find info om jobbet som lønbogholder

Som lønbogholder vil du typisk arbejde i HR-afdelingen eller økonomi-afdelingen i en større eller mindre virksomhed. Her har du ansvaret for at kontrollere, at samtlige medarbejdere modtager den rette løn til tiden. Du er også med i andre arbejdsprocesser i forbindelse med virksomhedens lønsystem, så jobbet indebærer også en lang række administrative opgaver.

ledige stillinger
1

hvad er en lønbogholder?

Et job som lønbogholder omfatter ikke blot kontrol med en given virksomheds lønudbetalinger. Arbejdet omfatter også en del administrativt arbejde, eftersom en lønbogholder indgår i mange forskellige arbejdsprocesser i forbindelse med en virksomheds lønadministration. Du står eksempelvis for indsamlingen af de rette personlige oplysninger om medarbejderne og alle oplysningerne vedrørende samlet antal arbejdstimer for hver medarbejder i enhver given lønperiode. Når du har indsamlet dataene, organiserer du dem og bruger dem som beregningsgrundlag for medarbejdernes løn baseret på timelønssatser eller lønpolitik.

to arbejdende kvinder
to arbejdende kvinder
ledige stillinger
2

hvad laver en lønbogholder?

Som lønbogholder arbejder du sammen med HR-personale i forskellige erhvervssektorer, herunder IT, detailhandel, salg og markedsføring eller bygge- og anlægssektoren. Når du arbejder i en mindre virksomhed, kan dine arbejdsopgaver omfatte andre HR-funktioner som for eksempel ansættelse af medarbejdere eller uddannelse og udvikling. I store virksomheder arbejder du sammen med andre HR-folk og lønbogholdere. Dit job omfatter derfor kun håndtering af lønsager. Når du arbejder for et HR-konsulentfirma, arbejder du sammen med forskellige virksomheder, der outsourcer lønadministrationen, i stedet for at fokusere på en bestemt virksomhed.

Kan du se dig selv i jobbet som lønbogholder, hvor du kan få udfoldet dit administrative overblik og dine regnskabsmæssige evner? Vi stiller skarpt på de kvalifikationer og kompetencer, der skal til for at trives i jobbet som lønbogholder. Her vil du også kunne læse om typiske ansvarsområder og arbejdsopgaver samt forventet løn.

3

gennemsnitslønnen for en lønbogholder

Lønmæssigt svinger jobbet som lønbogholder rigtig meget alt efter ansvar, baggrund, virksomhedens størrelse og opgavetyper. Spændet vil typisk være lige fra kr. 25.000 for en forholdsvis ny i jobbet til kr. 55.000 for en erfaren og ansvarstung lønbogholder eller lønkonsulent.

faktorer der kan spille ind på en lønbogholders løn

Der er flere forskellige parametre, som er med til at afgøre en lønbogholders løn. Erfaring og uddannelsesmæssig baggrund kan have en klar påvirkning på lønnen, ligesom jobbets omfang og ansvarsområde er afgørende. Store virksomheder med mange ansatte har behov for omfattende administrativt arbejde i forbindelse med lønadministration, hvorfor der her kan være højere lønninger. 

Din geografiske lokation kan også spille ind på lønnen. I områder med større leveomkostninger, hvor der tilmed er større efterspørgsel vil lønnen ofte ligge højere end gennemsnittet. For Danmarks vedkommende vil en lønbogholders løn derfor oftest være højere i storbyområderne og i særdeleshed hovedstadsområdet.

kvinde tænker hårdt
kvinde tænker hårdt
4

typer af lønbogholdere

Lønbogholdere kan være varetage forskellige job, afhængigt af virksomhedens størrelse og de funktioner, de udfører.

5

arbejde som lønbogholder

At arbejde som lønbogholder indebærer overordnet set behandling og administration af medarbejdernes lønninger samt andre administrative opgaver. I det følgende afsnit dykker vi ned i lønbogholderens typiske arbejdsmiljø, arbejdstider og daglige opgaver samt de væsentligste ansvarsområder.

arbejdsopgaver og ansvarsområder

En lønbogholders arbejdsopgaver og ansvarsområder omfatter blandt andet:

 • Indsamling af medarbejdernes personlige oplysninger: En lønbogholder indsamler og organiserer hver medarbejders personlige oplysninger. Det er også vigtigt, at du regelmæssigt opdaterer oplysningerne for at sikre, at du altid har de nyeste personoplysninger på den respektive medarbejder. Du sørger også for at opdatere systemet, når en medarbejder eventuelt siger op eller går på pension. 
 • Løbende ajourføring af medarbejdernes arbejdstimer: Som lønbogholder sørger du for at medarbejderne får noteret deres arbejdstimer. Du skal netop bruge disse oplysninger til at beregne lønninger, så det er vigtigt at være opmærksom på eventuelle uoverensstemmelser i arbejdstimer. Du skal ofte håndtere spørgsmål i forbindelse med tidsregistrering for at undgå forsinkelser i lønudbetalinger til medarbejderne. Du skal også sørge for, at medarbejderne registrerer eventuelle overarbejdstimer i tide med henblik på behandling af betaling.
 • Beregning og behandling af medarbejdernes lønninger: Efter registrering af medarbejdernes arbejdstimer, beregner du de respektive lønsummer for hvert enkelt medarbejder. Herfter skal lønninger udbetales til de ansatte via de aftalte betalingskanaler. Det er din opgave at sørge for, at medarbejderne modtager den korrekte lønsum og at de modtager denne til tiden. Det kan betyde, at du skal behandle løn på ugebasis, hver 14. dage, på månedsbasis eller i kvartalet for forskellige medarbejdere i virksomheden.
 • Udarbejdelse og behandling af lovbestemte fradrag: Som lønbogholder skal du holde styr på både de frivillige og ufrivillige fradrag på lønningerne hver måned. Det er din opgave at sikre, at fradragene er korrekte og indsendes til de relevante myndigheder, da fejl og problemer med overholdelse af reglerne ofte fører til bøder. Nogle af de frivillige fradrag kan omfatte investeringspræmier, forsikringspræmier, pensionsordninger og sundhedsforsikringer, mens ufrivillige fradrag normalt omfatter skatter og afgifter.
 • Håndtering af lønspørgsmål og udarbejdelse af lønrapporter: En lønbogholder har også til opgave at indsende indberetninger om ufrivillige fradrag, indberetninger vedrørende skat samt ufrivillige fradrag. Registreringerne opbevares i virksomhedens arkiver, så der kan henvises til dem i tilfælde af uoverensstemmelser. Dit job omfatter også håndtering af betalingsspørgsmål som for eksempel forkert udbetalt eller forkert beregnet løn eller forsinket udbetaling af den pågældende løn. Du holder dig også ajour med de gældende love samt eventuelle ændringer i lovgivningen, som kan påvirke lønningerne.
nærbillede smilende kvinde
nærbillede smilende kvinde
6

arbejdsmiljø og arbejdstider

Som lønbogholder kan du få arbejde i enhver virksomhed og branche, som har behov for lønadministration for sine medarbejdere. Det kan være alt lige fra virksomheder i detailhandel eller produktion til bygge- og anlægssektoren. Uanset om du arbejder som intern eller ekstern lønbogholder, så vil dit arbejde foregå fra et kontor. Langt de fleste arbejdsopgaver foretages på en computer og der vil derfor være meget stillesiddende arbejde. Langt de fleste moderne kontormiljøer lægger dog stor vægt på sunde arbejdsforhold og tilbyder ergonomiske stole og hæve-sænke borde for at kompensere for de til tider enformige arbejdsstillinger. Arbejdet som lønbogholder kan ofte foregå som fjernarbejde, da stort set alle arbejdsopgaver blot kræver en computer og en internetopkobling.

hvem er dine kolleger

Afhængigt af din arbejdsgiver og branchen, du arbejder i, så kan dine kolleger omfatte alt lige fra HR-managers, lønspecialister samt specialister i medarbejderforhold. Du vil også kunne arbejde sammen med revisorer og rekrutteringskonsulenter samt uddannelses- og udviklingsmedarbejdere, ledelseskonsulenter og advokater. 

arbejdstider

En typisk arbejdsuge for en lønbogholder ligger på cirka 37-40 timer i en fuldtidsstilling. Arbejdsdagen starter typisk mellem 08.00 og 09.00 om morgenen og slutter ved 16.00 tiden om eftermiddagen. Der kan opstå perioder med aftenarbejde og weekendarbejde i særligt travle perioder. Til tider kan der også være tale om arbejde på visse helligdage for at undgå forsinkede lønudbetalinger 

og sanktioner eller bøder for manglende rettidig indbetaling af lovpligtige fradrag. Det er muligt at blive ansat i en deltidsstilling som lønbogholder og freelancearbejde forekommer i visse brancher og virksomheder.

7

uddannelse og karrieremuligheder

Der findes flere forskellige uddannelsesmæssige veje til jobbet som lønbogholder, men der eksisterer ikke en decideret uddannelse til lønbogholder. Typisk vil man være uddannet som regnskabsmedarbejder eller have en uddannelsesmæssig baggrund i enten økonomi eller HR. Vejen til lønbogholder-jobbet kan også banes via et job som administrativ medarbejder eller kontorassistent, hvor man her vælger at specialisere sig indenfor lønadministration.

færdigheder og kompetencer

Som lønbogholder skal du helst besidde følgende kvaliteter og færdigheder:

 • Problemløsning: Som lønbogholder håndterer du mange spørgsmål vedrørende skatter, fejlberegninger og overholdelse af regler. Du har derfor brug for stærke problemløsningsevner for at kunne håndtere de pågældende spørgsmål og problemstillinger på en logisk og kompetent måde. Du skal derudover også kunne forudse de problemer, der eventuelt kan opstå.
 • Færdigheder indenfor computer og software: Som lønbogholder benytter du dig af forskellige former for software til registrering og kontrol af de ansattes oplysninger, arbejdstimer, lønberegning og lønudbetaling. Det vil derfor lette dit arbejde betydeligt, hvis du har kendskab til software og programmer vedrørende lønadministration.
 • Matematiske evner: Du vil være særligt godt stillet i arbejdet som lønbogholder, hvis du er stærk i tal. Der skal nemlig gode matematiske evner til for at kunne behandle de komplekse data og foretage korrekte beregninger. De matematiske færdigheder vil også komme dig til gode, når der skal udregnes fradrag og forberedes skatteindberetninger.
 • Organisatoriske evner: Som lønbogholder jonglerer du ofte med flere forskellige simultane arbejdsprocesser i forbindelse med hver lønningsperiode. Det kræver derfor en del organisation at få behandlet alle processer og undgå forsinkelser i medarbejdernes lønudbetalinger og virksomhedens skatteindberetninger. 

karrieremuligheder

Dine karrieremuligheder som lønbogholder afhænger af den virksomhed, du arbejder for samt din erfaring og ekspertise. Når du starter, vil du typisk begynde i en juniorstilling. Med den rette erfaring kan du over tid påtage dig en ledende stilling som lønbogholder, hvor du får ansvaret for de øvrige lønbogholdere i virksomheden. En sådan stilling vil på sigt åbne døre til andre lederstillinger i HR-afdelingen eller andre afdelinger.

to kolleger taler
to kolleger taler
8

fordele ved at finde et job som lønbogholder via Randstad

Hos Randstad hjælper vi virksomheder og kandidater med at finde det rette jobmatch. Vi rekrutterer lønbogholdere til såvel faste som midlertidige stillinger, ligesom vi formidler kontakt mellem virksomheder og freelancere.

 • specialister finder specialister

Hos Randstad er vi specialister inden for rekruttering af lønbogholdere. Vores rekrutteringskonsulenter inden for revision og regnskab har selv en baggrund i branchen og kender derfor både markedet og kunderne.

 • freelancers

Randstad ejer Europas største freelancer database twago og er eksperter i at identificere de rigtige freelancere til de rigtige projekter både lokalt og globalt.

 • projektansættelse

Randstad har mulighed for at kontraktansætte dig på time- eller månedsbasis alt efter dine og vores kunders ønsker. Vi sikrer dig ordentlige ansættelses-, kontrakt- og forsikringsforhold.

Randstad rekrutterer lønbogholdere til faste stillinger hos mange spændende virksomheder. Vi får løbende nye opgaver ind fra vores kunder i hele landet.

Du har talentet. Virksomhederne har behovet. Vi skaber forbindelsen.

9

oftest stillede spørgsmål

De oftest stillede spørgsmål vedrørende arbejdet som lønbogholder.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.