Din virksomheds succes afhænger af mennesker - uanset din organisations branche, størrelse eller type. 

Hvis du vil have tilfredse kunder, være foran dine konkurrenter og være på forkant med de seneste trends, udfordringer og muligheder i din branche, er du afhængig af stærke og pålidelige medarbejdere.

Netop derfor bør håndtering af fravær altid være en prioritering for arbejdsgivere. Fravær, som ikke er planlagt, er et uundgåeligt aspekt i enhver virksomheds drift, men det er vigtigt at være klar over, hvornår det fysiske fravær tager overhånd og dermed kan ende med at modarbejde din virksomheds produktivitet.

image

fravær på arbejdspladsen: forstå og håndter et kritisk problem.

download guide

Ifølge forskning foretaget af Integrated Benefits Institute koster det amerikanske arbejdsgivere 350 mia. dollars (432 mia. euro) i produktionstab på grund af fysisk fravær alene. I U.K. har man estimeret at medarbejderes fravær sammenlagt vil have kostet den engelske økonomi 26 mia. pund (28.7 mia. euro) ved år 2030.

Ved at se på de hyppigste årsager til fysisk fravær på arbejdspladsen, får du en større forståelse for emnet og for, hvordan det påvirker din virksomhed. Så er du bedre rustet til at udarbejde en effektiv handlingsplan.

fysiske skader eller sygdom.

Diverse fysiske klager - som oftest skader eller sygdom - udgør en stor del af årsagen til fysisk fravær på arbejdspladsen. Det kan især være udfordrende for arbejdsgivere i vintermånederne, hvor der er flere tilfælde af virus, forkølelser og influenza.  

COVID-19 pandemien har givet os et ekstremt eksempel på, hvilken voldsom effekt fysisk sygdom kan have på medarbejderstaben. I EU var 22.3 mio. mennesker fraværende fra arbejdspladsen i det første kvartal i 2020 (hvor det første tilfælde af corona blev bekræftet i Europa) - steget fra 18.5 mio i det foregående kvartal. I Q2 2020 var tallet næsten fordoblet til 40.9 millioner - et niveau af fysisk fravær som skabte kæmpe udfordringer på HR-området for arbejdsgivere.

Aktivt at motivere dine medarbejdere til at holde sig fysisk aktive og føre en sund livsstil kan gavne din virksomhed lige så meget, som det gavner den enkelte medarbejder. Overvej strategier som at:

  • Belønne eller indføre gamification-ordninger, der opfordrer medarbejderne til at at gå eller cykle på arbejde.
  • Sørge for at de, som overvejende har siddende arbejde, tager nok pauser til at rejse sig og bevæge sig.
  • Promovere mærkedage, der har fokus på helbredet som for eksempel World No Tobacco Day eller "Vi cykler til arbejde".
  • Sørge for, at der er gratis sunde snacks til rådighed.

mental sundhed.

Engang var fysisk sygdom den eneste gyldige årsag til fravær, sådan er det heldigvis ikke længere. I de seneste år er der kommet en større anerkendelse af, at vores psykiske helbred er lige så vigtigt som vores fysiske helbred - ikke kun når det kommer til at møde fysisk på arbejde men også kvaliteten af det arbejde, vi laver.

CDC (Det amerikanske svar på Statens Serum Institut) kalder psykisk lidelse for en af de sværeste udfordringer for helbredet i USA, da næsten én ud af fem voksne er kendt med én eller anden form for sindslidelse i 2016. 

Ifølge UK’s Mental Health Foundation oplever næsten 15% af alle mennesker udfordringer med deres mentale helbred på arbejdspladsen - altså næsten en sjettedel af samtlige ansatte. Undersøgelsen viste også, at hjælp eller ordninger til medarbejdere til gavn for deres mentale helbred, kunne betyde en besparelse på 8 mia. pund (8.7 mia euro) om året for engelske arbejdsgivere.

image

fravær på arbejdspladsen: forstå og håndter et kritisk problem.

download guide
asiatisk kvinde smilende
asiatisk kvinde smilende

Så hvad kan du gøre som arbejdsgiver for at anerkende vigtigheden af et godt mentalt helbred for dine medarbejdere?

Det første skridt er at have en åben og ærlig dialog om emnet for at nedbryde tabuet og at opfordre medarbejdere til at tale med deres kolleger eller ledere, hvis de har brug for hjælp. Det kan være en stor hjælp at give dine ansatte adgang til værdifulde ressourcer såsom workshops, seminarer og online tilgængeligt information om mental sundhed.  

At opfordre de ansatte til at have gode fysiske vaner, såsom at holde sig fysisk aktiv og spise sundt, vil også bidrage til deres mentale sundhed. 

Enhver investering du foretager dig til fordel for din medarbejderstabs mentale sundhed vil være opvejet i resultatet af det lavere fysiske fravær. Derudover vil tilfælde af psykisk fravær - altså det, at produktiviteten falder fordi ansatte møder på arbejde, selvom de ikke føler sig helt raske - også falde. 

mobning og chikane.

Hvis mobning og chikane er et problem på din arbejdsplads, er det sandsynligt, at du vil opleve et større fravær, da mennesker som udsættes for dette oftest vil tage fridage på grund af stress og angst. 

Desværre er dette et meget hyppigt problem. En undersøgelse fra 2019 fra Monster.com viste at næsten 94% af de adspurgte respondenter havde oplevet mobning på arbejdet, hvor det til sammenligning var 75% i 2008 i et lignende studie. Det mest overraskende er, at mere end halvdelen (51%) af respondenterne i ovenstående undersøgelse nævner, at de har været udsat for mobning af en chef eller leder.  

Dette er tydeligvis et problem, som kræver en velovervejet men alvorlig respons fra HR- afdelingerne. Her er nogle forslag til tiltag, som du kan overveje:

  • Lav en særlig politik, der definerer hvilken adfærd, der betragtes som mobning eller chikane, og hvilke konsekvenser sådan en adfærd vil medføre. 
  • Gør det muligt for de ansatte at melde mobning og chikane på en tryg og fortrolig måde.
  • Skab helt klare undersøgelsesprocedurer og tidsrammer for anmeldelser og tilkendegivelser af mobning og chikane.
  • Sørg for løbende at gennemgå politikkerne og anmod om feedback, så det sikres, at de lever op til deres formål.

jobsøgning.

En anden hyppig årsag til fravær er i forbindelse med jobsamtaler til andet arbejde, hvis medarbejderen ikke ønsker at gøre brug af en ferie-fridag eller lignende. Medarbejderen kan også melde sig syg for at få mere tid til at lede efter andet arbejde, opdatere deres CV eller skrive ansøgninger. 

Dette er et andet eksempel på,  hvorfor det er vigtigt for virksomheden at have en klar fraværspolitik. 

Nogle arbejdsgivere er villige til at lade ansatte tage til jobsamtaler i arbejdstiden. Det kan på den ene side lyde som en opfordring, der skaber større udskiftning af medarbejdere, men frihed under ansvar kan også være medvirkende til, at de ansatte får større arbejdsglæde og dermed er mindre tilbøjelige til at ønske at skifte job i første omgang.

Hvis fysisk fravær er en udfordring på din arbejdsplads, og du tænker at jobsøgning kan være en medvirkende faktor, så er det muligvis et tegn på, at du skal genoverveje dine ansættelsesmetoder, og måden du motiverer dine medarbejdere. 

Vi har skrevet en lille og udførlig vejledning over fysisk fravær på arbejdspladsen, som fremhæver nogle måder at gribe udfordringen an på.

image

fravær på arbejdspladsen: forstå og håndter et kritisk problem.

download guide
om eksperten
author lars kjaerulf
author lars kjaerulf

Lars Kjærulf

director inhouse services

Lars er overordnet ansvarlig for Randstad Inhouse Services i Danmark. Lars har en stærk forståelse for virksomheders HR-udfordringer og begrænsninger og bidrager med sine mange års erfaring indenfor bemandingsløsninger, personaleoptimeringer og procesoptimering til at skabe værdi for vores kunder med behov for en stor fleksibel arbejdsstyrke.

hold dig opdateret om de seneste nyheder, trends og tendenser om rekruttering og arbejdsmarkedet.

tilmeld