Kandidater med en uddannelse inden for de såkaldte STEM-fag (Science, Technology, Engineering, Mathematics) er højt efterspurgte profiler i dag, og efterspørgslen bliver ikke mindre i fremtiden, viser en ny, stor undersøgelse gennemført af Ingeniørforeningen IDA og Engineer the Future.

Til trods for at der længe er blevet slået på tromme for STEM-uddannelserne med budskabet om, at hvis du uddanner dig inden for ingeniørfaget eller det naturfaglige område, så er du sikret job i fremtiden. Og til trods for at flere og flere søger denne vej, så vil disse profiler alligevel i høj grad komme til at mangle fremadrettet. I 2020 vil der mangle omkring 1000 kandidater pådet naturvidenskabelige område og cirka 5.500 ingeniører. Og kigger man frem mod 2025 er situationen endnu mere grel – her vil der mangle cirka 2.500 profiler inden for det naturvidenskabelige område og 6.600 inden for ingeniørfaget.

Kilde Egineer the Future

Og det er en skræmmende udvikling, mener Thomas Bælum, der er rekrutteringschef hos Randstad, hvor vi allerede mærker tendensen.

»Vi organiserede os i Randstad for et par år tilbage i specialistteams med det formål at komme tættere på kandidaterne, og et af de teams arbejder netop med ingeniørfaget og de naturvidenskabelige kandidater. Det har vist sig at være den helt rigtige beslutning, men vi mærker også tydeligt, at der inden for denne specialistenhed er en uhørt høj grad af konkurrence mellem virksomhederne for at tiltrække kandidater,« fortæller Thomas Bælum og påpeger samtidig, at udfordringen kan bremse mange virksomheders udvikling.

»Der er ingen tvivl om, at de virksomheder, der er i stand til at tiltrække kandidaterne nu og i fremtiden er de virksomheder, der har et stærkt brand i markedet og ikke mindst har de mest spændende projekter. Som STEM-profil går man alt andet lige meget op i det faglige indhold og de faglige udfordringer, hvorfor indholdet i opgaven er meget afgørende.

Kan godt frygte at problemet griber om sig

Rekrutteringsdirektøren kan dog godt frygte, at det vil påvirke særligt SMV’er.

»Hvis man ser på de store ingeniørhuse som Rambøll, Cowi, Niras, Grontmijj og så videre, så har de også store udfordringer med at tiltrække de rigtige profiler, men det er intet sammenlignet med de små og mellemstore rådgivende ingeniørvirksomeder. Disse kan man godt frygte går en meget vanskelig tid i møde, og de skal til at tænke kreativt i forbindelse med rekrutteringsprocessen,« fastslår Thomas Bælum. 

Tiltrækning af udlændinge

Der en ingen tvivl om, at det udgør lidt af en gordisk knude at finde en løsning på, hvordan vi skal finde STEM-profiler i fremtiden. Men en af løsningerne kunne selvfølgelig være i endnu højere grad at kigge efter kandidater uden for landets grænser.

»Jeg tror, at skal vi komme denne problemstilling til livs, er vi nødsaget til at kigge uden for landets grænser. Og så skal vi være endnu bedre til at integrere de respektive profiler til det danske arbejdsmarked og ikke mindst skal vi på den enkelte arbejdsplads oparbejde en kultur så den udenlandske medarbejder føler sig velkommen i såvel det formelle som det uformelle rum,« siger Thomas Bælum.

Han mener endvidere. at processen i forhold til at markedsføre sig overfor de respektive kandidater nu og i fremtiden bør intensiveres yderligere. ligesom virksomhederne skal være bedre gearet til at modtage udenlandsk arbejdskraft.

»Den danske model og ikke mindst det danske arbejdsmarked er fantastisk og gang på gang viser Randstads Workmonitor, at vi ligger i toppen, når vi måler på tilfredsheden blandt de danske lønmodtagere. Det er budskaber som dette, som vi skal ud med i udlandet for dermed at initiere at STEM profilerne kigger i retning af Danmark,« siger han.