find info om jobbet som landinspektør.

Som landinspektør måler du jordarealers form og karakteristika og udarbejder de diagrammer og data, som arkitekter, ingeniører og planlæggere skal bruge i forbindelse med konstruktionen af bygninger, anlæg m.m. indenfor både det offentlige såvel som det private. Lyder et arbejde som landinspektør som noget for dig? Så læs videre i artiklen og hør om de forskellige arbejdsopgaver, jobmuligheder og lønsatser indenfor landinspektør-faget.

ledige stillinger
1

hvad er en landinspektør?

Som landinspektør kortlægger og opmåler du steder og arealer. Du indsamler oplysninger om naturlige og menneskeskabte elementer, bygninger og grænser og kortlægger grundens form for at lave nøjagtige planer. Dine lokalplaner bruges af arkitekter og bygningsingeniører til at planlægge byggeprojekter eller til andre formål. Landinspektører kan finde karrieremuligheder inden for ejendom, byplanlægning, kartografi, olie- og gasudvinding og en lang række andre områder. Som landinspektør kan du stå for vurderingen af arealer, der skal ombygges, eller arbejde på en række forskellige steder, herunder lufthavne, rørledninger, lossepladser, miner og stenbrud.

Landmålerens arbejdsområde omfatter både kontorarbejde og udendørs arbejde på byggepladser. Du analyserer data fra geografiske informationssystemer, luft- og satellitfotos, arkivkort og -diagrammer. Du måler vinkler, afstande og højder af grunden og elementer på stedet ved hjælp af optiske instrumenter og GPS. Du bruger computerstøttet design og anden software til at fortolke data og præsentere dine resultater.

hvad laver en landinspektør?

Som landinspektør arbejder du på projekter sammen med andre specialister, der for eksempel kunne være arkitekter, ingeniører og diverse planlæggere. Du bruger her dine analytiske evner og kreative tankegang til at løse praktiske problemer indenfor planlægning og udvikling.

Lyder arbejdet som landinspektør som noget for dig? Så læs med i denne artikel, hvor vi stiller skarpt på de færdigheder og kompetencer, som kræves for at kunne begå sig i arbejdet.

073
073

find dit næste job via os.

Hos Randstad har vi mange kunder, som har brug for dygtige landinspektører. Registrér dig i vores database og øg dine jobmuligheder.

opret profil
2

gennemsnitslønnen for en landinspektør

Landinspektør er et velbetalt arbejde. Som nyuddannet landinspektør indenfor det offentlige, kan du ifølge Danmarks Statistik forvente en startløn på cirka 37.000 kroner om måneden før skat inklusiv tillæg og pension. Hvis du er nyuddannet landinspektør indenfor det private, vil du jf. tal fra Danmarks Statistik kunne forvente en startløn på cirka 43.000 kroner om måneden før skat inklusiv tillæg og pension. 

Din løn som landinspektør vil naturligvis stige med tiden, og der vil sandsynligvis forekomme variationer alt efter hvor, du arbejder. Landinspektører i større virksomheder med større projekter og ansvar vil oftest blive lønnet højere end i firmaer med mindre projekter og mindre budgetter. Erfaring og specialisering spiller også en væsentlig rolle i lønfastsættelsen.

find ledige jobs her
3

typer af landinspektører

Som landinspektør kan du arbejde indenfor det offentlige eller være ansat i en privat virksomhed. Der findes i den forbindelse en bred vifte af forskellige typer landinspektører. De væsentligste er:

093
093
4

arbejdet som landinspektør

Interesseret i at vide hvordan en landinspektørs arbejdsdag ser ud? Så læs videre i denne artikel og få indsigt i alt lige fra arbejdsopgaver, ansvarsområder og potentielle kolleger.

arbejdsopgaver og ansvarsområder

Dine arbejdsopgaver og ansvarsområder afhænger naturligvis fremfor alt af hvilken type landinspektør, du er. Overordnet set vil en landinspektørs arbejdsopgaver ofte omfatte:

use checkmarks for bullet list

 • research af steder og arealer

Du indsamler data fra det pågældende område via satellitsystemer, luftfotos og tidligere geodata-undersøgelser fra stedet. Du forbereder en gennemgang af forholdene, hvilket kan være alt lige fra overfladejord og undergrund samt eventuel forurening.

 • praktiske opmålinger på stedet

Som en del af et større team, drager du ud til det pågældende sted eller område for at foretage opmålinger. Du benytter dig af optiske opmålingsinstrumenter, GPS og andre redskaber og tager prøver for at få din allerede indsamlede data bekræftet i praksis. 

 • udarbejdelse af rapporter og planlægning

Al den information, du har indsamlet, koger du ned til en samlet rapport, som skal bruges af klienten. Du bruger din branchekendskab og erfaring til at levere de oplysninger, som arkitekter, civilingeniører og projektledere har brug for, i kort og diagrammer.

 • projektledelse

Eftersom du erhverver dig mere og mere erfaring, så vil du formodentlig også langsomt få mere ledelsesansvar på projekter, du er med i. Du leder yngre inspektører og teknikere i udarbejdelsen af rapporter og repræsenterer din virksomhed over for kunden og de andre specialister på projektet. Du tager ansvar for tidsfrister og budgetter og styrer dit teams omkostninger, aktiviteter og sikkerhed på stedet.

 • virksomhedsledelse

I takt med at du øger din anciennitet i virksomheden, vil du måske kunne indtage en stilling som afdelingsleder i en større virksomhed. Her vil du kunne få ansvaret for budget og medarbejdere, mens du måske samtidig også foretager dit eget projektarbejde.

brug for hjælp til at få et godt netværk?

Vi har samlet vores bedste råd til hvordan du kan blive god til at netværke og få opbygget et godt netværk som du kan bruge i fremtiden.

få gode råd her
5

arbejdsmiljø og arbejdstider

Dit arbejde som landinspektør foregår både indendørs og udendørs. Du bruger en del tid på kontor foran computeren, hvor du indsamler data og forbereder kort og rapporter. Du deltager også i møder, hvor du diskuterer det kommende projekt med andre medarbejdere. Du bruger også meget tid udendørs i by- eller landzoner, hvor du foretager diverse opmålinger. Der kan også til tider forekomme arbejde i udlandet, hvis du arbejder for en virksomhed, som har projekter uden for Danmark. 

hvem er dine kolleger?

Afhængigt af din virksomhed, branche og den type landinspektør du er, så vil dine kolleger eksempelvis kunne bestå af bygningsingeniører, arkitekter og byggeledere. Du vil også kunne arbejde sammen med ejendomsudviklere og planlæggere, såvel som specialister i form af offshore ingeniører, kartografer og miljøspecialister.

arbejdstider

Som landinspektør arbejder du typisk fra 09.00 til 17.00 fem dage om ugen på kontoret. Der vil også kunne forekomme længere arbejdsdage og weekendarbejde, især på særlige projekter eller arbejdsopgaver med stramme deadlines. Når der arbejdes udenfor på opmålingsarealer og lignende, vil du oftest kun arbejde i dagtimerne og når vejret tillader det. Der kan forekomme en del rejsetid, når der skal pendles til og fra de forskellige opmålingssteder, og der skal generelt forventes meget rejsen i landinspektørarbejdet. Når du er ansat på projekter i udlandet vil dit arbejde bestå af lige dele arbejde på kontor og udendørs opmåling på de respektive arbejdssteder.

073
073

hvem er dine kollegaer?

Som landinspektør arbejder du dagligt sammen med mange forskellige mennesker og specialister såsom projektledere, arkitekter, ingeniører og tømrere.

find dine næste kollegaer
6

uddannelse, færdigheder og karrieremuligheder

For at blive landinspektør skal du læse landinspektørvidenskab. Det er en 5 årig universitetsuddannelse, som strækker sig over en 3 årig bachelor-uddannelse og en 2 årig kandidatuddannelse. Efter endt bachelor, kan du specialisere dig i en bestemt retning indenfor landinspektør-faget på kandidatuddannelsen. Landinspektøruddannelsen udbydes af Aalborg Universitet i både Aalborg og København.

færdigheder og kompetencer

Som landinspektør er det især vigtigt og nyttigt at besidde følgende færdigheder og kompetencer for at kunne trives i arbejdet:

use checkmark for the bullet list

 • detaljeorienteret

Du udarbejder planer og opmålinger til brug i større konstruktioner og ingeniørarbejde. Derfor er præcision altafgørende.

 • analytisk tænkning

Når du udarbejder dine rapporter, skal du også pointere de respektive og potentielle komplikationer, du har fundet frem til i din undersøgelse. Du samarbejder med dine kolleger om at løse problemer og sørger for at disse oplysninger når ud til hele teamet.

 • stærke kommunikationsevner

Eftersom du stort set altid vil skulle arbejde i et team og du derfor oftest vil skulle videreformidle dine resultater til selvsamme team, så er det vigtigt, at være god til at kommunikere når der skal videreformidles væsentligt og afgørende info til andre.

 • IT-færdigheder og andre teknologiske kompetencer

Du skal ikke blot mestre en lang række elementer indenfor ingeniørvidenskab, teknologi og matematik, du skal også have erfaring med diverse software indenfor geografiske informationssystemer og lignende for at kunne udarbejde rapporter og undersøgelser af de pågældende områder. Du vil skulle benytte dig af højt avancerede instrumenter som for eksempel positioneringssystemer samt andre former for kontor- og projektstyringssoftware.

karrieremuligheder

Landinspektørarbejde og geomatik er i høj kurs. De efterspørges inden for en lang række sektorer. Elementer som geografiske informationssystemer (GIS) og satellitopmålingsteknologi er i konstant udvikling, og kortlægning og forvaltning af geografiske data er efterspurgt inden for regulering og samfundsvidenskab samt byggeri.

Dine færdigheder som landinspektør er især efterspurgt indenfor:

 • byggeri
 • bygningsingeniør-faget
 • myndighederne
 • ejendomsudvikling
 • minedrift og ressourceudvikling
 • jernbaneselskaber
 • forsyningsselskaber
7

fordele ved at finde et job som landinspektør via Randstad

Hos Randstad hjælper vi virksomheder og kandidater med at finde det rette jobmatch. Vi rekrutterer landinspektører til såvel faste som midlertidige stillinger, ligesom vi formidler kontakt mellem virksomheder og interim ansatte.

 • specialister finder specialister

Hos Randstad er vi specialister inden for landinspektør rekruttering. Vores landinspektør-rekrutteringskonsulenter har selv en baggrund i landinspektørbranchen og kender derfor både markedet og kunderne.

 • freelancers

Randstad ejer Europas største freelancer database twago og er eksperter i at identificere de rigtige freelancere til de rigtige projekter både lokalt og globalt.

 • projektansættelse

Randstad har mulighed for at kontraktansætte dig på time- eller månedsbasis alt efter dine og vores kunders ønsker. Vi sikrer dig ordentlige ansættelses-, kontrakt- og forsikringsforhold.

 • fastansættelse

Randstad rekrutterer landinspektører til faste stillinger hos mange spændende virksomheder. Vi får løbende nye opgaver ind fra vores kunder i hele landet.

Du har talentet. Virksomhederne har behovet. Vi skaber forbindelsen.

103
103

øg dine jobmuligheder

Upload dit CV i vores database og lad os hjælpe dig med at finde dit næste job.

Se vores ledige stillinger
8

ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål om arbejdet som landinspektø

thank you for subscribing to your personalised job alerts.