Verdensmålene er suset ind på ledelsesgangene og ikke mindst i HR. Helt overordnet handler det om, at vi frem til 2030 skal arbejde for øget bæredygtighed for såvel mennesker som planeten.

De 17 verdensmål, der handler om bæredygtig udvikling er naturligvis essentielle for alle virksomheder, og det er ifølge HR direktør i Randstad, Tine Ryg Cebrian, meget positivt, at der sættes fokus på dette, for det kan alt andet lige være med til at sikre, at vi også reelt flytter os.»De 17 verdensmål favner bredt, og det er helt sikkert noget, som vi i Randstad har for øje. Der er naturligvis nogle mål, man som virksomhed har lettere ved at påvirke end andre, og så er det væsentligt, at man sætter ind og gør en forskel,« siger hun. Og hun påpeger samtidig, at der er nogle mål, som Randstad altid arbejder for.

quote icon

Som formidler af job, hvor vi dagligt sender mere end 750.000 medarbejdere i arbejde rundt om i verdenen har vores forretning naturligvis indflydelse på rigtig mange af de 17 verdensmål – særligt mål fem og otte, der handler om ligeberettigelse og det at skabe anstændige job og økonomisk vækst falder ned i vores kurv. Men ellers har målene generelt vores bevågenhed. Jeg tror da også at arbejder man ikke herefter - enten eksplicit eller implicit - så vil man ikke være at finde i markedet på sigt.

Tine Ryg Cebrian
HR director Randstad Denmark

Claus Frier er stifter af virksomheden ”Areason”, der arbejder og rådgiver omkring de 17 verdensmål, og han er heller ikke i tvivl om vigtigheden.»Verdensmålene er for de fleste virksomheder et væsentligt element af den kontekst, som de opererer i, og det er forretningsmæssigt risikabelt at ignorere dem. Der er lavet beregninger af, hvor mange penge – hvor meget forretning – der er i at løse de globale problemer. Globalt er det et svimlende beløb, og Udenrigsministeriet anslår, at der for danske virksomheder er et marked på 400 mia. kr. Det er et marked, hvor traditionelle produkter og forretningsmodeller i høj grad må vige pladsen for nye – og den udvikling er i fuld gang,« siger han

Vigtige i et rekrutteringsperspektiv

Og særligt i et rekrutteringsperspektiv mener både Tine Cebrian og Claus Frier, at det er væsentligt at fokusere på verdensmålene.

»Jeg mener, at det er afgørende, at man skeler til verdensmålene i et rekrutteringsperspektiv, og at man ikke mindst sørger for ”walk the talk”. Følger du ikke et etisk kodeks, som jo er fundamentet for mange af målene, vil du blive udfordret som virksomhed i forbindelse med tiltrækning«, siger Tine Ryg Cebrian, hvilket Claus Frier også understreger. »For et par måneder siden hørte jeg et foredrag af en HR-direktør fra Unilever, og hun fortalte om virksomhedens arbejde med begrebet ’purpose’. Unilever har i mange år har været meget anerkendt for sit arbejde med bæredygtighed og med verdensmålene. Virksomheden arbejder med ’purpose’ ud fra tre antagelser eller overbevisninger: ”purpose makes products grow”, ”purpose makes business last”, og ”purpose makes people thrive”. Det kan virke så selvfølgeligt, at man næsten ikke kan få sig selv til at reflektere mere over dem, og det gælder ikke mindst sidstnævnte – at medarbejdere trives i jobbet, når de ser et formål med det, de gør. Men måske er det ikke så selvfølgeligt at være bevidst om sit formål, og måske er det ikke altid særligt udførligt beskrevet som en kernefortælling for virksomheden. Når man rekrutterer medarbejdere, der gerne vil have et meningsfuldt job og i stigende grad er bevidste om verdensmålene og nødvendigheden af en bæredygtig udvikling, så er det oplagt at have den bevidsthed og fortællingen på plads.« siger Claus Frier.

Verdensmålene er vedvarende

Claus Frier er da heller ikke i tvivl om at verdensmålene er kommet for at blive.Verdensmålene har som bekendt en lang forhistorie. Brundtland-rapporten introducerede begrebet ’bæredygtig udvikling’ tilbage i 1987 og var et oplæg til Rio-konferencen i 1992, og siden da har bæredygtighed været på den globale politiske dagsorden med topmøder i FN med jævne mellemrum. Arbejdet med bæredygtig udvikling hviler på én helt basal erkendelse – at verdenssamfundet som helhed har en række problemer, som kun kan løses samlet – altså ikke ét ad gangen – og i fællesskab. Temaerne (sult, fattigdom, klima, korruption osv.) har været stort set de samme hele vejen, og det, som Verdensmålene fra 2015 har betydet, er en konkretisering af visionen og udfordringerne. Man må tro på, at målene bliver nået, men jeg er helt overbevist om, at de i en eller anden form er kommet for at blive. Ingen virksomheder eller offentlige organisationer vil kunne se bort fra, at de er en del af en global sammenhæng, som de skal kunne navigere i.

verdensmalene
verdensmalene