2016 bliver endnu et job-år

2015 har været et godt år, hvis man kigger beskæftigelsestal og antal nye jobs, der er blevet lagt ud på nettet . Ledigheden er nu nede på 4,5 procent (oktober), og der har været en stigning i antal nye jobs i 2015 på 18 procent sammenlignet med 2014 (Dansk Jobanalyse). Og meget tyder på, at det kommer til at se endnu bedre ud.

»Det er naturligvis altid svært at forudsige, men i Dansk Erhverv tror vi på, at vi går et fint år i møde, og det til trods for, at vi måske ikke er lige så store optimister som eksempelvis Økonomisk Råd. Vi har en forventning om at beskæftigelsen vil stige med i størrelsesorden 30.000 personer eller derover henover året, og at antallet af jobopslag lagt ud på nettet vil forsætte med at ligge lige så højt som i 2015. Der kan naturligvis ske en række uforudsete hændelser, så det ikke holder stik, men lige nu ser det lyst ud for 2016,« fortæller Peter Halkjær, der er arbejdsmarkedspolitisk chefkonsulent i Dansk Erhverv.

det er nu, hvis du overvejer et jobskifte

Mange medarbejdere har i de senere år bidt sig fast i bordpladen i deres virksomhed og været lidt tilbageholdne i forhold til et jobskifte, blandt andet fordi der var stor usikkerhed på jobmarkedet, ud fra devisen om at man ved hvad man har, men ikke hvad man får. Og med risiko for at miste flere års anciennitet i forbindelse med et jobskifte, har mange valgt at parkere tankerne til bedre tider. Men disse ser ud til at komme nu ...

»Hvis man går med overvejelser om et jobskifte, så er 2016 ikke noget dårligt valg. Meget tyder på, at mulighederne for jobskifte vil nærme sig det, vi så før den finansielle krise,« fortæller Peter Halkjær, der heller ikke er bange for at give sit bud på, hvilke dimittender der vil stå i høj kurs ikke bare i 2016 men også i de næste mange år.

»Det er jo interessant at se på, hvilke medarbejdere der vil være stor efterspørgsel på i fremtiden. Det er først og fremmest en helt afgørende forudsætning for job at have en uddannelse. Især IT men også vidensservice er brancher, der er kommet for at blive, så hvis man uddanner sig i den retning, så burde beskæftigelsesmulighederne være gode. Lige nu er det to af de brancher, hvor manglen på arbejdskraft er allerstørst i servicesektoren, og jeg gætter på, at det også vil gælde ikke bare for 2016 men også i årene fremover«.

Når det gælder vikarmarkedet isoleret set, så er det også interessant at se, hvordan det marked vil udvikle sig i 2016. Og også her er der vækst at spore.

»Vikarbranchen har i de seneste tre, fire år oplevet en kolossal vækst, og vi er i dag på samme niveau, som vi oplevede, sidst vi havde en økonomisk højkonjunktur – vikarmarkedet udgør i dag næsten 1 procent i forhold til den totale arbejdsstyrke. Vikarmarkedet vokser stadig - omend ikke så meget som for to tre år tilbage. Man skal huske på, at efterspørgslen efter vikarer er størst lige før et konjunktur-opsving og ellers stødt stigende,« fortæller Jakob Tietge, sekretariatschef i Vikarbureauernes Brancheforening, der er organiseret under Dansk Erhverv. 

< gå tilbage forrige side