Kender du det, at du er til jobsamtale, og pludselig bliver du præsenteret for et begreb, som du aldrig har hørt om. Eller måske kender du det godt, og måske ved du endda, hvad indholdet og betydningen er, men pludselig har det fået ny forkortelse.

I dag har mange virksomheder ikke længere en administrerende direktør, men derimod en CEO. På samme måde er marketingchefen blevet erstattet af en CMO, og driftschefen erstattet med en COO.  Ja, der er i dag heller ikke nogen personalechef eller HR-chef i virksomhederne – men derimod en CHRO. 

Men læg mærke til hvis der står ”C” foran et par bogstaver, for så er der som regel tale om en person med en såkaldt ”C-level” i virksomheden, og det er det, som vi i gamle dage kaldte ”ledelsen”. C’et står for ”Chief” og O’et står for ”Officer”.

»En række engelske ord og begreber er i de senere år blevet integreret i sproget på det danske arbejdsmarked - og gerne i form af forkortelser som KPI, DPO, BI eller C-level. Men det er jo rent faktisk ord, der altid har fandtes, og som blot har fået et nyt navn, og der kommer løbende flere til i takt med, at vi bliver mere og mere globale,« forklarer Anne Christine Møller, der er chefkonsulent i Randstad. 

Hun understreger, at man ikke skal holde tilbage i forhold til at spørge, hvis man er i tvivl om betydningen af et nyt ord eller en given forkortelse.

»Jeg har flere gange oplevet, at kandidater er tilbageholdne i forhold til at spørge ind til et ords betydning, og at de i stedet bare fortsætter og håber, at ingen lægger mærke til, at de ikke lige er bekendte med udtrykket. Men det skal man altså ikke være bange for – spørg, spørg, spørg endelig!,« råder Anne Christine Møller og tilføjer, at ingen spørgsmål er dumme, og at det er helt forståeligt, hvis man ikke lige har styr på alle de forskellige ord og begreber, der strømmer ind på arbejdsmarkedet i disse år. 

»Jeg kan også komme i en situation, hvor jeg skal ”google-oversætte” et ord, og ofte sker der det, at når jeg så har gjort det, så får jeg en hel aha-oplevelse over, at der i virkeligheden bare er tale om et godt, gammelt begreb med en ny og ”smart” betegnelse,« fortæller hun.

Anne Christine Møller giver her sit bud på 15 ord eller forkortelser, som man med stor sandsynlighed kan blive præsenteret for i løbet af en jobsamtale – og som derfor er gode at kende betydningen af. 

KPI

Key Performance Indicactor. En betegnelse for de mål, som en medarbejder skal opfylde.

CEO, CMO, CIO, CFO, CHO, COO, CCO

Administrerende direktør, marketing-ansvarlig, IT-ansvarlig, økonomiansvarlig, personale/HR-ansvarlig, driftsansvarlig, kommunikationsansvarlig

KAM

Key Account Manager. Bruges ofte inden for salg og er en betegnelse for den eller de personer, der er ansvarlige for virksomhedens vigtigste kunder

Pipeline

Er betegnelsen for den omsætning der forventes at komme ind. Så en pipeline kan man kigge på, når man kigger eksempelvis tre måneder frem på kommende ordre

Shortlist

Bruges ofte i salg om de kunder, som der er størst mulighed for vil handle inden for den nærmeste fremtid 

ROI

Return On Investment. En betegnelse for udbyttet i forhold til en given indsats

P&L

Profit and Loss. Betegnelse for nettogevinsten efter afholdte omkostninger 

Q&A

Question and Answer. Dækker over de oftest stillede spørgsmål og svar. Det er som regel en ydelse, som virksomheden udbyder enten intern eller eksternt – således at du hurtigt kan finde svar på dit spørgsmål

DPO

Data Protection Officer. I foråret 2018 trådte en ny lov i kraft omkring behandling af persondata (også kaldet GDPR). Alle virksomheder skal i dag have udnævnt en såkaldt Data Protection Officer (DPO)

EBITA

Earnings Before Interest, Taxes and Amortisation. Et udtryk for selskabets driftsresultat før goodwill-afskrivninger

SEO

Search Engine Optimization, som betyder søgemaskineoptimering på dansk. Optimering af din hjemmeside og dit indhold, for at fremme placeringen i diverse søgemaskiner, f.eks. Google.

BI

Business Intelligence. En analyse af et givent område

SLA

Service Level Agreement. Handler om at man har nogle deadlines, man har aftalt

Big Data

Et begreb indenfor IT, der bredt dækker over indsamling, opbevaring, analyse og behandling af store mængder data til brug i forretningen

CRM

Customer Relation Management. Handler om de informationer, man har på aktiviteter i virksomheden. Typisk skriver man her, hvad man har talt med kunden om, og hvad næste step er.