find info om jobbet som HR manager

Som HR manager er du virksomhedens vigtigste brik i bestræbelserne på at spotte problemer i arbejdsgangen og i relationen mellem medarbejdere. Du styrer de overordnede tiltag i firmaets HR afdeling for at komme eventuelle problemer til livs og optimere arbejdsgangen. Som HR manager fører du også tilsyn med rekrutteringsprocessen såvel som planlægningen og afholdelsen af diverse medarbejdersamtaler og oplæringsmoduler.

Interesseret i at høre mere om arbejdet som HR manager, så læs med i denne artikel, hvor vi stiller skarpt på løn, arbejdsopgaver og karrieremuligheder indenfor HR manager faget.

ledige stillinger
1

hvad er en HR manager?

HR managere bidrager til en virksomheds succes ved at håndtere spørgsmål og anliggender vedrørende medarbejderne og maksimere deres værdi for virksomheden. Arbejdet som HR manager omfatter rekruttering af nye medarbejdere samt administration af eksisterende medarbejdere for at sikre, at de pågældende medarbejdere bliver eller forbliver værdifulde aktiver for virksomheden. Ud over præstationsstyring håndterer du også forfremmelser, uddannelse og udvikling af alle medarbejderne i virksomheden.

For at kunne skabe succes i arbejdet som HR manager skal du fokusere på de enkelte medarbejderes behov og selve arbejdsmiljøet. Det er for eksempel vigtigt at sikre, at medarbejderne opererer i et gunstigt arbejdsmiljø, som netop kan bidrage til at øge deres produktivitet. Ud over at støtte virksomhedens medarbejdere indebærer stillingen også håndtering af de mindre behagelige aspekter af ansættelsen. Du skal eksempelvis håndtere overtrædelser af personalepolitikken, afskedigelse af medarbejdere og eventuelle sanktioner mod medarbejdere.

Dit specifikke ansvar kan variere afhængigt af virksomhedens størrelse. Små virksomheder har normalt én HR manager til at dække alle arbejdsroller, mens du i en større virksomhed sandsynligvis skal håndtere ét aspekt af medarbejderstyringen.

Har du den rette flair for udvikling og optimering af medarbejderstaben i en virksomhed? Og lyder jobbet som HR manager som noget for dig? Så læs for at få indblik i hvilke kompetencer og kvalifikationer, der skal til for at trives i jobbet som HR manager.

image
image
Se ledige HR manager stillinger
2

gennemsnitslønnen for en HR manager

En HR managers løn kan variere en del afhængigt af flere forskellige faktorer. Ifølge lønstatistikker fra Djøf er gennemsnitslønnen på cirka 76.000 kroner om måneden før skat (inklusiv pension og bonus). Den nedre lønkvartil ligger på cirka 57.000 kroner om måneden, mens den øvre lønkvartil ligger på cirka 91.000 kroner om måneden før skat (inklusiv bonus og pension).

faktorer der kan spille ind på en HR managers løn

En HR managers løn er ofte afhængig af størrelsen på virksomheden eller organisationen, som den pågældende HR manager er ansat i. Personens erfaring og ekspertise kan også spille kraftigt ind på lønniveauet, ligesom omfanget af ansvar og opgaver spiller en væsentlig rolle. 

Din geografiske lokation kan også spille ind på lønnen. I områder med større leveomkostninger, hvor der tilmed er større efterspørgsel vil lønnen ofte ligge højere end gennemsnittet. For Danmarks vedkommende vil en HR managers løn derfor oftest være højere i storbyområderne og i særdeleshed hovedstadsområdet.

find ledige stillinger
3

typer af HR managere

I en mindre virksomhed vil du som HR manager varetage mange af de respektive HR-opgaver, mens du som HR manager i en større virksomhed ofte vil fokusere på en af følgende områder:

to kolleger, der arbejder i et bestyrelseslokale
to kolleger, der arbejder i et bestyrelseslokale
4

arbejdet som HR manager

For at kunne skabe succes i jobbet som HR manager skal du have en særlig evne til at spotte talent og samtidig besidde den rette ekspertise til at kunne organisere personalet i en virksomhed. Nedenfor går vi i dybden med nogle af de ansvarsområder og daglige opgaver, som en HR manager typisk kan have.

arbejdsopgaver og ansvarsområder

En HR managers arbejdsopgaver og ansvarsområder omfatter blandt andet:

Rekruttering og udvælgelsle:

Som HR manager arbejder du sammen med forskellige interessenter i bestræbelserne på at besætte din arbejdsgiveres ledige stillinger i virksomheden. Din primære rolle er her at sikre, at de interne ansættelsespolitikker overholdes, og at virksomheden overholder de overordnede regler på området.

Håndtering af lønmæssige og administrative opgaver: 

Dine administrative opgaver som HR manager kan blandt andet omfatte planlægning af medarbejderforhold, lønadministration og opbevaring af medarbejder journaler. Når du planlægger medarbejderforhold, skal du tildele lige mange arbejdstimer baseret på jobgrupper og sikre, at alle medarbejdere får de nødvendige fridage og passende pauser med jævne mellemrum. Det er også din opgave at sikre, at reglerne overholdes i forbindelse med korrekt opbevaring af journaler og medarbejder filer.

Sikring af sundhed og sikkerhed:

HR managere sørger også for, at medarbejderne faciliteres med det rette sikkerhedsudstyr i forbindelse med udførelsen af deres respektive arbejdsopgaver. HR managere er med til at minimere risikoen for arbejdsulykker ved netop at sørge for, at de gældende sikkerheds- og sundheds reglementer overholdes. Sikring af sikkerhedsforanstaltningerne er også med til at opretholde virksomhedens produktion og omsætning.

Håndtering af IT-systemer: 

I dag er HR manageres administrative opgaver væsentligt mindsket grundet den tilgængelige software og teknologi indenfor HR-området. Administrationen af løn er nu automatiseret via lønsystemer, og HR-managere kan opbevare alle optegnelser i ét system og bruge det til at udføre alle funktioner. Som HR manager benytter du i dag computerprogrammer til alt lige fra planlægning af medarbejderforhold, præstationsstyring og præstationsvurdering samt overvågning af de respektive medarbejdere.

ledige stillinger
5

arbejdsmiljø og arbejdstider

Du kan arbejde som HR manager i en bred vifte af virksomheder på tværs af brancher og industrier. Du kan eksempelvis arbejde på offentlige kontorer, rekruttere og lede medarbejdere for offentlige institutioner. HR managere benyttes også i professionelle, videnskabelige og tekniske konsulentfirmaer. De fleste fremstillingsvirksomheder har også behov for HR managere til at håndtere arbejdsforhold og spørgsmål vedrørende arbejdsmiljø. 

Uanset hvilken branche du arbejder i, vil du som oftest arbejde fra et kontor og med kun et minimum af opgaver udenfor kontoret. Det kan for eksempel være i forbindelse med deltagelse i konferencer og workshops. Som HR manager er det også muligt at arbejde hjemmefra eller udføre alle dine opgaver i form af fjernarbejde. Den øgede anvendelse af forskellige teknologier til HR-forvaltning har især begunstiget forholdene vedrørende fjernarbejde.

hvem er dine kolleger?

Som HR manager kan dine kolleger omfatte alt lige fra HR konsulenter, HR business partnere og HR chefer. Du vil dog også skulle arbejde tæt sammen med andre ledere og teamledere samt lønbogholdere og andre administrative medarbejdere. Dine kolleger kan også være fra andre afdelinger i virksomheden, afhængig af virksomhedens størrelse. 

arbejdstider

Som HR-chef begynder din arbejdsdag typisk klokken 08.00 eller 09.00 om morgenen og slutter ved 16-17-tiden om eftermiddagen. Der forekommer ikke meget overarbejde, men i tilfælde af deadlines og travlhed kan du blive nødsaget til at udvide din arbejdstid til også at omfatte aften- eller weekendarbejde i korte perioder. De fleste HR manager jobs er fuldtidsstillinger, men det er visse steder også muligt at arbejde på deltid i eller i form af fjernarbejde. Arbejdet kan også omfatte en del transport, eksempelvis i forbindelse med uddannelses- og udviklings workshops eller hvis du skal deltage i konferencer. Udlandsrejser er knapt så hyppige, medmindre du arbejder for en multinational virksomhed.

image
image
6

uddannelse og karrieremuligheder

Arbejdet som HR manager er oftest en position, man har arbejdet sig henimod via henholdsvis erhvervserfaring og uddannelse. Som udgangspunkt kan man tage en 2-årig kandidatuddannelse i Human Ressource Management (HRM), hvis man har en relevant bachelorgrad indenfor eksempelvis erhvervsøkonomi eller erhvervsjura. Har du eventuelt allerede berørt dele af HR-området eller har lignende relevant arbejde, vil du kunne tage en 3-årig akademiuddannelse i HR på en af de danske erhvervsakademier. Her lærer du blandt andet om kompetence- og organisationsudvikling og får indblik i rekruttering og udvikling af medarbejdere i en virksomhed.

færdigheder og kompetencer

Som HR manager skal du helst besidde følgende kvaliteter og færdigheder:

Kommunikation: 

Du skal besidde fremragende kommunikationsevner, da en af dine fineste opgaver er at rekruttere de bedste talenter i branchen til din virksomhed. Gode kommunikationsevner vil også gavne dig, når du skal give klare instruktioner til medarbejderne og rapportere om fremskridtene i din afdeling til de pågældende interessenter. Kendskab til forskellige kommunikationsformer vil være afgørende i bestræbelserne på at skabe transparens og i sidste ende succes.

Stærke administrative evner: 

Da dine arbejdsopgaver omfatter planlægning og arkivering, er det også vigtigt at besidde administrative færdigheder, som kan hjælpe dig med at håndtere dine opgaver på den mest effektive og optimale måde. Det er vigtigt at kunne organisere sine opgaver for at undgå forglemmelser eller overskridelse af deadlines.

Handlekraft og forudseenhed: 

Forudseenhed og handlekraft er vigtige aspekter i arbejdet som HR manager. Du skal netop besidde evnen til at kunne fange problemer i opløbet eller decideret forudse, hvor eventuelle problemer kan være ved at opstå. På den måde sikrer du, at en konflikt eller problemstilling ikke eskalerer. Du skal også sørge for at være proaktiv og handlekraftig i forbindelse med sporing og implementering af nye HR-teknologier og tendenser, som kan bidrage til optimering af arbejdskulturen og medarbejderudviklingen.

Færdigheder indenfor coaching: 

Uddannelse og udvikling af medarbejdere sikrer vækst og motiverer medarbejderne. Du har derfor brug for coachingfærdigheder for at kunne uddanne medarbejdere og tilrettelægge workshops for faglig udvikling. Disse færdigheder er også nyttige i forbindelse med onboarding.

karrieremuligheder

HR managere har en betydelig indflydelse på ledelsesgangen grundet deres afgørende bidrag til at virksomheden når sine mål. Arbejdet som HR manager er derfor en lovende karrierevej i bestræbelserne på at nå højere lederstillinger. Især hvis du oparbejder de nødvendige færdigheder og den rette ekspertise. Som HR manager kan du avancere til HR chef og få ansvaret for at føre tilsyn med den overordnede HR-drift og stå for mere strategiske og strukturelle opgaver. Arbejdet som HR manager giver dig også mulighed for at specialisere dig og blive konsulent inden for eksempelvis arbejdsmarkedsrelationer, løn, integration eller rekruttering.

find ledige stillinger
7

fordele ved at finde et job som HR manager via Randstad

Hos Randstad hjælper vi virksomheder og kandidater med at finde det rette jobmatch. Vi rekrutterer HR managere til såvel faste som midlertidige stillinger, ligesom vi formidler kontakt mellem virksomheder og freelancere.

  • specialister finder specialister

Hos Randstad er vi specialister inden for rekruttering af HR managere. Vores rekrutteringskonsulenter inden for HR har selv en baggrund i branchen og kender derfor både markedet og kunderne.

  • freelancers

Randstad ejer Europas største freelancer database twago og er eksperter i at identificere de rigtige freelancere til de rigtige projekter både lokalt og globalt.

  • projektansættelse

Randstad har mulighed for at kontraktansætte dig på time- eller månedsbasis alt efter dine og vores kunders ønsker. Vi sikrer dig ordentlige ansættelses-, kontrakt- og forsikringsforhold.

Randstad rekrutterer HR managere til faste stillinger hos mange spændende virksomheder. Vi får løbende nye opgaver ind fra vores kunder i hele landet.

Du har talentet. Virksomhederne har behovet. Vi skaber forbindelsen.

image
image
8

ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål i forbindelse med arbejde som HR manager

thank you for subscribing to your personalised job alerts.