hjælp! – Strejken kan ramme hårdt

Den 4. april er der varslet strejke, og finder arbejdsmarkedets parter ikke frem til et forlig inden den dato, går meget i stå – særligt hvis strejkevarslet bliver mødt med et varsel om lockout fra arbejdsgiverne begyndende den 10. april.                                             

Sker det, så vil ca. 500.000 personer blive påvirket direkte i form af, at de ikke skal på arbejde. Dertil skal så lægges alle de, der indirekte bliver påvirket. Det vil sige de, hvis børn bliver passet i skoler og daginstitutioner, hvis pårørende er afhængig af sundhedspersonale, hvis transportmiddel pludselig er ikke-eksisterende og meget mere. Kort fortalt - hvis en storkonflikt indtræffer, og resultatet bliver strejke såvel som lockout, vil det ramme hårdt.

Men hvad er dine rettigheder, hvis du arbejder i det private erhvervsliv, og hverken kan gøre til eller fra i forbindelse med den mulige konflikt? Stort set nul, med mindre andet er aftalt med arbejdsgiver, lyder det fra Tine Ryg Cebrian HR Direktør i Randstad  

Hun uddyber.

»Hvis du ikke kan få dine børn passet, har du ikke ret – rent juridisk - til bare at tage dem med på arbejde. Det er heller ikke sådan, at du kan melde dig syg eller tage barns sygedag i forbindelse med en konflikt – er dit barn reelt ikke sygt, kan det blive betragtet som illoyalt i forhold til arbejdsgiveren. Heldigvis udviser mange arbejdsgivere forståelse for problemstillingen, og nogle tager måske sågar skridtet videre og etablerer diverse pasningsordninger for at aflaste medarbejderne.«

Skulle togene pludselig holde stille, er det heller ikke nogen juridisk gyldig undskyldning for ikke at møde op på arbejde.
”Med andre ord er dine rettigheder stort set ikke-eksisterende,” siger Tine Ryg Cebrian, men hun nævner dog samtidig, at den juridiske verden heldigvis ikke altid afspejler den virkelige verden.

”Jeg tror, at det er de færreste arbejdsgivere, der vil forsøge at sætte en kæp i hjulet for deres ansatte, men jeg vil helt klart anbefale, at man tager sine forhåndsregler og eventuelt forventningsafstemmer med sin arbejdsgiver – det vil være i alles interesse,” siger Tine Ryg Cebrian.

Forskel på strejke og lockout

Har du vanskeligt ved at sondre mellem en strejke og en lockout, så er her en kort guide:

  • Ved en strejke har fagforeningen valgt de arbejdspladser, som skal strejke
  • Ved lockout er det arbejdsgiverne (i dette tilfælde staten), der sender de ansatte hjem uden løn
  • Hvorvidt du modtager løn under en konflikt afhænger af din fagforening, og om det er strejke eller lockout.
  • Nogle vil blive kompenseret i forhold til deres løn, nogle får tilbudt lån, og så er der også nogle, der får konfliktstøtte.
  • Der er nogle medlemmer af fagforeninger, der er undtaget i en konflikt som den, vi står overfor. Det gælder blandt andet ansatte, der varetager et nødberedskab.

Kilde Ritzau mfl.

artiklens ekspert

Tine Ryg Cebrian - HR Direktør, Randstad Danmark

Mere end 12+ års international HR erfaring.

< gå tilbage forrige side