For at opnå succes i konkurrencebetonede industrier såsom produktion og logistik skal du have de rette kvalifikationer og erfaringer i din arbejdsstyrke. Men forskning viser, at en af de største udfordringer for virksomheder i disse sektorer er at finde de rette kandidater, hvilket potentielt betyder en mangel på 7.9 millioner medarbejdere inden 2030 i den globale produktionsindustri. Hvis det har betydning for dig og din virksomhed, er det vigtigt at være proaktiv og overveje, hvordan du sikrer dig, at du kan identificere, tiltrække og ansætte de rigtige mennesker. Et af de vigtigste aspekter af rekrutteringsprocessen er jobsamtalen. Det er her, at du får et klart billede af de enkelte ansøgere, deres nuværende kompetencer og deres potentiale i din virksomhed.   Samtalerne er din bedste mulighed for at vurdere hvorvidt en kandidat passer til din virksomhed og til den aktuelle stilling ved at fokusere på tre områder:

 • Stillingen - Job fit
 • Lederen - Boss fit
 • Virksomheden - Company fit

Lad os kigge nærmere på hver af disse områder, og se på hvordan du kan understrege vigtigheden af sikkerhed i forbindelse med rekruttering til produktion og logistik.

kuvert

vejledning til jobsamtaler i produktions- og logistikvirksomheder.

download interview guide

job fit.

Først og fremmest skal du sikre dig, at enhver du ansætter, har de nødvendige kvalifikationer for at kunne udføre det pågældende arbejde - og med den kvalitet, du forventer. Det betyder, at du skal finde kandidater, som har de rette kvalifikationer og den rette tekniske viden og erfaring for at kunne få succes med stillingen, men også at de har en oprigtig interesse i arbejdet og en vilje til at videreudvikle sig. Denne entusiasme omkring arbejdet og viljen til professionel udvikling er særdeles vigtig. Der kan være mange mennesker, som besidder de nødvendige kompetencer for at tiltræde en stilling, men for virkelig at trives og opnå de bedste resultater for sig selv og deres arbejdsgivere, skal ansatte være engagerede og motiverede.  Når du er nået til interview-delen i rekrutteringsprocessen, er det derfor vigtigt at forberede målrettede spørgsmål, som vil hjælpe dig med at vurdere, hvor godt den enkelte kandidat passer til jobbet.  En topprioritet for mange virksomheder i produktions- og logistikbranchen er at finde medarbejdere, som er i stand til at benytte særlige systemer eller udstyr. Det kan derfor være essentielt at spørge ind til de værktøjer, kandidaterne har benyttet i tidligere roller, og om de har opnået kvalifikationer eller certificering som følge af særlig træning eller undervisning.Du bør også fokusere på hver enkelt ansøgers performance og produktivitet i tidligere ansættelser. Det kan være ved at stille spørgsmål omkring, hvordan deres produktivitet blev målt, og hvilke metoder de har benyttet for at kunne vedligeholde effektivitet og imødekomme deadlines. Eksempler på spørgsmål for at evaluere job fit:

 • Hvordan så en typisk arbejdsdag ud i dit forrige arbejde?
 • Hvordan målte virksomheden din produktivitet? 
 • Hvilket udstyr havde du ansvaret for at vedligeholde eller reparere?
 • Hvorfor forlod du dit seneste arbejde?

 

kuvert

vejledning til jobsamtaler i produktions- og logistikvirksomheder.

download interview guide

boss fit.

Ud over at få bekræftet om ansøgerne passer godt til en specifik stilling, kan du i samtalefasen også vurdere, hvor kompatible kandidaterne ville være med deres potentielle leder.  Hvor godt en ny medarbejder passer til deres chef og reagerer på deres ledelsesstil har en stor indflydelse på, hvor let de vil integrere sig i din virksomhed, og hvorvidt de får en god start eller ej. Det er ikke bare væsentligt for den nye medarbejders trivsel og produktivitet. Et positivt forhold kan også:

 • Være et godt forbillede for de andre ansatte, der ser deres ledere være imødekommende og støttende over for nye medarbejdere. 
 • Modvirke afbrydelser der kan gå ud over hele arbejdsstyrken, hvis en ny medarbejder har udfordringer i starten af deres ansættelse.

Så hvad kan du gøre for maksimere sandsynligheden for et godt match mellem medarbejder og chef? Igen er det spørgsmålene, du stiller, som er afgørende. Motivation vil være et godt emne at fokusere på. Du kan spørge kandidaten om de har haft særligt motiverende ledere tidligere, og hvad der gjorde dem effektive.Du kan også få en interessant indsigt ved at benytte den modsatte fremgangsmåde og spørge ind til et tidspunkt, hvor kandidaten ikke følte sig motiveret. At bede dem om at give et specifikt eksempel på det og tale om, hvordan de håndterede situationen, kan fortælle dig meget om, hvem de er som individer, men også om den ledelsesstil som passer dem bedst. Eksempler på spørgsmål for at evaluere boss fit:

 • Kan du beskrive den bedste leder, du har haft, og fortælle hvad du værdsatte mest ved vedkommende?
 • Hvilke metoder, som din tidligere leder har benyttet, fandt du inspirerende eller motiverende?
 • Kan du fortælle mig om en leder, som du ikke brød dig om at arbejde med?
 • vad fandt du udfordrende ved vedkommendes tilgang, og hvordan håndterede du situationen?
 hold taler i et bestyrelseslokale
 hold taler i et bestyrelseslokale

company fit.

Ud over job fit og boss fit udvider du dit perspektiv ved at overveje, hvorvidt en kandidat passer ind i din virksomhed i det hele taget. Virksomhedskulturen er et vigtigt aspekt af din forretning og er en slags oplevelse, som du kan tilbyde medarbejdere. Den kan have indflydelse på forskellige elementer af din virksomhed og dine medarbejderes indsats, som er afgørende for din virksomheds succes på den lange bane. Af andre eksempler kan nævnes:

 • Medarbejderengagement
 • Fastholdelse af medarbejdere
 • Produktivitet og effektivitet
 • Kundeforhold
 • Din virksomheds employer brand

Så det er vigtigt at afklare, hvordan du vurderer om en kandidat passer ind i din virksomhed, i arbejdsmiljøet og med dine nuværende medarbejdere.Du kan lægge ud med at spørge ansøgeren om de allerede kender til din virksomhed, og hvordan de forestiller sig det vil være at arbejde for dig. Hvis de kommer med et stærkt svar som afspejler dine egne ideer og din egen forståelse for din virksomhed, kan du betragte det som et tegn på, at de er et godt match. Derudover vil det vise, at de har taget sig tid til at undersøge organisationen og forberede sig til samtalen.Det er også vigtigt at gå i dybden med kandidatens arbejdshistorik. Du kan lære mere om deres erfaringer og forventninger ved at spørge ind til, hvilken slags virksomheder de tidligere har arbejdet for, hvilke erfaringer de har haft størst glæde af, og hvilke udfordringer de har haft.Hvis den pågældende stilling, du skal have besat, indebærer meget teamwork og samarbejde, er det relevant at spørge kandidaten, hvordan vedkommende arbejder med andre. Det kan være give dig relevant indsigt at høre om et tidspunkt, hvor de har haft udfordringer i samarbejdet med en kollega, og hvordan de håndterede situationen. Eksempler på spørgsmål for at evaluere company fit:

 • Hvad tror du, at du vil sætte mest pris på ved at arbejde for os?
 • Hvem har du tidligere været glad for at arbejde for og hvorfor?
 • Hvordan vil du håndtere en situation, hvor du har udfordringer i samarbejdet med en kollega?
 • Foretrækker du at arbejde med andre eller alene?
kuvert

vejledning til jobsamtaler i produktions- og logistikvirksomheder.

download interview guide

husk sikkerhed.

Arbejdsstyrkens helbred og sikkerhed bør være den højeste prioritet for enhver virksomhed. Det er særdeles relevant i industrier såsom produktion og logistik, hvor medarbejderen typisk bruger meget tid på at operere maskiner, styre køretøjer og udføre hårdt arbejde. Mangel på kontrol, viden og opsyn kan bringe dine medarbejderes helbred og sikkerhed i fare.At sørge for en sikker arbejdsplads blev en endnu større prioritet i alle sektorer som en følge af COVID-19. Pandemien tvang alle arbejdsgivere til at overveje alle forholdsregler og sikkerhedsforanstaltninger, der sørgede for, at medarbejdere kunne fortsætte deres arbejde uden at bringe deres helbred i fare.

Selvom størstedelen af ansvaret for medarbejdernes sikkerhed pålægges arbejdsgiver, er det rimeligt for dig at antage, at alle nye ansatte har et grundlæggende kendskab til og forståelse for vigtigheden af et godt helbred og sikkerhed. Med den rigtige tilgang til jobsamtalen kan du afdække ansøgerens kvalifikationer og forståelse for emnet, deres lyst til at lære og hvorvidt de tager sikkerhed alvorligt.

Du kan lægge ud med at spørge dine kandidater om, hvilke sikkerhedsprocedurer- og protokoller, der blev fulgt på deres tidligere arbejde. Hvis de kan give dig et detaljeret og velinformeret svar, kan du føle dig nogenlunde sikker på, at sikkerhed var en prioritet i deres tidligere rolle, og at de har en grundlæggende viden, som du kan bygge videre på. Hvis de på den anden side svarer vagt eller uinteresseret, kan det være en indikation af, at ansøgeren ikke har været synderlig opmærksom på helbred og sikkerhed. Du bør også holde øje med tegn på, om kandidaten betragter sikkerhedsprocedurer mere som irritationer og forhindringer end som prioriteter. Hvis du vil være endnu mere specifik omkring sikkerhed på arbejdspladsen, kan du spørge ind til, hvordan en ansøger ville løfte tunge ting uden at risikere en skade, eller hvad den rette procedure er, når man vil slukke for en gaffeltruck og stige ud af den. Eksempler på spørgsmål for at evaluere viden om helbred og sikkerhed:

 • Hvordan sørgede du for at udføre dit forrige arbejde sikkert? 
 • Hvad ville du gøre, hvis du var vidne til en ulykke eller skade på arbejdspladsen?
 • Hvilke maskiner er du uddannet til at betjene?
 • Hvad ville du gøre, hvis du opdagede at sikkerhedsprotokoller ikke blev fulgt på arbejdspladsen?

Dette er bare nogle få eksempler på metoder og spørgsmål, der kan hjælpe dig med at finde de rette kandidater til din virksomhed.Hvis du kunne tænke dig at vide mere, har vi udarbejdet en grundig vejledning til samtaler med kandidater til produktions- og logistikvirksomheder. Download guiden og få adgang til mange flere spørgsmål, som du med fordel kan stille for at vurdere ansøgernes kvalifikationer og karaktertræk - så du kan føle dig helt sikker på, at du ansætter den rigtige kandidat.

om eksperten
Hans Henrik Davidsen
Hans Henrik Davidsen

Hans Henrik Davidsen

national director - randstad danmark

Hans Henrik har indgående kendskab til og mange års erfaring indenfor rekruttering, bemanding og HR-løsninger. Som en del af Randstad Danmarks ledelsesteam er Hans Henrik med til at sætte retningen og konceptualisere visionen for de enkelte forretningsområder.

hold dig opdateret om de seneste nyheder, trends og tendenser om rekruttering og arbejdsmarkedet.

tilmeld