Da pandemien ramte os, tog det kun få dage, før forsyningskæden var utilstrækkelig og påvirkede produktionsanlæg over hele verden. Da de ikke kunne sikre sig de nødvendige materialer, havde mange organisationer intet andet valg end at sænke eller endda standse produktionen. Disse udfordringer i forsyningskæden forårsagede en dominoeffekt, som gjorde butikshylderne tomme, og forbrugerne kæmpede for at finde de varer, de havde brug for.

Selv om pandemien nu er aftagende, er der stadig udfordringer i forsyningskæden. Mange eksperter er enige om, at forsyningskæden kan være utilstrækkelig i mindst to år endnu, hvis ikke længere. Som producent ved du allerede, at det ikke er nok bare at vente på, at tingene bliver bedre. Tiden er inde til at gennemgå dine supply chain-processer og styrke dit eksisterende netværk.

Før du kan starte denne proces, er det dog vigtigt at forstå årsagerne bag de nuværende udfordringer i forsyningskæden og hvordan krisen specifikt påvirker produktionsindustrien. I denne artikel ser vi nærmere på, hvilken indvirkning forsyningskrisen har på produktionsindustrien.

magnifying glass illustration

hvad skyldes de nuværende udfordringer i forsyningskæden?

download guide

hvad er forsyningsknaphed?

Forsyningskæden er rygraden i produktionsindustrien. Det er processen med at sikre de dele, varer og råmaterialer, der er nødvendige for at færdiggøre produktionen af specifikke varer og produkter. Forsyningskæden i produktionsindustrien er yderst kompleks. Den omfatter samarbejde med forskellige leverandører og styring af forsendelses- og leveringsprocesser.

En mangel i forsyningskæden skyldes en eller flere afbrydelser i disse processer. Det er ikke en ny udfordring for producenterne. Det nye er imidlertid antallet af udfordringer, der påvirker flere punkter i forsyningskæden på samme tid. Disse udfordringer forårsagede igen en dominoeffekt, som i sidste ende påvirkede næsten alle produktionsanlæg i verden.

hvorfor er der forsyningsmangel?

Som nævnt ovenfor er forsyningsmangel ikke en ny udfordring for produktionsindustrien. Virksomhederne er vant til at afhjælpe mindre udfordringer i forsyningskæden uden at det typisk medfører omfattende forsinkelser i produktionen. Den nuværende forsyningsknaphed kan ikke tilskrives én begivenhed, og selvom det er uomtvisteligt, at pandemien havde stor betydning på forsyningskæderne, er udfordringerne langt mere komplekse. Selv om den nuværende forsyningskrise sandsynligvis vil blive analyseret i mange år fremover, er der allerede blevet identificeret flere årsager, herunder:

mangel på medarbejdere

FN's Internationale Arbejdsorganisation oplyser, at når man medregner både nedsat arbejdstid og faktisk tab af arbejdspladser, var der et samlet tab af 255 millioner arbejdspladser over hele verden på grund af pandemien og et fald på 4,4 % i det globale bruttonationalprodukt under pandemien.

I dag står produktionsindustrien stadig over for en betydelig mangel på arbejdskraft, som ikke forventes at ophøre inden for den nærmeste fremtid. National Association of Manufacturers forudser faktisk, at over 2 millioner job i produktionsindustrien vil være ubesatte i 2030 alene i USA. Manglen på arbejdskraft i industrien i Danmark har ligeledes været stødt stigende over de senere år. For at eskalere tingene yderligere gør den voksende kvalifikationskløft det endnu vanskeligere for producenterne at finde de kvalificerede medarbejdere, der er nødvendige for at kunne implementere teknologi, der kan hjælpe med at strømline processerne i forsyningskæden.

quote icon

Over 2 millioner produktionsjobs vil være ubesatte i 2030 alene i USA.

NAM

For eksempel gør et efterslæb, ansporet af manglen på arbejdskraft, på raffinaderier over hele verden det vanskeligt for producenterne at skaffe de råmaterialer, de har brug for, såsom kobber, zink og jern. En betydelig mangel på arbejdskraft i transportbranchen gør det også vanskeligt for producenterne både at skaffe de forsyninger, de har brug for, og levere slutprodukter til forbrugeren.

tæt på kapacitetsgrænse

I de seneste år har mange virksomheder valgt at have en mindre lagerbeholdning onsite og i stedet stole på, at deres forsyningskæde kan levere efter behov. Denne model, hvor man kører tæt på kapacitetsgrænsen, hjælper organisationer med at spare penge, reducere spild og forbedre effektiviteten i forsyningskæden.

For det meste fungerer denne forretningsmodel godt, og organisationerne er i stand til at sikre sig de materialer, de havde brug for, når de havde brug for dem. Mangler i forsyningskæden var hidtil begrænset til en type materiale eller til en bestemt region, og producenterne var i stand til at finde alternative løsninger for at minimere produktionsforsinkelser.

Da pandemien ramte, ændrede alt sig. Både produktion og transport af råvarer og forsyninger gik i stå eller blev betydeligt forsinket. På grund af begrænsede lagre hos den enkelte virksomhed stod mange producenter over for alvorlig mangel i løbet af få dage eller uger.

For at overvinde denne udfordring begyndte flere prodcenter igen at øge deres lagerbeholdninger. 

image
image
magnifying glass illustration

hvad skyldes de nuværende udfordringer i forsyningskæden?

download guide

mangel på diversificeret forsyningskædenetværk

Producenterne opretholder meget komplekse forsyningskædenetværk for at skaffe de materialer, der er nødvendige for produktionen. Naturligvis søger de fleste virksomheder efter omkostningseffektive leverandører, der tilbyder de kvalitetsmaterialer, de ønsker. Efterhånden som logistikindustrien er blevet mere globalt sammenflettet, har flere producenter sat deres lid til såvel nationale som internationale leverandører, hvilket fungerede godt indtil COVID-19 ramte.

Lukning af grænserne standsede imidlertid en del af den internationale handel, hvilket gjorde det umuligt for producenterne at skaffe de materialer, der var nødvendige for produktionen. I denne periode måtte producenterne kæmpe for at finde alternative lokale og regionale leverandører, der kunne udfylde hullet. I nogle tilfælde var det simpelthen ikke muligt, hvilket standsede produktionen helt.

For eksempel førte manglen på halvlederchips til betydelige produktionsforsinkelser i bil- og elektronikindustrien. Faktisk viser en nylig undersøgelse, at den globale bilindustri mistede op til 110 mia. dollars på grund af denne mangel i 2021.

Efterhånden som den nationale og internationale handel er begyndt at stabilisere sig efter pandemien, giver 93 % af lederne i forsyningskæden udtryk for, at de vil opbygge mere fleksible og modstandsdygtige forsyningsnetværk.

hvordan påvirker krisen i forsyningskæden producenterne?

Den igangværende krise i forsyningskæden er ikke kun frustrerende for globale producenter. Den påvirker virksomhederne betydeligt på en række områder, såsom:

længere produktionstid

Udfordringer i forsyningskæden resulterer i længere produktionstider for producenterne, hvilket er både dyrt og tidskrævende. Hvis virksomhederne ikke kan sikre sig de råvarer, de har brug for, har de ofte ikke andet valg end at standse produktionen, indtil de nødvendige forsyninger er leveret.

En del af problemet er producenternes manglende evne til at forudsige deres fremtidige behov. For at produktionen kan køre gnidningsløst, skal producenterne vide præcist, hvilke forsyninger de har brug for, og hvornår de har brug for dem. Hvis de ikke har denne indsigt, kan det være en hindring for virksomhedens evne til at skaffe de omkostningseffektive forsyninger, de skal bruge.

Virkeligheden er, at vi lever i en tid uden fortilfælde, og forbrugernes efterspørgsel svinger så hurtigt, at det er svært for virksomhederne at følge med. Producenter, der stadig benytter forældede regneark til at styre deres forsyningskæde og -processer, vil have svært ved at forudsige fremtidige behov præcist.

Heldigvis har supply chain-teknologien gjort store fremskridt i de seneste år. Faktisk kan den rigtige teknologi forbedre producenternes evne til at forudsige fremtidige behov og hjælpe dem med at styre deres forsyningskæde bedre.

magnifying glass illustration

hvad skyldes de nuværende udfordringer i forsyningskæden?

download guide

højere omkostninger

Undersøgelser viser, at den nuværende krise i forsyningskæden kan koste virksomhederne op til 45 % af deres årlige omsætning i løbet af 10 år. Nogle af disse tab skyldes højere materiale- og driftsomkostninger.

For det første har den øgede efterspørgsel efter visse leverancer, såsom ovennævnte halvledere, kombineret med den fortsatte inflationsbekymring givet anledning til en stigning i materialeomkostningerne. Selv om producenterne kan lægge nogle af disse ekstra udgifter over på forbrugerne, er der en reel fare for at overvurdere prisen i forhold til deres målgruppe.

For det andet øger længere produktionstider sammen med øgede lønninger også de samlede produktionsomkostninger. I produktionsindustrien var der en lønstigning på 6 % i 2021. Det lyder måske ikke af meget, men i en tid, hvor virksomhederne forsøger at kontrollere omkostningerne, er enhver form for lønstigning vanskelig at håndtere.

Endelig har konflikten mellem Rusland og Ukraine ført til højere omkostninger på benzin, el og gas. For producenterne betyder denne stigning i benzinpriserne højere transportomkostninger for varer og materialer, der kommer ind og ud af fabrikken, ligesom stigende elpriser koster industrivirksomheder tocifrede millionbeløb, hvilket har enorm betydning for produktionen.

reduceret kundetilfredshed

En nylig undersøgelse viste, at 57 % af forbrugerne er blevet personligt berørt af forsyningskædens mangel på varer. Undersøgelsen viser også, at 52 % af forbrugerne har planer om at afstå fra at købe varer, der sendes fra udlandet, og 36 % vil søge andre steder hen, hvis det tager mere end to dage at modtage deres varer.

Det er foruroligende nyheder for producenter, der stadig kæmper med flere udfordringer i forsyningskæden. Den manglende evne til at forsyne forbrugerne med de produkter, de ønsker, i tide kan få dem til at miste kunder. Producenter, der ikke er i stand til at afbøde virkningerne af den nuværende forsyningskrise, er i reel risiko for at miste deres virksomhed.

hvilke skridt tager producenterne for at overvinde denne udfordring?

Producenter, der håber at forblive konkurrencedygtige i de kommende år, må tage skridt nu for at forbedre effektiviteten i deres forsyningskæde. Her er et hurtigt overblik over nogle af de skridt, som producenterne tager for at overvinde disse udfordringer.

opgradering af supply chain-teknologi

Excel-regneark er ikke længere en effektiv måde at administrere supply chain-processer på. Virkeligheden er, at disse forsyningskæden og forbrugernes krav er blevet for komplekse til at blive håndteret manuelt. Faktisk viser undersøgelser, at de mest succesfulde virksomheder var 2,5 gange mere tilbøjelige til at investere i supply chain-teknologi og avancerede analyser. Virksomheder, der ønsker at overleve på markedet i dag, bør kraftigt overveje at opgradere deres nuværende supply chain-processer til at omfatte avanceret teknologi.

forbedret ansættelsesstrategi

Det er et must for producenter at kunne besætte ledige stillinger både på ledelsesniveau og på fabriksgulvet. Desværre gør den vedvarende mangel på arbejdskraft og den voksende mangel på kvalifikationer dette ekstremt udfordrende for producenterne. Faktisk anser 78 % af arbejdsgiverne det som deres største udfordring i 2022 at sikre sig de rette medarbejdere. Virksomhederne er nødt til at udvikle en stærk ansættelsespraksis til at identificere og tiltrække de kvalificerede kandidater, de har brug for, f.eks. ved at opbygge et stærkt employer brand, investere i HR-teknologi og udvikle et omfattende fastholdelsesprogram.

Hvis du f.eks. investerer i vikarer, kan du hjælpe din virksomhed med at få fat i de medarbejdere, I har brug for på et meget konkurrencepræget arbejdsmarked. Faktisk kan vikarer gøre det muligt for din virksomhed at udvide og reducere antallet af medarbejdere efter behov for at imødekomme produktionskravene i et skiftende marked. Hos Randstad kan vi hjælpe dig med denne proces. Vi leverer end-to-end-ydelser og kan håndtere alt fra ansættelse af midlertidigere medarbejdere til vagtplanlægning afhængigt af din virksomheds specifikke behov.

investering i uddannelse af medarbejdere

Med en øget efterspørgsel efter supply chain-teknologi følger også en øget efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft til at anvende denne software. For at overvinde denne udfordring investerer flere virksomheder i uddannelse af deres eksisterende medarbejdere, så de opnår de tekniske færdigheder, som virksomheden har brug for både nu og i fremtiden. Der er f.eks. stor efterspørgsel efter medarbejdere med erfaring i at bruge lagerstyringssoftware og lagerstyringssystemer. Arbejdsgiverne er også på udkig efter kandidater med dataanalytisk erfaring og bløde færdigheder, såsom kritisk tænkning og tilpasningsevne, som er vigtige egenskaber ift læring og udvikling.

opbyg et diversificeret forsyningskædenetværk

En af de udfordringer i forsyningskæden, som pandemien afslørede, var manglen på et diversificeret forsyningsnetværk. Producenter, der i høj grad var afhængige af internationale leverandører, løb ind i store problemer, da grænserne blev lukket. For at forhindre, at dette sker igen, har 90 % af producenterne forpligtet sig til at opbygge et diversificeret leverandørnetværk, der omfatter lokale og regionale leverandører.  

magnifying glass illustration

hvad skyldes de nuværende udfordringer i forsyningskæden?

download guide
om eksperten
author lars kjaerulf
author lars kjaerulf

Lars Kjærulf

director, operational talent solutions

Lars er overordnet ansvarlig for Randstad Operational Talent Solutions og Randstad Inhouse Services i Danmark. Lars har en stærk forståelse for virksomheders HR-udfordringer og begrænsninger og bidrager med sine mange års erfaring indenfor bemandingsløsninger, personaleoptimeringer og procesoptimering til at skabe værdi for vores kunder med behov for en stor fleksibel arbejdsstyrke.

hold dig opdateret om de seneste nyheder, trends og tendenser om rekruttering og arbejdsmarkedet.

tilmeld