I løbet af de senere år er begrebet ”kaffemøder” vundet mere og mere frem. Det har ikke nødvendigvis noget med kaffe at gøre, men det er i dag blevet et synonym for at udvide og styrke sit karrierenetværk via møder med relevante personer og på den måde forbedre sin karriere.

Men hvordan optimerer du disse kaffemøder, og hvem skal du invitere?

Egentlig kan du invitere alle – og det gælder også folk, du ikke kender i forvejen. Det vigtigste er bare, at du holder en ydmyg tilgang til mødet, udviser respekt for den anden persons tid, at du er konkret og ikke mindst har defineret et formål med mødet.

»Kaffemøder er i dag et udbredt superværktøj i jagten på det gode job, og det kan i den grad være med til at åbne døre, da det netop har en klang af at være et uformelt møde, hvor også modtager af invitationen får noget ud af det,« forklarer Marie Deleuran, der er seniorkonsulent i Randstad.

God forberedelse

Ifølge Marie Deleuran kan man sagtens invitere en person, der ikke er i ens nærmeste netværk til et kaffemøde, men så er det også væsentligt, at du klart sætter ord på din hensigt med mødet.

»Hvis man gerne vil holde et kaffemøde med en person, som man ikke kender direkte, så er der mange måder at få det i stand på. Du kan for eksempel finde personen på Linkedin og undersøge, om I har fælles forbindelser, for måske kan en person i dit netværk lede dig i armene på den person, du allerhelst vil i dialog med. Men selv hvis I ikke har nogen fælles bekendte, så er det ikke ensbetydende med, at døren er lukket,« siger Marie Deleuran og forklarer:

»Man kan godt tillade sig at rette henvendelse til en person, som man ikke direkte har nogen relationer til, men så er det helt afgørende, at du er så konkret som mulig, og at du giver til kende over for personen, hvilket udbytte denne vil opnå ved at mødes med dig,« siger hun.

Kontinuitet

I forhold til kaffemøder så er det desuden væsentligt, at du holder disse løbende – og ikke kun når du lige står og har brug for et nyt job.

»Der er desværre rigtig mange, der misforstår konceptet omkring kaffemøder og først begynder at afholde disse, når de står i situationen og har akut brug for et nyt job, men det er faktisk vigtigt, at man afholder den slags møder hele tiden. For selv hvis du er i job og trives i dette, så kan det stadig være meget udbytterigt at afholde kaffemøder. For et kaffemøde betyder ikke kun nye jobmuligheder, de kan også berige dig med indsigter i nye områder, som både på den korte og den lange bane kan komme dig til gode,« fastslår Marie Deleuran.

Hun foreslår, at man lægger en plan og laver en liste over, hvem man gerne vil mødes med.

»Nogle gange skubber man det foran sig. Derfor kan det være en god idé med en liste over områder, man gerne vil tale om, og personer, man gerne vil mødes med inden for det næste halve år. Hvis du laver en liste på seks personer, så vil jeg skyde på, at de fleste kan have held med at mødes med de tre af dem, og det giver jo et kaffemøde hver anden måned,« forklarer hun.

Opskriften

Du skal altså starte med at lave en liste over personer, som du gerne vil mødes med, og i den forbindelse skal du især overveje, hvad du gerne vil tale med dem om, og hvad du selv kan bidrage med til mødet.

Undersøg hvilke fælles relationer du har til de ønskede personer, og om der er nogen, der kan gøde jorden for, at du kan få etableret et møde.

Derefter skal du skrive en besked til personen, hvor du redegør for, hvad du gerne vil have mødet til at handle om, hvorfor du har taget fat i netop denne person - og ikke mindst hvad denne til gengæld vil få ud af mødet. Husk at være ydmyg og udvise stor respekt for modpartens tid.

Kom gerne med forslag til tid og sted. Hvis du gerne vil minimere risikoen for, at personen føler, at han eller hun skal bruge unødig meget tid på mødet, så kan det være en god idé at foreslå, at du kommer til vedkommende. Alternativt kan du forslå et Skype-opkald. Men kom gerne med et par forslag til tidspunkter og giv samtidig udtryk for, at du er fleksibel med hensyn til tid og sted.

Og så skal du huske at følge op på din besked bagefter. Du skal være opmærksom på, at de fleste professionelle mennesker får i bunkevis af mails hver dag, og derfor kan en sådan mail hurtigt forputte sig blandt mange andre. Det betyder, at hvis du ikke hører tilbage fra vedkommende, så er det ikke ensbetydende med, at personen ikke er interesseret. Derfor er altid en god idé, hvis kommunikationen går i stå, at følge op enten én gang til på mail eller via telefon.

Next step

Når kaffemødet har været afholdt, så er der alt for mange, der lader det ligge og tænker, at ”det var det”, men faktisk er det først nu, du for alvor har mulighed for at bringe dig selv på banen, fastslår rekrutteringskonsulenten.

»Selve kaffemødet slutter ikke, når kaffen er drukket – for det er først nu, du for alvor skal i gang med at opbygge en relation til person. Skriv til ham eller hende og sig tak, fordi vedkommende kunne afsætte tid til mødet og suppler eventuelt med et kort memo fra mødet, hvor du fortæller om, hvilket udbytte det gav. Husk også at connecte med personen på relevante sociale medier som for eksempel Linkedin og følg vedkommende, hvor du kan.