flere jobs i 2017

Siden 2013 har der været vækst i beskæftigelsen og et fald i ledigheden, hvilket naturligvis altid er et godt udgangspunkt, hvis man er jobsøgende. Selv om kun 25 procent af danskerne ifølge Randstads Workmonitor er aktiv jobsøgende, så er det altid spændende, når man står over for et nyt år, om vi kan se frem til flere eller færre jobs – og ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kommer der flere jobs - omend stigningen ikke vil være lige så stor som i det forgangne år.

»Vi forventer stadig, at der vil være en stigning, men den vil blive mindre, end hvad vi har været vant til de senere år. I alt forventer vi, at der kommer 25.000 personer flere i beskæftigelse i 2017. Det forventes, at den største vækst vil finde sted inden for den private servicesektor, som vil vokse med 21.000 job, mens byggeri og anlæg og industri forventes at vokse med cirka 4.000 nye job,« fortæller Emile Agner Damm, analytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Ændring i beskæftigelsen i de tre hovederhverv:

Det er tydeligt, at der er kommet flere i beskæftigelse i de forgangne år end tilfældet vil være for 2017 og 2018, og det er der ifølge Emilie Agner Damm en fornuftig forklaring på.

»Den moderate beskæftigelsesfremgang inden for den private service skal ses i lyset af forventningerne til det private forbrug, som er en væsentlig drivkraft bag aktiviteten i den private service-sektor. Det private forbrug stod stille i 3. kvartal og hvis vi kigger på forbrugertilliden, så har den også længe være faldende. Ydermere har detail- og dankortomsætningen skuffet i 3 kvartal, og derfor virker det ikke som om, at der er en forbrugsfest lige rundt om hjørnet.«

Lønmodtagere generelt optimistiske

Hver år spørger vi hos Randstad lønmodtagerne i 33 lande om deres forventninger til det kommende år - og det har vi naturligvis også gjort i år. Og generelt er danskerne optimister i forhold til 2017 - mere end to tredjedele (69 procent) tror, at deres virksomhed vil klare sig bedre i 2017, end den gjorde i 2016.

»Det er naturligvis et positivt udgangspunkt, at de danske medarbejdere har et lyst syn på fremtiden. Måske vi ikke oplever samme vækstrater, men væksten er der og har været der i de seneste år. I vikar- og rekrutteringsbranchen har vi i de senere år på samme måde oplevet vækst, og det at virksomhederne rekrutterer og øger antallet af medarbejdere, hvad enten det er vikarer eller fast personale, er jo en god indikator på, at det går godt,« siger Nima Astanehdost, administrerende direktør i Randstad. Og han tilføjer, at et vikariat kan være en god idé at tænke ind i ens jobsøgningsproces.

»Skulle man gå hen og blive jobsøgende i 2017, så kan det være en god idé også at tænke muligheden for et vikariat ind. Vi har i mange tilfældet oplevet, at et vikariat kan være med til at åbne mange nye døre - og også være vejen til en mulig fastansættelse,« siger hn.

Global indflydelse

I 2016 har særligt to globale nyheder fyldt rigtig meget i medierne – henholdsvis Brexit og valget af Donald Trump, og det er derfor naturligt at spørge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd om konsekvenserne af disse to hændelser:

»Det er stadig meget tidligt i processen og dermed også meget usikkert at sige noget om hvor stor en indvirkning, det vil få på beskæftigelsen. Der vil sandsynligvis i forhold til Brexit forekomme en direkte effekt på vores eksport til Storbritannien, som også allerede er faldet - og også en indirekte effekt på vores eksport til Tyskland, Sverige og andre EU-lande, som ligeledes er blevet ramt af Brexit. På den måde vil det naturligvis få indflydelse på den fremtidige aktivitet og beskæftigelsesudvikling i industrien. Når det gælder præsidentskiftet i USA er det stadig for tidligt at sige noget om præcist, men hvis Trump gør alvor af sine trusler om en mere protektionisme vil det påvirke verdenshandlen negativt,« siger Emilie Agner Damm. 

< gå tilbage forrige side