktuelle for HR i løbet af de kommende 10 år. Fælles for de nye fagområder er dels, at de i høj grad vil tage afsæt i forretningen og dels i de nye teknologiske muligheder.Og ifølge Robert Brown er der særligt to af de 21 nye jobområder, der er kommet i fokus i kølvandet på covid-19." ´Work from Home – facilitator´ og ´strategic HR business continuity´ er to fagområder, som i den grad er blevet højaktuelle inden for HR her i Covid19-tiden. Fra den ene dag til den anden skulle organisationer vænne sig til, at medarbejderne i langt højere grad skulle til at arbejde hjemmefra - samtidig med at forskellige afdelinger skulle til at arbejde på tværs i organisationen med en høj grad af omstillingsparathed. Og alle har talt om, at denne form for agilitet ville blive mere udbredt i den nærmeste fremtid - men at det skulle ske så hurtigt, tror jeg ikke, at nogen kunne forudse," siger Robert Brown.

Rekruttering under forandring

Et af de områder inden for HR, som helt sikkert vil ændre sig i de kommende år, er måden vi rekrutterer på. Ifølge Robert Brown er der særligt fire jobområder inden for HR, som vil få stor betydning for dette i fremtiden.

"Vi skal vænne os til at ”gig-økonomien” i højere grad bliver en del af vores hverdag. Vi vil komme til at arbejde mere som freelancere og i projektansættelser, og det vil få stor indflydelse på hele rekrutteringsarbejdet. Også det, som vi i rapporten kalder ´second-act coach´, vil få stor betydning for HR, og det handler om, at HR skal bistå dygtige medarbejdere i karriereskift inden for virksomheden for at sikre, at man ikke mister deres kompetencer, men at disse forbliver andetsteds i virksomheden. ´Algorithm bias auditor´ er også et område, som vil få stor indvirkning på rekrutteringsdelen, for i takt med at brugen af kunstig intelligens vinder frem, skal vi have skabt en række algoritmer, der kan dykke ned i de enkelte fagområder – og disse algoritmer skal hele tiden tilpasses i forhold til nytilkomne medarbejdere for at sikre, at virksomheden opnår konkurrencefordele. Sidst men ikke mindst vil et område som ´human network analyst´ få stor betydning for fremtidens rekruttering. For vi ved, at fremtiden byder på knappe ressourcer, og derfor skal vi tiltrække og fastholde specialister og favne bredt, og det skal vi gøre ved at udbygge og hele tiden vedligeholde vores netværk, så potentielle kandidater får øje på virksomheden," forklarer Robert Brown.

Faktaboks  

  • 21 HR Jobs of the Future er en undersøgelse gennemført af konsulenthuset Cognizant.
  • I undersøgelsen fremhæves 21 områder, som vil få stor betydning for HR i de næste 10 år.
  • Inden for hver af de 21 områder redegøres der for, hvilke kompetencer man skal have for at varetage det respektive arbejdsområde, og hvilken rolle man vil indtage i forhold til organisation.    Da vi befinder os i en teknologisk tidsalder og vi er bekendte med, hvor stor indflydelse teknologien har i dag, gives der i undersøgelsen desuden et bud på, hvilket teknisk niveau hver af de 21 områder kræver, og hvornår det forventes at blive virkelighed inden for en periode på 10 år.