At blive indkaldt til en jobsamtale bliver af nogen sidestillet med at komme til eksamen. Men hvad kan du egentlig gøre på forhånd, og hvordan forbereder du dig bedst muligt.

»Jeg oplever ofte kandidater, der kommer uforberedt til en jobsamtale, og som bagefter tænker, det var da ærgerligt, at jeg ikke lige var klar på de pågældende spørgsmål, og hvorfor fik jeg ikke lige spurgt ind til det. Og det er faktisk rigtig ærgerligt for med en lille og målrettet indsats, kan du gøre en stor forskel - bringe dig selv i en gunstig situation og ikke mindst komme tættere på jobbet – det handler i al sin enkelthed om forberedelse,« siger Naja Jeloudar, Manager hos Randstad Large Account, og hun tilføjer at det ofte giver nogle gode point selv at vise initiativ og interesse.

»Mange der går til jobsamtale sidder med hænderne i skødet og klar til at svare på de gængse spørgsmål om egne stærke og svage sider. Og så er der fåtallet, der går ind til samtalen mere spørgelystne – og det er helt klart sidstnævnte som høster pointene,« siger Naja Jeloudar og kommer med eksempler på dette:

»Kandidaten, der skal til jobsamtale er godt tjent med at spørge ind til forskellige faktorer om eksempelvis jobindholdet. Hvorfor har virksomheden slået stillingen op? Hvilke udviklingsmuligheder er der? Hvad er succeskriteriet? Hvad blev der af den medarbejder, som tidligere varetog stillingen? Ja, der er sågar nogen, der også spørger ind til, om de kan ringe til en medarbejder og tage en reference på virksomheden, for at høre hvordan det at arbejde her,« fortæller Naja Jeloudar.  

Balancegang

Når Naja Jeloudar siger at det er en god idé at forberede nogle aktuelle spørgsmål for så at se, om man også passer ind i virksomheden såvel fagligt som personligt, understreger hun samtidigt, at det naturligvis også er en hårfin balance.

»Der skal naturligvis være balance i, hvad du svarer på, og hvad du spørger om. Jeg har oplevet, at folk er kommet ind har forsøgt at spørge og tale hele tiden og undladt at lytte. Særligt det at lytte til modparten er en uhyre væsentlig faktor i forbindelse med en jobsamtale.,« forklarer hun.

Forberedelse

Er du i tvivl om hvilken dosering, du skal give, kan du eventuelt øve samtalen med en ven, råder Naja Jeloudar. 

»Vil du gerne forberede dig bedst muligt, kan du lave et rollespil med en god ven og tage udgangspunkt i de typisk stillede spørgsmål fra henholdsvis interviewerens side samt udforme de spørgsmål, som du finder aktuel i forbindelse med jobbet, og som ikke kan læses ud af jobopslaget. Gør du det, vil du helt sikkert gøre en forskel til jobsamtalen,« pointerer hun

To kvinder, som sidder og hygger i en vindueskarm
To kvinder, som sidder og hygger i en vindueskarm

10 Typiske ting du bliver spurgt om fra virksomheden

 • Fortæl med egne ord og med afsæt i din ansøgning og CV lidt om dig selv?
 • Hvorfor søger du dette job?
 • Hvad er de tre bedste resultater, du har skabt i dit tidligere job?
 • Hvordan bliver du opfattet af dine kollegaer?
 • Hvad er dine svage sider?
 • Hvordan samarbejder du med andre?
 • Hvad laver du om fem år?
 • Hvilke opgaver finder du spændende, og hvilke finder du mindre spændende?
 • Hvordan prioriterer du dine opgaver?
 • Kan du give et billede af din bedste kollega og af din bedste chef?

10 typiske spørgsmål, som du med fordel kan stille til jobsamtalen

 • Hvilke udviklingsmuligheder findes for mig i virksomheden?
 • Hvilke udviklingsmuligheder findes der i den opslåede stilling?
 • Hvilke spændende udfordringer, vil jeg møde i jobbet?
 • Hvad er mine succeskriterier – hvad bliver jeg målt på?
 • Hvad er det allervigtigste mål?
 • Hvordan ser fremtiden ud for virksomheden?
 • Har I gennemført trivselsmåling blandt medarbejderne, og hvad siger den?
 • Arbejdes der i team?

(Hvis ja)

 • Hvordan er teamet sat sammen, og hvem er de øvrige i det team, jeg ville skulle indgå i?
 • Hvordan arbejder I med jeres værdier?
 • Hvad er næste trin?