få hjælp til at finde vejen tilbage til arbejdslivet

Er du en af de mange danskere, der har været sygemeldt i en længere periode? Eller en af de mange førtidspensionister, som trods nedsat arbejdsevne egentlig gerne vil tilbage til beskæftigelse, men hverken kan finde modet eller troen på, at du har noget at tilbyde en arbejdsgiver? Der er hjælp at få, blandt andet hos din a-kasse, din faglige organisation og ikke mindst i din bopælskommune.

Giv ikke op – udnyt systemets muligheder

Alt efter årsagen til din ledighed er der forskellige tilbud, som kan være relevante for dig allerede nu eller lidt senere på vejen hen mod et nyt arbejdsliv. Måske kender du allerede nogle af mulighederne – fx revalidering, fleksjob, løntilskudsordningen og andre ressourceforløb i tilknytning til førtidspensionering. Måske har du prøvet før og opgivet, fordi målet – et nyt arbejdsliv – virkede uopnåeligt. Men giv ikke op. Få i stedet hjælp til at klare dig igennem systemets veje.

Hvad gør du konkret for at komme i gang igen?

Første skridt er at sætte dig et mål - Hvad vil du gerne, hvad er realistisk og hvad kan du selv gøre? 

Det er din bopælskommune, der behandler og bestemmer, om du fx har ret til revalidering, fleksjob og førtidspension. Derfor er det kommunen, der er første stop på din rute – eller nærmere bestemt: kommunens jobcenter. Hvis du ikke har mod på at tage derhen alene, er det helt fint at tage nogen med til at støtte sig til. Et familiemedlem, en ven, en nabo.

Jobcenteret kan få dig i gang og give dig en mentor

Jobcenteret har overblik over de aktiviteter og ordninger, som kan være relevante for dig. Hvis du har brug for at støtte dig til et andet menneske på vejen, er der heldigvis også mulighed for det. Jobcenteret kan nemlig bevilge en mentor til dig i forbindelse med de fleste af deres beskæftigelsesfremmende aktiviteter. En mentor er en person, der møder dig der, hvor du er i din tilværelse, følger dig skridt for skridt igennem systemet og hjælper med dig med at sætte overskuelige mål på vejen tilbage til et nyt arbejdsliv.

Jobcentret kan bevilge støtte til mentorordningen ved at dække lønomkostninger til den person, der varetager mentorfunktionen, gennem et honorar til en ekstern konsulent eller ved hjælp af jobcentrets fastansatte mentorer. Der er også mulighed for, at jobcentret kan bevilge uddannelse til mentorer.

En mentorordning kan hjælpe dig med at bevare modet og holde fast i dine mål. Der er rigtig gode erfaringer med at have et andet menneske at læne sig op af, når man ikke har energien til at stride sig frem alene. En mentor kan følge dig i mange år og giver i princippet først slip, når du er klar til det. Der er eksempler på mentorforløb, som gradvist over fire år har hjulpet mennesker med nedsat arbejdsevne tilbage til et meningsfyldt arbejdsliv.

Gode råd til dig, der gerne vil tilbage i arbejde

Vejen tilbage til arbejdslivet ser forskellig ud fra person til person. Men der nogle skridt du kan tage til en start – skridt, der åbner en række muligheder for dig.

  • Gå til din bopælskommune, og bed om at få lagt en plan – også selv om du har prøvet før. Tag en med, hvis du ikke kan overskue det alene. Det kan være en ven, et familiemedlem, din tidligere chef, din nabo …
  • Få en mentor, der kan følge dig på vej. Erfaringen viser, at en mentor kan være afgørende støtte og få dig forbi forhindringer, der forekommer uoverstigelige.
  • Læg kritikken og modløsheden på hylden. Giv i stedet både systemet og dig selv en chance til. Og en til. Og så én mere.
  • Find personer i en situation, der ligner din. Andre har klaret at finde vej før dig. Opsøg dem, og tal med dem. Flere pensionskasser og fagforeninger har deciderede grupper til formålet.
  • Start evt. med et vikarjob, så du kan afprøve forskellige muligheder, inden du søger en fast stilling. Et vikarjob har typisk en konkret  tidsramme, hvilket kan være befriende, når du skal igang igen - og så er vikaransættelser ofte grundlag for fastansættelser på sigt.

og husk nu lige:

  • Du er ikke til besvær – tværtimod prøver du jo at ændre på din situation, så du kan komme tilbage til arbejdslivet og bidrage til samfundet.
  • Systemet er til for dig og ikke omvendt. Brug de tilbud, der virker og få den hjælp, du har ret til.
  • Men husk også - Du skal selv ville og tro på det - Kampen kan ikke kæmpes, hvis du ikke selv er med!
< gå tilbage forrige side