I forbindelse med en rekruttering af en medarbejder udarbejdes der gerne en personprofilanalyse, som blandt andet ender ud i en vurdering af, hvorvidt kandidaten er introvert eller ekstrovert. Men hvordan fungerer det, når de to typer skal arbejde sammen, og er de overhovedet i stand til at forstå hinanden? Ja, helt sikkert, mener sprogpsykolog og tekstforfatter Karina Andersen, som dog mener, at der stadig er er stykke vej igen, førend de introverte accepteres og fremhæves på lige fod som de ekstroverte."I løbet af de senere år er det kommet mere fokus på forskellige personlighedstyper og deres styrker og svagheder. Det har dog ikke betydet, at vi er blevet bedre til at forstå og acceptere hinandens forskelligheder i forhold til det at være introvert eller ekstrovert, og derfor er der behov for at udbrede kendskabet til de forskellige personlighedstypers karakteristika og baggrunden for dem", siger Karina Andersen, der også er medstifter af foreningen VIS, der arbejder på at formidle viden om Introversion, og som også er i gang med at skrive en bog om emnet, som rammer markedet i efteråret 2020.

behov for diversitet

I en rekrutteringsproces og ikke mindst i forbindelse med sammensætningen af teams er det væsentligt at have diversiteten for øje, for det skaber alt andet lige de bedste resultater."Når man sammensætter teams til forskellige opgaver, er der ingen tvivl om at de bedste resultater skabes, når der er en høj grad af diversitet medarbejderne i mellem. Det er klart, at de faglige færdigheder skal naturligvis være på plads og udgøre fundamentet – kan dette så suppleres med en høj grad af diversitet, er der ingen tvivl om, at medarbejderne alt andet lige gør hinanden bedre med de forskelligheder, som repræsenterer herunder det at være introvert versus ekstrovert", siger Tine Cebrian, HR direktør i Randstad.En række undersøgelser dokumenterer også, at en høj grad af diversitet i teams skaber de bedste resultater. Og med netop det in mente er det væsentligt at bringe de introvertes kompetencer yderligere i spil, fortæller sprogpsykolog og tekstforfatter Karina Andersen.”Tidligere var det sådan, at hvis man var introvert, så havde man det ofte sværere på arbejdspladsen, fordi der blandt mange er en slags fordom om, at hvis man ikke snakker hele tiden eller kan lide at arbejde selvstændigt og alene i fred og ro, så er man asocial eller har ikke noget at byde ind med.  Sådan er det faktisk desværre stadig i høj grad, og derfor er der behov for viden om, hvad det egentlig vil sige at være introvert.”Karina Andersen understreger, at lederne i en virksomhed har et stort ansvar for at få de forskellige personligheder til at samarbejde og ikke mindst bringe begge typer i spil."Som leder handler det om at give plads til begge typer, og lykkes det, opnår man også de bedste resultater. Lederen skal give rum til medarbejderne, så de kan lære sig selv at kende og ikke mindst fortælle deres omgivelser om, hvordan de trives, motiveres og arbejder bedst. For når man kender hinandens finurligheder, så har man også de bedste muligheder for at acceptere hinanden og samarbejde. Hvis den ekstroverte får forståelse for den introvertes behov for at trække sig en gang imellem - og den introverte omvendt har forståelse for den ekstrovertes behov for at indgå i sociale sammenhænge - så er man allerede kommet langt", forklarer hun.Karina Andersen giver et eksempel på et forum, hvor man kan give plads til de forskellige personprofiler:- Jeg synes, at man som leder skal arbejde aktivt med netop dette, og så synes jeg ikke mindst, at alle skal have kendskab til alle andres styrker. Men når det er sagt, så er et mødeforum også et rigtigt godt sted at bringe kompetencer i spil – både for de introverte og de ekstroverte. En stærk mødeleder sørger for, at alle kommer til orde, og at der for eksempel også afsættes tid til refleksion, ligesom den ekstroverte også skal have den taletid, som gør, at dennes kompetencer bedst muligt bringes i spil, fastslår hun.

faktaboks

den ekstroverte er typisk

  • Udadvendt og henter energi ved at tale med andre mennesker
  • Er typisk en der taler meget og kan virke spontan og svare lynhurtigt på spørgmål
  • Er bedst til at arbejde i teams
  • Kan føle sig ensom ved at arbejde alene
  • Elsker det udadvendte job med masser af menneskekontakt

den introverte er typisk

  • En person der overvejer tingene en ekstra gang førend munden åbnes
  • Har typisk få men meget nære venner
  • Har det bedst med at arbejde alene
  • Elsker at fordybe sig i opgaven
  • Kan godt arbejde i en udadvendt funktion, men det kræver meget energi, og har du været sammen med mange mennesker, har du brug for at få ladet batterierne op