vi går et spændende år i møde

Det er altid forbundet med en vis risiko at give et bud på, hvad vi kan forvente os af arbejdsmarkedet i fremtiden, men vi vover alligevel pelsen, når vi ser på, hvad vi kan forvente os af 2020. Men før vi får et kvalificeret bud på tendenserne på arbejdsmarkedet i 2020, så er det nærliggende at se tilbage på, hvordan området har udviklet sig i 2019.

Konstant ledighedsprocent

Generelt er det værd at bemærke, at ledighedsprocenten for årets første 10 måneder har ligget konstant på 3,7 procent. Med en så lav ledighed siger det sig selv, at der har været stor aktivitet på jobmarkedet, når virksomhederne har skulle rekruttere nye medarbejdere.

Cirka 20 procent skiftede job i kvartalet

Hvis vi samtidig kigger på Randstads workmonitor for perioden, er det interessant at se hvor mange, der reelt har skiftet deres job ud i det forgangne år.

I årets første kvartal skiftede cirka 20 procent af de danske lønmodtagere job (fire procent skiftede job hos samme arbejdsgiver). I årets andet kvartal skiftede tilsvarende 20 procent jobbet ud (fem procent skiftede job hos samme arbejdsgiver), og i tredje kvartal skiftede 21 procent job (fire procent skiftede job hos samme arbejdsgiver).

Jobappetitten

Hvis vi kigger på indsatsen i forhold til lønmodtagernes aktive jobsøgen, kan vi se, at det i gennemsnit kun var fire procent af lønmodtagerne, som var aktivt jobsøgende over de tre første kvartaler af 2019, mens hele 50 procent slet ikke var aktive på jobmarkedet. – Og sammenlignet med andre lande har vi faktisk ikke været særlig jobsøgende i Danmark i 2019.

Læs seneste workmonitor

»Når 2019 har været præget af en fortsat lav ledighed, der vel kan sidestilles med den naturlige ledighed, og når lønmodtagerne generelt set ikke er særligt jobsøgende, så udgør det naturligvis en udfordring for virksomhederne, som i den grad skal ud og ramme de passive jobsøgende. Man kan vist roligt konkludere, at det har været arbejdstagers marked, og lige præcis den tendens tror jeg ikke vil ændre sig i 2020. Og når vi taler arbejdstagers marked, skal man heller ikke glemme, at muligheden for at skifte job sjældent har været bedre,« forklarer Michael Holm, som er dirktør for Randstad vikarforretning.

Han understreger dog samtidig, at mange er tilbageholdne med at tage springet blandt andet på grund af risikoen for en ny finanskrise som den, vi oplevede for godt 10 år siden.

»Jeg fornemmer, at mange holder lidt fast i bordpladen i øjeblikket og har gjort det igennem de senere år. Det er nok blandt andet fordi, der sker så mange uforudsigelige ting internationalt for øjeblikket som for eksempel Brexit og udfordringerne omkring USA’s handelsaftaler - og så har mange industrier også måttet sande, at de er blevet disrupted i de senere år,« tilføjer han.

»Især sidstnævnte tror jeg vil få stor indflydelse på arbejdsmarkedet i 2020. Der kan naturligvis være ræson i at holde fast i sit job set i lyset af den internationale usikkerhed, men når det er sagt, så skal du også sikre dig, at du hele tiden udvikler og dygtiggør dig. Med den hastighed og de mange forandringer, der finder sted i øjeblikket, så er det bare utroligt vigtigt, at du som medarbejder følger med og hele tiden sikrer, at du bevarer din markedsværdi, og det tror jeg, at vi vil se som en stærk tendens både i 2020 og i årene fremover,« siger Michael Holm.

Jobbene flytter sig

Men det er ikke den eneste tendens, der har været i 2019, og som vil være gældende i årene fremover. Interessant er det også at se, hvordan udbuddet af job har ændret sig i 2019.

Hvis vi sammenligner måned for måned for 2018 og 2019, så var der en markant stigning af antallet af jobopslag på landets største jobportaler i de første seks måneder, hvorefter kurven knækkede.

Men det er altså ikke fordi, der er en lavere efterspørgsel efter kandidater blandt virksomhederne - det skyldes nærmere, at virksomhederne og rekrutteringsbureauerne har erkendt at det ikke nytter noget at søge efter kandidater på jobportalerne alene.

»De sociale medier og sociale netværk er bare blevet større og større, når vi kigger på, hvor virksomhederne har søgt efter kandidater i 2019. Og den tendens er jeg også overbevist om vil fortsætte i 2020. Særligt et medie som Linkedin får større og større betydning, når virksomhederne søger efter nye medarbejdere. Og det betyder også, at når man skal holde sig orienteret på jobmarkedet, så kan man ikke nøjes med se på jobportalerne, for sociale medier og netværk betyder mere end nogensinde før, og den tendens vil fortsætte i årene fremover,« fastslår Michael Holm.

artiklens ekspert

Michael Holm - Direktør, Staffing & Large Account

Randstad Danmark

< gå tilbage forrige side