find info om jobbet som koordinator.

Som koordinator bringer du folk, produkter og ressourcer sammen for et større formål. Det er for eksempel en koordinator, som planlægger og inviterer til events, og som står for administrationen af begivenheden. Som koordinator bringer du dine store planlægningsevner og forkromede overblik i spil for at gennemføre forskellige projekter, der er til stor gavn for den pågældende virksomhed eller organisation. En koordinator kan spille en væsentlig rolle i vidt forskellige virksomheder på tværs af brancher. Kan du se dig selv i rollen som koordinator og med ansvaret for forskellige projekter og events i en virksomhed? Så læs med i denne artikel, hvor vi blandt andet belyser en koordinators forskellige arbejdsopgaver, ansvarsområder og forventede løn samt meget mere.

ledige stillinger
1

hvad er en koordinator?

Som koordinator samler du forskellige ressourcer og elementer for at gennemføre et projekt eller planlægge en begivenhed. De projekter eller opgaver, du koordinerer, skal fremgå af stillingsbetegnelsen. Hvis du arbejder i byggebranchen med at organisere arbejdsplaner og teams, er du byggekoordinator. Det primære formål med at koordinere er at nå specifikke mål og sikre, at arbejdet forløber gnidningsfrit. Det betyder, at du skal udarbejde en detaljeret plan for udførelsen af et projekt og skrive en rapport med en detaljeret beskrivelse af succeser og fiaskoer.

hvad laver en koordinator?

Som koordinator står du for organiseringen af teams og arbejder tæt sammen med projektledere og andre ledere. Du har også kontakt til eksterne interessenter for at sikre at projektet lever op til standarderne. Hvis der er knyttet en projektleder til projektet, så står koordinatoren for de administrative opgaver som for eksempel at besvare telefonopkald, tage noter ved møder og stå for kundeservice. Du fører også tilsyn med budgettet og superviserer leverandører af et projekt

Koordinatorer arbejder indenfor en bred vifte af forskellige brancher, og har derfor også ofte forskellige kompetencer og færdigheder. Ens for alle koordinatorer er dog, at de opererer med en høj grad af organisation og har stærke interpersonelle kompetencer. Det er også afgørende at være en god planlægger for at kunne synkronisere og udføre komplekse opgaver med forskellige grupper. 

Kunne du se dig selv i rollen som koordinator, hvor du kan få udfoldet dine strategiske planlægningsevner og sans for organisation? Så læs videre i artiklen. Vi stiller blandt andet skarpt på hvilke kompetencer, der skal til for at begå sig i arbejdet som koordinator og hvordan en typisk arbejdsdag kunne se ud.

185.jpg
185.jpg

find dit næste job med os.

Opret en profil og del dit CV med os, og lad os hjælpe dig med at finde dit næste koordinator job.

opret profil
2

gennemsnitslønnen for en koordinator

Koordinatorer kan bestride vidt forskellige stillinger i vidt forskellige brancher. Derfor oplever man også en stor variation i de respektive lønninger. Dog anslås det jf. Djøfs lønstastistik at gennemsnitslønnen for en koordinator ligger på cirka 41.000 kroner om måneden før skat inklusiv pension og tillæg. Lønnen forhandles og fastsættes dog som oftest individuelt og spænder derfor over en bred lønramme.

sådan kan du stige i løn som koordinator 

Du kan stige i løn som koordinator, hvis du øger dine færdigheder og kompetencer. Lønnen er nemlig ofte fastsat ud fra dine færdigheder og din arbejdserfaring. I visse brancher får du også en højere løn, jo mere kompleks den pågældende opgave er. Byggekoordinatorer eller koordinatorer indenfor produktion vil ofte blive betalt højere end koordinatorer på et kontor. Virksomhedens størrelse og projektets omfang kan også påvirke lønnen. Når du arbejder i en større virksomhed, tager du dig ofte af større opgaver og planlægger større events. Det i sig selv påvirker som oftest lønnen i en positiv retning.

find ledige stillinger
3

typer af koordinatorer

Koordinatorer findes i mange forskellige afskygninger. Der kan for eksempel være tale om:

Randstad_Atlanta-Kloubert-04-17_116.jpg
Randstad_Atlanta-Kloubert-04-17_116.jpg

er du iøjenfaldende på LinkedIn?

Hvis du gerne vil opdages af rekrutteringsbureauerne eller af recruitere hos diverse virksomheder, så er LinkedIn ikke til at komme uden om. Vi har samlet vores bedste tips til at stå frem på LinkedIn.

få tips til linkedin
4

arbejde som koordinator

Kan du se dig selv i jobbet som koordinator, hvor du står for den detaljerede planlægning af events eller projekter? Så læs med i det følgende afsnit hvor vi kigger nærmere på en koordinators væsentligste arbejdsopgaver.koordinator jobbeskrivelse

Koordinatorer kan arbejde i mange forskellige brancher, og derfor have lige så mange forskellige arbejdsopgaver. Nogle opgaver går dog igen hos alle koordinatorer. Disse omfatter: 

 • skabelse og styring af budgetter

Som koordinator skaber du budgetter for projekter, events og programmer. Det betyder, at du skal administrere de pågældende penge, så de dækker de nødvendige ressourcer. Under selve udførelsen overvåger du ressourcerne for at sikre, at omkostningerne ikke overskrider budgettet.

 • opsporing af leverandører og forhandling af kontrakter

Uanset om der er tale om et byggeprojekt eller et event, så er der brug for leverandører som kan levere de nødvendige materialer. Udbydere af catering, underholdning og sikkerhed er væsentlige elementer for et event, mens leverandører er nødvendige for projekter. Når du har fundet de rette leverandører og udbydere, forhandler du kontrakter og sikrer, at alt styres og arrangeres indenfor budgettets rammer.

 • planlægning af arbejdsplaner

Som koordinator planlægger du medarbejderne med henblik på korrekt styring af arbejdsgangen. Mens teamlederen eller projektlederen har ansvaret for at uddelegere opgaver, udarbejder du arbejdsplanerne for at sikre, at projektet gennemføres inden for den givne tidsramme.

 • promovering og marketing vedrørende events og programmer

Som koordinator samarbejder du med marketingteamet om at skabe og gennemføre salgsfremmende strategier. Du er også ansvarlig for at forbedre deltagernes oplevelse. Det betyder, at du skal være på stedet for at varetage deltagernes anmodninger og efterspørgsler samt for at behandle eventuelle klager.

 • tilsyn med udførelsen og færdiggørelsen af projekter

Koordinatorer samler alle ressourcerne og overvåger projektet fra start til slut. Din opgave er at sikre, at projektet bliver afsluttet til tiden og opfylder kvalitetsstandarden. Du holder også styr på projektet ved at skrive rapporter fra planlægningsfasen til udførelsen

5

arbejdsmiljø og arbejdstider

Dit arbejdsmiljø som koordinator spænder fra kongrescentre og eventsteder til byggepladser og kontorer, afhængigt af dine ansvarsområder. Når du arbejder på kontoret, tilbringer du det meste af dagen ved dit skrivebord, hvor du arbejder på din computer eller udfylder papirer.

Nogle gange har du møder med kunder på kontoret eller udenfor kontoret. Som koordinator i byggebranchen arbejder du ofte på selve byggepladsen for at styre byggeteamet og udføre andre administrative opgaver. Eventkoordinatorer bruger mange timer på at opholde sig på forskellige events.

hvem er dine kolleger?

Afhængigt af din branche kan dine kolleger inkludere alt lige fra projektledere, inspektører og eventplanlæggere. Du kan også skulle arbejde tæt sammen med bygningsingeniører og byggeledere samt specialister som for eksempel revisorer, teamledere og kontraktchefer.

arbejdstid

Som koordinator arbejder du som udgangspunkt 37 timer om ugen på fuldtid. Eftersom du arbejder side om side med projektledere, vil din arbejdsuge ofte matche deres. Når teamet arbejder over, skal du hjælpe til med administrativ støtte. Er der stramme deadlines, så kan det også være nødvendigt at arbejde om aftenen eller i weekenderne. Det er også muligt at være ansat på deltid som koordinator eller lave korttidskontrakter. Freelancearbejde er ligeledes en mulighed, især indenfor eventplanlægning og non-profit organisationer. Arbejdet som koordinator kan også indeholde en del transport og rejsetid, især når du skal rundt til forskellige leverandører, udbydere og kunder. Du skal ud og besøge forskellige eventsteder for at sikre at alt er, som det skal være.

100.jpg
100.jpg

hvem er dine kollegaer?

Som koordinator er dine kolleger oftest bestemt af den branche du agerer i. Du vil dog typisk have et tæt samarbejde med blandt andet administrative medarbejdereprojektledere og teamledere.

find dine næste kollegaer
6

uddannelse, færdigheder og karrieremuligheder

For langt de fleste jobs som koordinator kræver det en forudgående uddannelse. Hvis du eksempelvis ønsker at være eventkoordinator, kan du tage den 3-årige eventkoordinator-uddannelse på en af Danmarks erhversakademier. Det samme gør sig gældende for jobbet sombyggekoordinator. Uddannelsen til byggekoordinator er også en dansk erhvevsuddannelse, som kan tages på en af de danske erhvervsakademier. 

færdigheder og kompetencer

Følgende færdigheder og kompetencer er vigtige at besidde i arbejdet som koordinator:

 • kommunikation

Som koordinator skal du være god til at kommunikere både skriftligt såvel som mundtligt. Disse egenskaber vil hjælpe dig til klart og tydeligt at kunne viderekommunikere planer, skemaer, arbejdsgange og anden vejledning. Det er altafgørende at videreformidle eventplanlægning og logistiske krav til andre medarbejdere for at undgå problemer i processen. Du skal også regelmæssigt kommunikere med kunder, udbydere og leverandører. Her vil dine gode talegaver og skriftlige kompetencer være en hjælp til at forklare instruktioner og projektudførelse på en klar og tydelig måde. 

 • lederevner

Selvom jobbet som koordinator ikke er en lederstilling, så står du stadig i spidsen for at supervisere teammedlemmer. Lederevner vil derfor være nyttige, når du skal guide og motivere medarbejdere for at et fælles mål på den mest optimale måde.

 • problemløsning

Som koordinator skal du identificere ineffektive områder og løse de problemer, der opstår under projektets gennemførelse. Med dine problemløsningsevner kan du tænke hurtigt og finde løsninger på problemer og projektforsinkelser.

 • tidsadministrering

Som koordinator sørger du for at projekter gennemføres indenfor den planlagte tidsramme. Det betyder, at du skal administrere tiden effektivt og sikre at alle medarbejdere følger deres respektive arbejdsplan. Med en god administrering af tid vil du bedre kunne jonglere med flere opgaver ad gangen.

karrieremuligheder

Et arbejde som koordinator kan åbne op for mange karrieremuligheder. Du kan vælge at specialisere dig i et specifikt område med tiden. Hvis du godt kan lide at arbejde med byggeprojekter, så kan du eventuelt stile efter at blive projektleder eller byggeleder. Hvis du derimod elsker at arbejde med events, så kan du arbejde dig henimod en karriere som eventplanlægger. Andre koordinatorer vælger at specialisere sig i kontrakter og bliver sidenhen kontraktchefer, mens yderligere andre bevæger sig henimod en karriere indenfor marketing eller lignende.

find dit næste job her
7

fordele ved at finde et job som koordinator via Randstad

Hos Randstad hjælper vi virksomheder og kandidater med at finde det rette jobmatch. Vi rekrutterer koordinatorer til såvel faste som midlertidige stillinger, ligesom vi formidler kontakt mellem virksomheder og freelancere.

 • specialister finder specialister

Hos Randstad er vi specialister inden for rekruttering af koordinatorer. Vores rekrutteringskonsulenter inden for ledelses- og projektfaget har selv baggrund i branchen og kender derfor både markedet og kunderne.

 • freelancers

Randstad ejer Europas største freelancer database twago og er eksperter i at identificere de rigtige freelancere til de rigtige projekter både lokalt og globalt.

 • projektansættelse

Randstad har mulighed for at kontraktansætte dig på time- eller månedsbasis alt efter dine og vores kunders ønsker. Vi sikrer dig ordentlige ansættelses-, kontrakt- og forsikringsforhold.

fastansættelse

Randstad rekrutterer koordinatorer til faste stillinger hos mange spændende virksomheder. Vi får løbende nye opgaver ind fra vores kunder i hele landet.

Du har talentet. Virksomhederne har behovet. Vi skaber forbindelsen.

104.jpg
104.jpg
8

ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål om arbejdet som koordinator

thank you for subscribing to your personalised job alerts.